2,2'-dichloordiethylsulfideC4H8Cl2S

CAS-nr.:
505-60-2
EG-nr.:
684-527-7
Gevarenpictogram (CLP)
GHS06
 • H: 300
  Dodelijk bij inslikken.
 • H: 310
  Dodelijk bij contact met de huid.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 350
  Kan kanker veroorzaken.
 • Smeltpunt:
  13 °C - 14 °C
 • Kookpunt:
  217 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,2741 g/cm3
 • Vlampunt:
  105 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,087 hPa
 •  
diamond 1 1 4
Details
Diamond-Red1Brandgevaar: Ontvlambaar alleen bij verhitting 
Diamond-Yellow1Instabiliteit: Instabiel bij hoge temperatuur en drukken 
Diamond-Blue4Risico voor de gezondheid: Uiterst gevaarlijk 
DG-EA:

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor 2,2'-dichloordiethylsulfide C4H8Cl2S

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Buisjes

Korteduurbuisjes

Drägerbuisjes voor korteduurmetingen

 • Korteduurbuisjes
 • ​resultaten worden direct weergegeven aan het einde van het meetproces
 • spotmeting voor meer dan 500 verschillende gassen 
 • korte meettijden: van 5 seconden tot 15 minuten
Dräger Civil Defense Set

Dräger Civil Defense Set

 • Dräger Civil Defense Set
 • ​Gelijktijdige meting van maximaal vijf chemische stoffen
 • Detectie van chemische strijdmiddelen 
 • Met de Dräger buisjespomp wordt gelijktijdig lucht aangezogen
 • Meting in ...
Automatische buisjespomp

Dräger X-act® 5000

 • Automatische buisjespomp
 • ideaal voor een hoog aantal pompslagen 
 • transmissie van de parameters via barcode
 • display voor duidelijke leesbaarheid van resultaten
 • kan toegepast worden in ...
Handmatige buisjespomp

Dräger Accuro

 • Handmatige buisjespomp
 • voor spotmetingen met een beperkt aantal pompslagen
 • geïntegreerde slagenteller voor veilige bediening
 • eenvoudig met één hand te bedienen
 • kan toegepast worden in ...

Beschermende kleding

Gaspak

Dräger CPS 7900

 • Gaspak
 • ademluchttoestel wordt binnenin het gaspak gedragen
 • vijf maten (S-XXL)
 • ritssluiting aan zijkant
 • materiaal d-mex, herbruikbaar 
Gaspak

Dräger CPS 5800 Gaspak

 • Gaspak
 • ademluchttoestel wordt over het gaspak gedragen
 • vier maten (M-XXL)
 • diagonale ritssluiting om pak zonder hulp aan te trekken 
 • materiaal Zytron® 500, beperkt hergebruik 
Gaspak

Dräger CPS 7800

 • Gaspak
 • ademluchttoestel wordt over het pak gedragen
 • vijf maten (S-XXL)
 • diagonale ritssluiting voor gemakkelijk aan- en uittrekken zonder hulp
 • pakmateriaal D-mex, herbruikbaar

Gaspak

Dräger CPS 5900

 • Gaspak
 • ademluchttoestel wordt binnenin het gaspak gedragen
 • vijf maten (S-XXL)
 • ritssluiting aan zijkant
 • materiaal Zytron® 500, beperkt hergebruik 

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat