buteenC4H8

CAS-nr.:
106-98-9
UN-nr.:
1012
EG-nr.:
203-449-2
GEVI-nummer:
23
Kemler bord:
 • 23
 • 1012
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 584
 • TGG 8 uur (ppm) 250
 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • Smeltpunt:
  -185.35 °C
 • Kookpunt:
  -6.2 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,002594 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  9.55 ± 0.06 eV
 • Vlampunt:
  -80 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  360 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  2500 (20°C) hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.5 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  10.6 Vol.-%
 •  
Also known as:
 • 1-butyleen
 • alfa-butyleen
 • alpha-butyleen
 • but-1-een
 • butyleen
 • ethylethyleen

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor buteen C4H8

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat