chloropreenC4H5Cl

CAS-nr.:
126-99-8
UN-nr.:
1991
EG-nr.:
204-818-0
GEVI-nummer:
336
Kemler bord:
 • 336
 • 1991
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
GHS06
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 3,5
 • TGG 8 uur (ppm) 1
 • TGG 15 min (mg/m3) 18
 • TGG 15 min (ppm) 5
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 301
  Giftig bij inslikken.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 332
  Schadelijk bij inademing
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 350
  Kan kanker veroorzaken.
 • H: 373
  Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken bij
  langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • H: 411
  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Smeltpunt:
  -130 °C
 • Kookpunt:
  60 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,96 g/cm3
 • Ionisatie:
  8,83 ± 0,01 eV
 • Vlampunt:
  -20 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  440 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  239 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  2,5 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  20 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  C
diamond 3 1 2
Details
Diamond-Red3Brandgevaar: Licht ontvlambaar 
Diamond-Yellow1Instabiliteit: Instabiel bij hoge temperatuur en drukken 
Diamond-Blue2Risico voor de gezondheid: Gevaarlijk 
DG-EA:3YE
Also known as:
 • 2-chloor-1,3-butadieen
 • 2-chloropreen
 • beta-chloropreen
 • chloorbutadieen
 • chloropreen-monomeer

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor chloropreen C4H5Cl

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Buisjes

Korteduurbuisjes

Drägerbuisjes voor korteduurmetingen

 • Korteduurbuisjes
 • ​resultaten worden direct weergegeven aan het einde van het meetproces
 • spotmeting voor meer dan 500 verschillende gassen 
 • korte meettijden: van 5 seconden tot 15 minuten
Automatische buisjespomp

Dräger X-act® 5000

 • Automatische buisjespomp
 • ideaal voor een hoog aantal pompslagen 
 • transmissie van de parameters via barcode
 • display voor duidelijke leesbaarheid van resultaten
 • kan toegepast worden in ...
Handmatige buisjespomp

Dräger Accuro

 • Handmatige buisjespomp
 • voor spotmetingen met een beperkt aantal pompslagen
 • geïntegreerde slagenteller voor veilige bediening
 • eenvoudig met één hand te bedienen
 • kan toegepast worden in ...

Filters

Rd40 ademfilter

Dräger X-plore® Rd40-filters

 • Rd40 ademfilter
 • standaard Rd40 schroefdraadaansluiting conform NEN-EN 148-1
 • robuuste aluminium behuizing
 • voor gebruik met half- en volgelaatsmaskers met standaard Rd40 schroefdraadaansluiting ...

Maskers

Halfgelaatsmasker met enkel filter

Dräger X-plore® 4700

 • Halfgelaatsmasker met enkel filter
 • standaard Rd40 schroefdraadaansluiting conform NEN-EN 148-1
 • maskerlichaam van TPE (universele maat) of silicone (twee maten)
 • voor gebruik met alle filters met ...
Volgelaatsmasker met enkel filter

Dräger Panorama® Nova

 • Volgelaatsmasker met enkel filter
 • ​andere schroefdraadaansluitingen: RA Rd40 schroefdraadaansluiting, PE M45x3 schroefdraadaansluiting, ESA steekaansluiting, P Dräger ...
Volgelaatsmasker met enkel filter

Dräger X-plore® 6530

 • Volgelaatsmasker met enkel filter
 • standaard Rd40 schroefdraadaansluiting conform NEN-EN 148-1
 • maskerlichaam van EPDM, vizier van triplex of PC
 • voor gebruik met alle filters met standaard Rd40 ...
Volgelaatsmasker met enkel filter

Dräger X-plore® 6300

 • Volgelaatsmasker met enkel filter
 • ​standaard Rd40 schroefdraadaansluiting conform NEN-EN 148-1
 • maskerlichaam van EPDM, vizier van PMMA
 • voor gebruik met alle filters met standaard Rd40 ...

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat