siliciumtetrachlorideSiCl4

CAS-nr.:
10026-04-7
UN-nr.:
1818
EG-nr.:
233-054-0
GEVI-nummer:
X80
Kemler bord:
 • X80
 • 1818
Gevarenpictogram (CLP)
GHS05
GHS06
GHS07
 • H: 301 + 331
  Giftig bij inslikken.
  Giftig bij inademing.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • Smeltpunt:
  -70 °C
 • Kookpunt:
  57 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,48 g/cm3
 • Ionisatie:
  11.79 ± 0.01 eV
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  260 hPa
 •  
Also known as:
 • chloorkiezel
 • chloorsilaan
 • silaan
 • tetrachloor-silicium(IV)chloride
 • tetrachloorsilaan
 • tetrachloorsilicium

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor siliciumtetrachloride SiCl4

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat