Het leiderschapsmodel bij Dräger

Wees het soort leider dat je zou volgen

Het Dräger leiderschapsmodel, WeLEAD, bevat de leidende principes voor leiderschap en samenwerking bij Dräger.  Het WeLEAD-model is ontwikkeld met de werknemer in gedachten. De kern van het model is "Ik schep vertrouwen". Bij Dräger behandelen we elkaar met respect. Vertrouwen wordt gegeven en dit blijft als we consequent doen wat we zeggen. WeLEAD vat de verwachtingen van onze managers samen en stelt ons in staat om succesvoller samen te werken door elkaar in staat te stellen resultaten te leveren die waarde creëren voor onze klanten. Dit alles doen we terwijl we onze diversiteit omarmen.

Management bij Dräger

De mensen die bij Dräger werken, hebben een verscheidenheid aan talenten en verantwoordelijkheden. Iedereen kan hier groeien - zowel persoonlijk als professioneel. Waardering voor klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, vertrouwen en diversiteit - bij Dräger zijn dit thema's die alle medewerkers aangaan, niet alleen het management.

Daarom hebben wij een diepgaande dialoog gevoerd met onze medewerkers over de hele wereld om onze missie voor management en teamwork te creëren.

 ›WeLEAD‹.

WeLead_diagram.jpg

Vertrouwen en Respect

Vertrouwen als onze kernwaarde. Het kenmerkt onze managementstijl en de manier waarop wij als team samenwerken - met openheid en respect. Voor ons betekent management het creëren van een werkomgeving voor onze medewerkers waarin zij zo goed mogelijk kunnen presteren. Dit houdt in dat wij hen de vrijheid geven om op eigen initiatief te werken, maar ook dat wij hen een duidelijke strategische richting geven.

Bij de selectie van leidinggevenden letten wij erop dat zij ruimdenkend zijn en op gelijke voet met anderen kunnen samenwerken. Wij zoeken managers die hun medewerkers in staat stellen om met hun volledige potentieel bij te dragen aan Dräger. Want goed management is essentieel voor ons wederzijds succes en het creëren van waarde voor onze klanten. Deze gebieden houden ons allemaal actief bezig, omdat management en teamwork zich niet op papier ontwikkelen - ze komen voort uit onze dagelijkse interacties.

Wij verwelkomen graag nieuwe collega's die zich in dit principe herkennen en die graag verantwoordelijkheid op zich nemen.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Dräger Nederland BV

Huygensstraat 3-5

2721 LT Zoetermeer

+31 (0)79 3444 666