butylacetaatC6H12O2

CAS-nr.:
123-86-4
UN-nr.:
1123
EG-nr.:
204-658-1
GEVI-nummer:
30
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 240
 • TGG 8 uur (ppm) 50
 • TGG 15 min (mg/m3) 700
 • TGG 15 min (ppm) 145
 • H: 226
  Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -77 °C
 • Kookpunt:
  127 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,88 g/cm3
 • Ionisatie:
  9.92 ± 0.05 eV
 • Vlampunt:
  27 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  390 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  10,7 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.2 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  8.5 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 1-butylacetaat
 • azijnzuur n-butylester
 • n-butylacetaat
 • n-butylethanoaat
 • NBAC

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor butylacetaat C6H12O2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat