titaantetrachlorideTiCI4​​​​

CAS-nr.:
7550-45-0
UN-nr.:
1838
EG-nr.:
231-441-9
GEVI-nummer:
X668
Kemler bord:
 • X668
 • 1838
Gevarenpictogram (CLP)
GHS05
GHS06
GHS07
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • Smeltpunt:
  -24.1 °C
 • Kookpunt:
  136.4 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,728 g/cm3
 • Ionisatie:
  11,5 eV
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  12 hPa
 • Schadelijke effecten:
Also known as:
 • titaan(IV)chloride
 • titanium(IV)chloride
 • titaniumtetrachloride

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor titaantetrachloride TiCI4​​​​

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat