germaniumtetrahydrideGeH4

CAS-nr.:
7782-65-2
UN-nr.:
2192
EG-nr.:
231-961-6
GEVI-nummer:
263
Kemler bord:
 • 263
 • 2192
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04
GHS06
 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.
 • Smeltpunt:
  -166 °C
 • Kookpunt:
  -88.5 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,0034511 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  15,5 eV

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor germaniumtetrahydride GeH4

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat