broomBr2

CAS-nr.:
7726-95-6
UN-nr.:
1744
EG-nr.:
231-778-1
GEVI-nummer:
886
Gevarenpictogram (CLP)
GHS03
GHS05
GHS06
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 15 min (mg/m3) 0,2
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 400
  Zeer giftig voor in het water levende organismen

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -7.2 °C
 • Kookpunt:
  58.7 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  3,11 g/cm3
 • Ionisatie:
  10.517 ± 0.003 eV
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  233 hPa
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor broom Br2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat