1,1,2-trichloortrifluorethaanC2Cl3F3

CAS-nr.:
76-13-1
UN-nr.:
3082
EG-nr.:
200-936-1
GEVI-nummer:
90
Gevarenpictogram (CLP)
GHS07
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 15 min (mg/m3) 750
 • TGG 15 min (ppm) 96
 • TGG 8 uur (mg/m3) 4000
 • TGG 8 uur (ppm) 512
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 411
  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H: 420
  Harms public health and the environment by destroying ozone in the upper atmosphere

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -35 °C
 • Kookpunt:
  47 °C - 48 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,58 g/cm3
 • Ionisatie:
  12,05 eV
 • Vlampunt:
  195 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  680 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  364 (20°C) hPa
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan
 • 1,1,2-trifluortrichloorethaan
 • CFC-113
 • Frigen 113 TR
 • R 113
 • trichloortrifluorethaan

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor 1,1,2-trichloortrifluorethaan C2Cl3F3

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat