monochloordifluormethaanCHClF2

CAS-nr.:
75-45-6
UN-nr.:
1018
EG-nr.:
200-871-9
GEVI-nummer:
20
Gevarenpictogram (CLP)
GHS04
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 3.600
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 420
  Harms public health and the environment by destroying ozone in the upper atmosphere

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -157.3 °C
 • Kookpunt:
  -40.9 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,0039341 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  12.28 ± 0.02 eV
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  635 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  9081 hPa

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Arcton 22
 • Arcton 4
 • chloordifluormethaan
 • difluorchloormethaan
 • difluormonochloormethaan
 • FC22
 • Freon 22
 • Genetron-22
 • HCFC-22

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor monochloordifluormethaan CHClF2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat