isobutaanC4H10

CAS-nr.:
75-28-5
UN-nr.:
1969
EG-nr.:
200-857-2
GEVI-nummer:
23
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 2420
 • TGG 8 uur (ppm) 1000
 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 340
  Kan genetische schade veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • H: 350
  Kan kanker veroorzaken.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -159.42 °C
 • Kookpunt:
  -11.7 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  g/cm3
 • Ionisatie:
  10.68 ± 0.11 eV
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  460 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  3019 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.5 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  9.4 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  C, M
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • methylpropaan
 • R600a
 • trimethylmethaan

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor isobutaan C4H10

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat