Bijna alles wat glinstert is goud - Bijna alles wat glinstert is goud  – recycling door Dräger

Bijna alles wat glinstert is goud

Infographic over Dräger retour producten

Afvalproducten zijn grondstoffen

Medische en veiligheidsapparatuur vereist hoogwaardige materialen en metalen. Het afvalverwerkingsteam van Dräger haalt grondstoffen uit afgedankte producten en voert deze terug in de circulaire economie.


Tekst Constanze Sanders     Foto's Patrick Ohligschläger

Download het verhaal

Bijna alles wat glinstert is goud - Harvesting raw materials from the Dräger Interlock

Grondstoffen verzamelen

De verwijderde sensor die wordt gebruikt voor het uitvoeren van alcohol-ademtesten in de Dräger Interlock (links, boven het apparaat) bevat bijvoorbeeld platina.

Omgekeerd denken

Het is de taak van Florian Baer om na te denken als apparaten aan het einde van hun levensduur zijn. Oude elektronische apparaten, verpakkingsmateriaal, productieafval: alles wat hier in de productretoureenheid terechtkomt, heeft zijn doel gediend. Industrieel specialist Baer is hoofd afvalbeheer bij Dräger Gebäude und Service GmbH, dat twee locaties in Lübeck heeft en een gecertificeerde afvalverwerkingsinstallatie is in overeenstemming met 56 van de Duitse wet op de circulaire economie (Kreislaufwirtschaftsgesetz of KrWG). "We halen het beste uit het afval en verwijderen elementen die niet kunnen worden gerecycled, terwijl we voldoen aan de wettelijke voorschriften - om het milieu te beschermen", zegt hij.

Baer ziet schijnbare verspilling als een stroom van waardevolle materialen die hij samen met vijf collega's nieuwe wegen inslaat. De bronnen voor de grondstoffen zijn oude apparaten die klanten niet meer nodig hebben. "We nemen apparatuur terug die we zelf produceren", zegt Dr. Michaela Schatz, milieufunctionaris bij Dräger. Het bedrijf heeft sinds de jaren negentig de verantwoordelijkheid voor dergelijke producten zeer serieus genomen; voor de volledige levenscyclus van zijn medische en veiligheidsuitrusting en daarbuiten. “Dit doen we vrijwillig met goedkeuring van KrWG”, zegt de chemicus, “en we willen het begrip vergroten.”

Elk jaar demonteren twee technici meer dan 100 ton medische apparatuur, meettechnologie, sensoren, filters en andere verbruiksmaterialen van apparaten die zijn geretourneerd door klanten. "We zijn gecertificeerd als primaire voorziening voor het omgaan met oude apparatuur in overeenstemming met de Wet op elektrische en elektronische apparaten", zegt Florian Baer. Dräger ondersteunt de verwijdering van dergelijke apparatuur met recyclingpassen en materiaallijsten, diagrammen en demontage-aanbevelingen in overeenstemming met de WEEE-richtlijn 2012/19/EU (Waste of Electrical and Electronic Equipment).

Bijna alles wat glinstert is goud - Florian Baer, head of waste management at Dräger

Efficient recyclen

"Ons verwijderingsbeleid beschermt het milieu en is economisch efficiënt met een zo hoog mogelijk recyclingpercentage", zegt Florian Baer, hoofd afvalbeheer bij Dräger.

Afval omzetten in belangrijke hulpbronnen

In de trolley van een ventilator kan ongeveer 15 kg aluminium worden geïdentificeerd en gerecycled. De medewerkers gebruiken vooral hun ruime ervaring om te bepalen wat er kan worden gescheiden, maar doen testen als ze niet zeker zijn. Na het aanvankelijke ruwe demontageproces blijven staal, koper en messing als legeringen in andere componenten. Gemengde materialen, gelaste en gelijmde onderdelen, apparaatafval en printplaten gaan naar dienstverleners die dergelijke componenten kunnen scheiden en sorteren. “Dit helpt ons ervoor te zorgen dat ons elektrisch afval niet op illegale stortplaatsen terechtkomt”, zegt Baer.

Edelmetalen terugwinnen

Kleine hoeveelheden goud en platina zijn te vinden in hoogwaardige sensoren: "De elementen die schitteren als goud zijn eigenlijk goud - meestal in de vorm van een dunne laag die toch perfect kan worden teruggewonnen." Nadat de sensoren zijn teruggenomen en gratis zijn gedemonteerd, worden ze naar een metaalrecyclingfaciliteit gestuurd waar hoogwaardig goud, zilver en platina worden teruggewonnen. Ook in de sensoren van de Alcotest-toestellen zijn recyclebare hoeveelheden platina terug te vinden, waarvan er bijvoorbeeld enkele duizenden zijn teruggenomen van de Franse politie. Alle losse onderdelen, testers, sensoren, printplaten en behuizingselementen worden na demontage weer in de cyclus teruggevoerd. Het terugnemen van producten van buiten Duitsland is volgens de Europese afvalwetgeving een complex proces. "We willen de service echter ook aanbieden aan onze Europese klanten", zegt dr. Michaela Schatz. Dat ging tot nu toe altijd gepaard met complexe meldingsprocessen en hoge kosten.

De Europese Commissie wil de Regeling Overbrenging Afvalstoffen (WSR) herzien. "We doen er alles aan om het voor de fabrikant gemakkelijker te maken om verantwoordelijkheid voor zijn producten te nemen", zegt Dr. Schatz.

Bijna alles wat glinstert is goud - Enrico Schernau, medewerker bij de afvalverwerkingseenheid van Dräger

Professioneel gedemonteerd

Medewerker Enrico Schernau haalt een vluchtkap uit elkaar in de productretour locatie in Lübeck, Noord-Duitsland. Dräger voert beschadigde, geopende, gebruikte en verlopen producten af.

Waarde creëren en gevaarlijke stoffen elimineren

Het ontmantelen van oude apparatuur gaat over het creëren van waarde en het elimineren van gevaarlijke stoffen – zoals in het geval van vluchtkappen die bijvoorbeeld in de mijnbouw worden gebruikt. Een technicus demonteert het product zorgvuldig met de hand, verwijdert de cartridge die een chemische stof bevat die zuurstof produceert en deactiveert de starter. De kunststoffen zijn gelabeld; deze worden gesorteerd in hun verschillende soorten en vervolgens gerecycled.

Met tot acht ton per dag zijn ziekenhuizen de vijfde grootste afvalproducent in Duitsland. Elke patiënt produceert gemiddeld zo'n zes kilo per dag, drie keer meer dan een normale, gezonde burger. Dräger begint zich in de productontwikkelingsfase te concentreren op zuinig gebruik van materialen en hun recycleerbaarheid. Bij ziekenhuizen en industriële instellingen worden al jaren blauw-zwarte recyclingcontainers opgesteld, zodat apparatuur op de juiste manier kan worden geretourneerd. Dräger blijft grotendeels ongeëvenaard in het aanbieden van een dergelijke service.

“We hebben de ervaring en de expertise, omdat we weten wat er in de apparatuur zit”, zegt Florian Baer. “Desgewenst kunnen wij de gehele logistiek uit handen nemen en onze klanten een compleet pakket bieden.” Dit wordt mogelijk gemaakt door de zo'n twintig jaar geleden opgerichte Dräger Waste Management Association. Namens haar leden neemt het alle taken op zich met betrekking tot milieuvriendelijk, wettelijk en economisch afvalbeheer. De grote Dräger-bedrijven in Lübeck en andere industriële bedrijven (in totaal 26 bedrijven) sturen hier alles wat ze niet meer nodig hebben. “We scheiden en sorteren de goederen, houden de nodige juridische dossiers bij en maken rapporten waarin de hoeveelheid afval wordt gedocumenteerd”, zegt Baer. Dräger Waste Management is geen afvalverwerkingsbedrijf, maar een dienstverlener die namens de vereniging werkt. "We sturen het materiaal op voor recycling - of, als dit niet mogelijk is, voor verwijdering en storten."

Dräger monsterbuisjes worden continu gebruikt voor de analyse van schadelijke stoffen. Het reagenssysteem bevat kleine hoeveelheden van verschillende chemicaliën. Stoffen die volgens de EU REACH-verordening autorisatieplichtig zijn, zijn in het productieproces al vervangen door minder schadelijke stoffen. Gebruikte of verlopen Dräger-buisjes kunnen naar Lübeck worden gestuurd voor recycling. Dräger doet ook onderzoek om te bepalen of ventilatieslangen en filters gemaakt kunnen worden van bioplastic of recyclaat. “Hier lopen we helaas nog tegen onze grenzen aan, want de regelgeving voor medische producten is erg streng”, zegt dr. Schatz. Over het algemeen is er geen garantie dat recyclaat aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet als nieuw plastic. En vergeleken met conventioneel plastic is de productie van bioplastic duur.

“We hebben de ervaring en de expertise, omdat we weten wat er in de apparatuur zit”, zegt Florian Baer. “Desgewenst kunnen wij de gehele logistiek uit handen nemen en onze klanten een compleet pakket bieden.”

Florian Baer
Hoofd afvalbeheer, Dräger Gebäude und Service GmbH

Complex legaal systeem

Er zijn tenminste 35 lokale, regionale, nationale en EU-wetten, wetten, voorschriften en richtlijnen die de veilige en schone verwijdering van afval regelen. Kies voor recycling boven verwijdering van goederen - de Wet op de circulaire economie voegt deze voorkeursvolgorde toe aan de uitgebreide nomenclatuur. Elke nieuwe afvalcode heeft zijn eigen goedkeuring nodig: "Elk voor een beperkte periode", zegt Dr. Schatz, een expert in gevaarlijke stoffen. “Verlengingen moeten op individuele basis worden aangevraagd.” Het strenge en steeds groeiende rechtssysteem in de verwijderingsbranche is haar specialiteit. “We werken nauw samen met de stad Lübeck.”

In 2019 is bij Dräger in Lübeck 3.900 ton afval verzameld, met een recyclingpercentage van bijna 96 procent. “Gevaarlijk afval zoals oplosmiddelen en restjes verf en lak gaan naar speciale verbrandingsinstallaties”, zegt Baer. “Slechts een kleine hoeveelheid restafval komt op de vuilstort terecht, zoals asbest of isolatiemateriaal.” Helemaal bovenaan de vijfledige afvalhiërarchie van de KrWG (paragraaf 6) staat het voorkomen van afval. Sinds 2009 is de omzet gestegen, maar de totale hoeveelheid afval die bij Dräger wordt geproduceerd, is bijna gehalveerd tot iets meer dan twee ton afval per miljoen euro omzet. EU-richtlijnen bepalen in toenemende mate wat er nodig is om hulpbronnen te besparen. De Europese Commissie heeft berekend dat tot 80 procent van de milieu-impact van producten te herleiden is tot de ontwerpfase. Dräger begint met na te denken over hoe nieuwe instrumenten op de juiste manier kunnen worden gerecycled zodra ze hun doel hebben gediend, en streeft het C2C-principe (cradle-to-cradle) voor de lange termijn na, dat zich inzet voor cyclisch hergebruik van grondstoffen in plaats van lineair gebruik. Sinds 2015 is er een systematisch monitoringprogramma voor materialen waarvan de wettelijke beperking voorzienbaar is of ter discussie staat.

“Duurzame producten zullen in de toekomst de norm worden”, zegt de Litouwse Virginijus Sinkevičius, EU-commissaris voor Milieu. Het recht op reparatie dat is vastgelegd in de blauwdruk van de circulaire economie van de EU is een fundamenteel principe bij Dräger. Professioneel onderhoud en reparaties worden wereldwijd uitgevoerd zodat klanten profiteren van machines met een lange levensduur.

Bijna alles wat glinstert is goud - Aluminium filters and soda lime in bulk at Dräger’s raw materials collection site

Grondstoffen verzamelen

Soda lime in bulk in de berging. Geretourneerde aluminium filters voorafgaand aan versnippering.

Ervoor zorgen dat de levenscyclus van de grondstof net zo verantwoord eindigt als hij begon

Een patiënt wordt in Duitsland ongeveer 18 miljoen keer per jaar verdoofd voor een operatie. Elke anesthesiemachine bevat een plastic patroon met natronkalk om CO2 (kooldioxide) uit de uitgeademde lucht te binden. “Sinds 2015 heeft de Regionale Werkgroep Afvalstoffen (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall of LAGA) natronkalk geclassificeerd als gevaarlijk afval”, zegt chemicus Schatz. Sindsdien is gescheiden inzameling en passende documentatie verplicht.

Het droge chemische product moet ongeveer elke vier weken worden vervangen, omdat het geleidelijk aan zijn absorptievermogen verliest. Dräger biedt een uitgebreid inzamelings- en recyclingconcept voor soda lime (Type: Drägersorb 800+) en patronen. Ziekenhuizen verzamelen de gebruikte containers in recyclingvaten, die vervolgens goed afgesloten worden en zodra ze vol zijn teruggestuurd naar Dräger. “De klant kan er zeker van zijn dat hij een schoon en legaal verwijderingsmiddel heeft gevonden. Dit bespaart zowel tijd als geld”, zegt Dr. Schatz.

Een medewerker van de productretourafdeling haalt de gebruikte chemicaliën uit de doos, die vervolgens wordt versnipperd en thermisch gerecycled. Door de grote hoeveelheden soda lime  wordt het een stortgoed dat zich ophoopt op de stortplaats. Als het eenmaal is verwerkt, wordt een deel ervan gebruikt in de landbouw om de bodem te verbeteren. De Dräger bergplaats heeft in 2019 enkele honderden tonnen soda lime afval verwerkt. Actieve kool uit maskerfilters kan ook voor een tweede doel worden gebruikt: Dräger levert de gebruikte korrels aan de metaalverwerkende industrie als reductiemiddel in smeltovens, waardoor de levenscyclus van de grondstof eindigt net zo verantwoord als hij begon. De actieve kool wordt gemaakt van de schillen van kokosnoten, een hernieuwbare grondstof. De aluminiumfilters worden verzameld, versnipperd en als metaalsnippers naar een recycler gestuurd.

Infographic over Dräger retourzendingen

Retourzendingen van Dräger producten

Gebaseerd op het voorbeeld van soda lime: anesthesiemachines bevatten plastic patronen gevuld met soda lime, die CO2 uit de uitgeademde lucht binden. Soda lime is sinds 2015 geclassificeerd als gevaarlijk afval en moet gescheiden van de patronen worden afgevoerd. Bovendien is documentatie vereist. Dat is de taak van de afvalverwerkingseenheid van Dräger. De klant zamelt de gebruikte cartridges in in recyclingvaten.

Download Infographic

Leverancier van secundaire grondstoffen

Hoewel medische apparatuur slechts goed is voor ongeveer drie procent van de jaarlijkse wereldwijde plasticproductie, is hoogwaardig plastic toonaangevend op het gebied van innovatief gebruik - of het nu gaat om wegwerpartikelen, implantaten of diagnostische hulpmiddelen. “We sorteren plastic in overvloed”, zegt Florian Baer. Alleen correct gesorteerd plastic – ongeverfd, zonder weekmakers of hechtingen – kan goed op de markt worden gebracht. "Er is momenteel nauwelijks een markt in

Duitsland voor de kleurrijke mix van verschillende polymeren." Als er geen afnemers zijn, rest alleen nog thermische recycling bij gespecialiseerde bedrijven; bij Dräger komt dit neer op enkele honderden tonnen per jaar. Hoewel de energiewinst aanzienlijk is, is het voor Baer slechts de op één na beste oplossing. Hij is geïnteresseerd in het terugwinnen en hergebruiken van materialen, zowel als verpakking als in logistiek en opslagsystemen, zoals bloemen- en drinkbakken, folie, raamkozijnen of gieters van recyclaat. “Onze secundaire grondstoffen zijn afhankelijk van nationale en internationale markten en de daarbij behorende prijzen.”

Maandelijks worden de afspraken met de afvalproducenten over de betaalde hoeveelheid afval beoordeeld en bijgestuurd. Sinds 2019 vereist de Duitse verpakkingswet (Verpackungsgesetz) een recyclingpercentage van 58,5 procent, oplopend tot 63 in 2022. Tot op heden is er geen betrouwbare markt voor recyclaat die het mogelijk zou maken om de hogere tarieven in te voeren in een functionerende circulaire economie. Daarnaast is in maart 2020 Hamburg Cirplus gelanceerd. Dit is een vrij toegankelijke beurs voor secundair plastic met al een volume van 500.000 ton. Kunststof in elke graad van zuiverheid wordt hier verhandeld. Een gele tas koop je al voor één cent. “Als het gaat om afvalbeheer in een industrieel bedrijf, gaat het niet om geld verdienen”, benadrukt Florian Baer. “We willen geld besparen – ook voor onze klanten – en tegelijkertijd het milieu beschermen.”

Download verhaal

Dräger Review 123

Dräger Review 123: An honor!

Deze Dräger Review bevat alle verhalen over de vrijwilligers en mensen die het verschil maken.

Download Dräger Review 123

Verhalen

Spannende verhalen, exclusief onderzocht

Bent u geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen, boeiende technologie en praktijkvoorbeelden? Onze Dräger Stories combineren spannende onderwerpen van Dräger met interessante feiten uit de wereld van medische en veiligheidstechnologie - actueel, onderhoudend en informatief.

Ontdek meer verhalen

Contact met Dräger

Contact Dräger Nederland

Ziekenhuizen

Medische apparatuur:

+31 (0)79 - 3444 831

Gas management systemen & drukregelaars:    +31 (0)79 - 3444 865
Medische voorzieningen systemen & lampen:    +31 (0)79 - 3444 870


Safety

Veiligheidsproducten:

+31 (0)79 3444 777

Disclaimer

Some articles in the Dräger Review provide information on products and their possible applications in general. They do not constitute any guarantee that a product has specific properties or of its suitability for any specific purpose. All specialist personnel are required to make use exclusively of the skills they have acquired through their education and training and through practical experience. The views, opinions and statements expressed by the persons named in the texts and the authors do not necessarily correspond to those of Drägerwerk AG & Co. KGaA. Such views, opinion and statements are solely the opinion of the respective person or author. Not all of the products named in this magazine are available worldwide. Equipment packages can vary from country to country. We reserve the right to make changes to products. Please contact your local Dräger representative for the latest information. © Drägerwerk AG & Co. KGaA, 2019. All rights reserved.

This publication may not be reproduced either in full or in part without the prior approval of Drägerwerk AG & Co. KGaA, stored in a computer system or otherwise transferred in any manner either electronically or physically by way of photocopy, facsimile or other means.

Information regarding the processing of personal data in accordance with the EU General Data Protection Regulation.