broomcyaanBrCN

CAS-nr.:
506-68-3
UN-nr.:
1889
EG-nr.:
208-051-2
GEVI-nummer:
668
Kemler bord:
 • 668
 • 1889
Gevarenpictogram (CLP)
GHS05
GHS06
GHS09
 • H: 300 + 310 + 330
  Dodelijk bij inslikken.
  Dodelijk bij contact met de huid.
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 400
  Zeer giftig voor in het water levende organismen
 • Smeltpunt:
  52 °C
 • Kookpunt:
  61 °C - 62 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  2,015 g/cm3
 • Ionisatie:
  12. ± 1. eV
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  113 hPa
 •  
diamond 0 2 4
Details
Diamond-Red0Brandgevaar: Niet ontvlambaar/onbrandbaar 
Diamond-Yellow2Instabiliteit: Instabiel / heftige chemische reacties 
Diamond-Blue4Risico voor de gezondheid: Uiterst gevaarlijk 
DG-EA:2XE
Also known as:
 • broomcyanide
 • Campilit
 • CB
 • cyanogeenbromide

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor broomcyaan BrCN

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Buisjes

Korteduurbuisjes

Drägerbuisjes voor korteduurmetingen

 • Korteduurbuisjes
 • ​resultaten worden direct weergegeven aan het einde van het meetproces
 • spotmeting voor meer dan 500 verschillende gassen 
 • korte meettijden: van 5 seconden tot 15 minuten
Automatische buisjespomp

Dräger X-act® 5000

 • Automatische buisjespomp
 • ideaal voor een hoog aantal pompslagen 
 • transmissie van de parameters via barcode
 • display voor duidelijke leesbaarheid van resultaten
 • kan toegepast worden in ...
Handmatige buisjespomp

Dräger Accuro

 • Handmatige buisjespomp
 • voor spotmetingen met een beperkt aantal pompslagen
 • geïntegreerde slagenteller voor veilige bediening
 • eenvoudig met één hand te bedienen
 • kan toegepast worden in ...

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat