acetyleenC2H2

CAS-nr.:
74-86-2
UN-nr.:
1001
EG-nr.:
200-816-9
GEVI-nummer:
239
Kemler bord:
 • 239
 • 1001
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04
 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 230
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • Smeltpunt:
  -80.8 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,0011772 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  11.400 ± 0.002 eV
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  305 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  43360 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  2.3 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  100 Vol.-%
 •  
Also known as:
 • acetyleendissous
 • ethenyleen
 • ethyn
 • vinyleen

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor acetyleen C2H2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat