isopentylacetaatC7H14O2

CAS-nr.:
123-92-2
UN-nr.:
1104
EG-nr.:
204-662-3
GEVI-nummer:
30
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 15 min (mg/m3) 530
 • H: 226
  Ontvlambare vloeistof en damp.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -79 °C
 • Kookpunt:
  142 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,87 g/cm3
 • Vlampunt:
  35 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  380 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  5,3 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  9 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 3-methyl-1-butylacetaat
 • 3-methyl-1-butylethanoaat
 • 3-methylbutylacetaat
 • azijnzuur iso-amylester
 • bananenolie
 • i-amylacetaat
 • iso-amylacetaat
 • isoamylacetaat
 • isopentylacetaat
 • isopentylethanoaat

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor isopentylacetaat C7H14O2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat