chloor-1-nitropropaanC3H6ClNO2

CAS-nr.:
600-25-9
EG-nr.:
209-990-0
Gevarenpictogram (CLP)
GHS07
 • H: 302
  Schadelijk bij inslikken.
 • H: 332
  Schadelijk bij inademing
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,21 g/cm3
 • Vlampunt:
  62 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  7,7 (25°C) hPa
 •  
Also known as:
 • 1-chloor-1-nitropropaan

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor chloor-1-nitropropaan C3H6ClNO2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat