Werkplekplanning, -ontwerp en -inrichting - Workplace-design-clinical-16-6-D-16922-2019.png

Werkplekplanning, -ontwerp en -inrichting

Adviesgesprek aanvragen

Zorggerichte werkplekken - planning, ontwerp en inrichting

Werkplekplanning, -ontwerp en -inrichting is op lange termijn van cruciaal belang voor de functionaliteit van de werkplek en succesvolle patiëntenzorg. Problematiek met betrekking tot de kwaliteit van zorg, wordt steeds vaker gekoppeld aan het ontwerp. Van een slechte inrichting van de ruimte, een gebrek aan ergonomie, te hoge geluidsniveaus, tot lange afstanden van verpleegunits naar patiëntenkamers1

Een zorgwerkplek en -omgeving die goed ontworpen is, kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in: de klinische resultaten, de economische prestaties, de productiviteit en de tevredenheid van de patiënt en het personeel. Het vormt de basis voor optimale ziekenhuisprocessen en minimaliseert de werkdruk van het ziekenhuispersoneel. 

Met onze expertise en de kennis van de uitdagingen waarvoor u staat, zijn we in staat om samen met u het juiste concept te ontwikkelen - zodat u op maat gemaakte, flexibele en toekomstbestendige oplossingen krijgt.

Lees meer over de mogelijkheden van werkplekontwerp

Nurse-3-2-D-14833-2018.jpg

Voor clinici en verpleegkundigen

Hospital-Planner.jpg

Voor planners

Hospital-Management-3-2-D-17967-2019.jpg

Voor management

Ambia-Keyvisual-3-2.jpg

Nieuwe pendel - Dräger Ambia

Met onze nieuwe Ambia pendel kunt u een ultramoderne OK-werkplek ontwerpen die overzichtelijk, duidelijk gestructureerd en intuïtief te gebruiken is! Ontdek de voordelen van onze werkplekken voor de OK!

Advies voor werkplekinrichting

Wij ondersteunen u bij de planning, het ontwerp en de implementatie van patiëntgerichte oplossingen. Naast uw vaste projectmanager werkt er een gespecialiseerd ontwerpteam voor systeemplanning en werkplekinrichting aan uw oplossing. Dit team werkt van concept en planning tot realisatie, inbedrijfstelling en ingebruikname.

workplace-design-webpage-slider-dmc-94-nl-nl-2107-1.jpeg

Over het proces

Klik door iedere fase om een gedetailleerde uitleg te lezen over hoe wij uw project ondersteunen van concept tot ingebruikname!

workplace-design-webpage-slider-dmc-94-nl-nl-2107-1_1.jpeg

Conceptueel ontwerp

 • In lijn met nieuwste onderzoeken en gegevens over werkplekontwerp en -inrichting.
 • In kaart brengen van uw huidige apparatuur, processen en behoeftes (vaststellen en beoordeling behoeftes van alle betrokken partijen / afstemming van knowhow).
 • Klinisch site-onderzoek om uw strategische bedrijfs- en klinische doelstellingen te identificeren. 
 • Identificatie mogelijke workflow- en procesverbeteringen d.m.v. workflow analyse, gap analyse, alarm analyse en present-to-future state analyse door uw klinische en technologische behoeften uit te lijnen.   
 • Beheer implementatieplan. 
 • Documentatie impact van de oplossing in termen van tijdbesparingen, kwaliteitsverbeteringen en kostenbesparingen.
workplace-design-webpage-slider-dmc-94-nl-nl-2107-1_2.jpeg

Advies tijdens planningsfase

 • Hosten van cross-functionele teamvergaderingen, inclusief architecten en planners met als doel het samenbrengen van de vele projectdeelnemers en hun wensen en behoeften.
 • Workshop in het Dräger Design Center, 3D-Tool planning & visualisatie: virtuele en fysieke mock up ter bevestiging van grootte en configuratie van de ruimte.
 • Functionaliteit van de ruimte toetsen aan de praktijk, testen van nieuwe operationele concepten en toetsen aan en vergroten van de gebruikersinbreng.
 • Optimalisatie van werkprocessen.
 • AutoCad 2D-tekeningen (boven en voor aanzichten), 3D-modellen en BIM-modellen.
 • Slotanalyse en fine-tuning.
workplace-design-webpage-slider-dmc-94-nl-nl-2107-1_3.jpeg

Realisatie fase

 • Gedetaileerde planning en uitvoering door toegewijd lokaal project- en bouwteam.
 • Installatie, check en inspectie test door ervaren, getrainde installateurs.
 • Logistiek management door projectmanager in samenwerking met OMT partner.
 • Volledige documentatie van oplevering.
workplace-design-webpage-slider-dmc-94-nl-nl-2107-1_4.jpeg

Inbedrijfstelling en ingebruikname

 • Gebruikerstrainingen ondersteunen gebruikers bij het op het up-to-date houden van hun kennis, het verdiepen van hun vaardigheden en het maximaliseren van het therapeutische potentieel van onze apparatuur.
 • Technische trainingen ondersteunen medische technici bij het adequaat te kunnen reageren bij optredende gebruikersfouten, en daar waar nodig, een applicatie ondersteuning kunnen geven aan de gebruiker.
 • De verschillende diensten van onze service afdeling dragen o.a. bij aan getrainde ziekenhuistechnici, een transparant inzicht in gebruik, storing en kosten van apparatuur, continuiteit van de werking van de apparatuur en bescherming van uw investering.
 • Trainingen zijn onsite, deels online en op onze Dräger Academy te volgen.
Male-Nurse-3-2-D-11262-2019.jpg

Geoptimaliseerde workflows in een healing environment

Het creëren van een healing environment door het optimaliseren van het werkplekontwerp kan de genezing van de patiënt beïnvloeden, de duur van het verblijf in het ziekenhuis verkorten, patiëntbeleving positief beïnvloeden en de werkomgeving voor zorgpersoneel verbeteren. 

Waar moet u rekening mee houden bij een werkplekontwerp project?

Hard en fel licht, koude betegelde muren, storend lawaai, stress - dit is een typisch beeld van een ziekenhuis. Maar hoe kunnen we het beter doen, en wat zijn de belangrijkste aspecten om rekening mee te houden?

Kom meer te weten en bekijk de videoclip!

Dräger Design Centre - van ontwerp naar praktijk

In onze Dräger Design Centers kunt u als arts of verpleegkundige samen met onze adviseurs medische werkplekken plannen en ontwerpen onder bijna realistische omstandigheden. We hebben elk ziekenhuisproces in kaart gebracht dat de zorg voor patiënten in levensbedreigende situaties beïnvloedt. In deze mini ziekenhuizen kunt u individueel producten en systeemoplossingen samenstellen en uw ideale werkplekken ontwerpen. 

services-scene-3-2-d-19495-2018.jpg

Dräger Diensten: operationeel zijn zonder zorgen

Dräger ontwikkelt niet alleen medische technologie, wij hebben ook ongecompliceerde en betrouwbare (digitale) diensten die passen bij uw doelstellingen; waaronder remote en on-site onderhoud, werkplekadvies, projectmanagement, technische & klinische trainingen, en data analytics.

Gerelateerde onderwerpen

Gas-Management-System-3-2-D-12565-2016.jpg

Medische gasmanagement

polaris-lights-being-used-in-operating-room-procedure-3-2-d-8714-2017

Medische verlichting

doctors-use-medical-supply-system-movita-perseus-a500-polaris-600-3-2-D-26878-2020-.jpg

Medische verzorgingssystemen en werkplekontwerp

MDI in Intensive Care-D-30091-2020_Website-4-3-960-x-720px.jpg

Verbonden technologie voor betere, mensgerichte zorg

Bij Dräger geloven we dat verbonden technologie de sleutel is tot betere, efficiëntere en meer mensgerichte zorg. Met onze oplossingen, gebaseerd op hét open communicatieprotocol SDC, verbinden we medische apparatuur en informatiesystemen tot één medisch systeem. Hierdoor is een volledig vitaal beeld van de patiënt overal, altijd en voor iedereen inzichtelijk en zijn nieuwe klinische toepassingen mogelijk, zoals intelligente therapieondersteuning en veilige bediening van medische apparatuur op afstand. Zo creëren we meer rust en minder belasting voor zowel patiënten als zorgverleners. En zo blijft er meer tijd over voor persoonlijke interactie en aandacht waar dit wél kan en wenselijk is.

Maak kennis met Dräger verbonden technologie

illustration-of-a-lung-protected-in-an-orb-4-3-dgt-601-2017

Protectieve therapieën

Onze oplossingen voor intensieve, perioperatieve en neonatale zorg zijn ontwikkeld om protectieve therapieën mogelijk te maken. En ze dragen bij aan verbeterde klinische resultaten op de IC, het beschermen van patiënten in de operatiekamer en het creëren van een koesterende, verzorgende en stimulerende omgeving in de neonatale zorg. In combinatie met onze respiratoire- en patiëntbewakingsmonitoren zijn wij ervan overtuigd, dat wij een grote verscheidenheid aan therapeutische tools kunnen aanbieden die uw zorgmedewerkers ondersteunen om de klinische effectiviteit te vergroten.

Meer informatie

foto-website-data-analytics.jpg

Data Analytics

Data is een kostbaar goed; benut u de potentie wel ten volle?

Het inzicht dat data waardevol zijn, is tegenwoordig zo wijdverbreid dat het bijna vanzelfsprekend lijkt. Maar net als voor alle ruwe grondstoffen, geldt ook hier: om de waarde te optimaliseren, is specifieke verwerking van cruciaal belang. Gegevens worden pas relevant wanneer de ordening aansluit op de behoeften van de gebruiker. Bovendien zal alleen een professionele interpretatie van deze informatie leiden tot hoogwaardige kennis.

Meer informatie

1 Becker and Parsons, Hospital facilities and the role of evidence-based design. Journal of Facilities Management Vol. 5 No. 4, 2007, pp. 263-274

Contact met Dräger

Contact met Dräger

Binnendienst Sales

Medische apparatuur

+31 (0)79 3444 830

Bereikbaar van 08:00 - 17:00

Binnendienst Service

Medische apparatuur

+31 (0)79 3444 850

Bereikbaar van 08:00 - 17:00