Longmonitoring met PulmoVista 500 - Longmonitoring met PulmoVista 500

Longmonitoring met PulmoVista 500

Contact

De PulmoVista® 500 maakt gebruik van elektrische impedantietomografie (EIT) bij het optimaliseren en individualiseren van de beademingsstrategie door middel van permanente en non-invasieve bewaking van de regionale distributie van de ventilatie en veranderingen in het eind-expiratoire longvolume, real-time aan het bed. Dit opent de mogelijkheid voor volledig nieuwe beademingsstrategieën voor u als intensive care specialist. Met de longmonitor EIT kunt u de beademingsparameters en therapeutische maatregelen individueel afstemmen om te voldoen aan de behoeften van de patiënt. Met als resultaat een meer protectieve beademing. Zo kan PulmoVista 500 bijdragen aan een aanzienlijke vermindering van het beademingsgerelateerde longschade.

PulmoVista 500 basisprincipes

Hoe krijg u een live verslag uit de longen?

Hoe kun u tekenen van VILI in real-time zien en wellicht ARDS vermijden? Bekijk de video en zie hoe de PulmoVista 500 u kan helpen bij het vinden van de juiste beademingstherapie voor uw patiënt.

Leer meer over longmonitoring in slechts 150 seconden

White paper: Longmonitoring aan het bed: PulmoVista 500

Longmonitoring aan het bed: PulmoVista 500

Download de samenvatting

Constantin JM et al., 2019


"Individualisatie van mechanische beademing heeft de mortaliteit bij patiënten met ARDS niet verminderd, mogelijk door een verkeerde classificatie van 21% van de patiënten. Een beademingsstrategie die verkeerd is afgestemd op de longmorfologie het longbeeld verhoogt de mortaliteit aanzienlijk". ¹

Bellani G, Teggia-Droghi M, 2020


"Om pendelluft en vormen van asynchronie op te sporen is geavanceerde monitoring nodig, zoals elektrische impedantietomografie, oesophagusdrukmeting en elektrische activiteit van het middenrif". ²

Bellani G et al., 2016


"Het draaien van de patiënten naar buikligging verminderd aanzienlijk alveolaire overdistentie en -collaps en verhoogt rekruteerbaar longvolume". ³

De PulmoVista 500 ondersteunt u met een aantal klinische toepassingen voor beademingstherapie. Dankzij real-time informatie over de regionale verdeling van de ventilatie in de longen krijgt u een betrouwbare en altijd actuele basis voor uw therapiebeslissingen. In plaats van conclusies te trekken uit algemene informatie, kunt u nu met behulp van EIT-monitoring direct en continu beoordelen of een therapeutische ingreep tot het gewenste effect leidt en vervolgens de maatregelen individueel aanpassen. Zo dient PulmoVista 500 als waardevolle decision tool in elke fase van de beademingstherapie, zoals:

Ondersteuning bij intubatie

PulmoVista 500 helpt u bij het herkennen en corrigeren van onjuiste plaatsing van de buis tijdens de endotracheale intubatie. Op het beeldscherm is duidelijk te zien dat slechts één kant van de long wordt beademd, omdat de buis te diep is ingebracht.

Identificeren van rekruteringspotentieel

PulmoVista 500 maakt het eenvoudiger dan ooit om te beoordelen of en in hoeverre een patiënt reageert op een recruitmentmanoevre. De vergelijking van de EIT-beelden voor en tijdens de recruitment zou bijvoorbeeld kunnen aantonen dat dorsale longregio’s die voorheen grotendeels gecollabeerd waren, achteraf met succes zijn geopend. De beelden die de distributie van ventilatie weergeven als ook de trendpagina’s van de PulmoVista 500 zullen een dergelijke interpretatie ondersteunen.

PEEP-titratie: Voorkomen van collaps

Het instellen van de juiste positieve eind-expiratoire druk (PEEP) is cruciaal voor de longbeschermende beademing. Als de druk te laag is, kan dit leiden tot een ingeklapte long. Een te hoge druk kan alveolaire overdistensie veroorzaken. PulmoVista 500 helpt u bij het bepalen van het optimale PEEP-niveau voor elke individuele patiënt.

PEEP-titratie: Overdistensie

Een toename van PEEP kan leiden tot een vermindering van de beademing in het onafhankelijke, ventrale gedeelte van de long, die zichtbaar zal zijn in het differentiële beeld. Dit suggereert potentiële alveolaire overdistensie veroorzaakt door een te hoog PEEP-niveau, zoals zichtbaar is in het getijdenbeeld. Het resultaat is een vermindering van de regionale conformiteit.

Positionering van de patiënt

PulmoVista 500 is ook een essentieel hulpmiddel om te beoordelen hoe de positionering van de patiënt de beademing beïnvloedt. Als de patiënt bijvoorbeeld goed reageert op de positiebepaling, tonen de EIT-beelden een duidelijke vergroting van de beademde gebieden van de longen. De informatie die dit oplevert kan u helpen om te beslissen of het herpositioneren van de patiënt het gewenste effect heeft bereikt en dus moet worden voortgezet.

Bronchoscopie en longzuiging

Tijdens de bronchoscopie geeft een "blik in de longen" belangrijke informatie. Zo kunt u direct zien of er door het verwijderen van slijm regio's in de longen worden gerekruteerd. Bovendien kunt u met het apparaat beter inschatten of er sprake is van een longzuiging en kunt u het proces van het herstel van het longvolume continu volgen.

Mogelijke vermindering aantal röntgenfoto's en CT-scans

Afhankelijk van het protocol van het ziekenhuis worden op verschillende plaatsen in de loop van de behandeling CT- en/of röntgenfoto's van de borstkas gemaakt. Als de toestand van de patiënt het toelaat, kan het mogelijk zijn om in plaats daarvan functionele EIT-beeldvorming te gebruiken om de periodieke voortgangscontrole uit te voeren. Dit kan leiden tot een vermindering van het aantal röntgenfoto's en CT-scans, waardoor de patiënt aan minder straling wordt blootgesteld. Bovendien kan dit het transport van patiënten op de intensive care voorkomen of verminderen.

Lees meer in onze verkorte handleiding over hoe u kunt beginnen met de PulmoVista 500 en de klinische toepassingsmogelijkheden

Brochure: Elektrische Impedantie Tomografie (EIT)

Elektrische Impedantie Tomografie (EIT)

Gebruik van het apparaat en tips voor praktische toepassingen en voorbeelden

Download

Beademing op volledige scherm.

Door gebruik te maken van EIT-technologie maakt de PulmoVista 500 dynamische, regionale en non-invasieve respiratoire monitoring aan het bed van de patiënt mogelijk. In een dwarsdoorsnede-projectie wordt de verdeling van de teugvolumes in de thorax in real-time weergegeven. Deze illustratie toont beademde en niet-beademde delen van de longen en hun veranderingen in de loop van de tijd.

Om de longimpedantie te meten is een patiëntinterface nodig. Deze bestaat uit een elastische siliconen band met zestien geïntegreerde elektroden die rond de borstkas van de patiënt worden geplaatst. Herbruikbare banden zijn verkrijgbaar in negen maten voor volwassen en pediatrische patiënten.

PulmoVista 500 biedt tot vijftig beelden per seconde die de ademhaling weergeven alsof het een animatiefilm betreft. De regionale verdeling van de beademing wordt duidelijk gemaakt door middel van kleurcodering: van zwart (voor geen beademing), naar donkerblauw (voor minimale beademing), naar wit (voor maximale beademing).

PulmoVista® 500

PulmoVista® 500

Maakt beademing zichtbaar. Maak gebruik van de kracht van Elektrische Impedantie Tomografie (EIT) voor uzelf en uw patiënten. Met de PulmoVista 500 kunt u de distributie van ventilatie binnen de verschillende longregio's visualiseren: noninvasief, in realtime en direct aan het bed.

Naar product

De 'Diagnostic View' van de PulmoVista 500

Hoe het werkt

Bekijk de video voor een korte introductie over het gereed maken voor gebruik, het gebruik en de resultaten van de PEEP-trials analyses die de Diagnostic View biedt.

Diagnostische weergave van de PulmoVista 500

Beoordeling van PEEP-trails binnen enkele seconden

De Diagnostic View is een handig hulpmiddel aan het bed waarmee u met slechts één druk op de knop automatisch PEEP-trials beoordeelt In deze weergave worden PEEP-trials gedetecteerd en weergegeven in trendgegevens. In één weergave worden direct indicatoren getoond van alveolaire collaps, alveolaire overdistensie en recrutment in de betreffende longvelden.

Naast de PEEP-trails analyse maakt de Recruitability Analysis de beoordeling van de mate van recruiteerbaarheid voorafgaand aan de recruitmentmanoeuvres mogelijk en de Customized analysis maakt de evaluatie van andere therapeutische interventies mogelijk.

De PulmoVista 500 geeft aan dat er sprake is compliantieverlies en regionale ventilatievertraging

Compliantieverlies en regionale ventilatievertraging

De Diagnostic View bevat nieuwe parameters die geschikt zijn voor het inschatten van alveolaire overdistensie en collaps. Een verlies van regionale compliantie bij hogere PEEP-niveaus (CL HP, oranje) is een indicatie voor overdistensie. Verlies van compliantie bij lagere PEEP-niveaus daarentegen (CL LP, wit) wordt meestal veroorzaakt door longcollaps.

De regionale ventilatievertraging (RVD) is een index die een indicatie geeft van een ongelijkmatige vulling van een longregio tijdens de inademing. Pixels met vertraagde inademing - ten opzichte van het gemiddelde - worden gemarkeerd met een gele kleur.

The PulmoVista 500 geeft regionale ventilatievertraging aan

Regionale ventilatievertraging

Wanneer u in de Diagnostic View tidal beeld aanraakt, wordt er een nieuw venster geopend met een RVD-venster waarop met een gele kleur de vertraagde regio's zijn gemarkeerd en met een groene kleur de regio's die sneller worden gevuld dan met de gemiddelde vulsnelheid. Een RVD kan duiden op cyclisch openen en sluiten of op regionaal variërende tijdconstanten.

Signalen van cyclisch openen en sluiten: 

 • Vertraagde regio's zijn relatief klein
 • Vertraagde regio's bevinden zich tussen goed beademende en niet-beademde gebieden
 • De regionale curve (geel) laat zowel een late opening als een vroege sluiting (E) zien in verhouding tot de algehele curve (wit)

Signalen van lange tijdconstanten: 

 • Vertraagde regio's zijn relatief groot
 • Vertraagde regio's bevinden zich niet in het dorsale gedeelte naast de collaps
 • Zowel regionale inademing ALS uitademing zijn vertraagd

Oesophagusdrukmeting en Transpulmonale monitoring

Voor de beste individuele beademingsstrategie dient u toegang te hebben tot het volledige klinische beeld dat bestaat uit verschillende informatiebronnen.

Bekijk de video en leer hoe u met de Dräger PressurePod en de bewaking van transpulmonale druk een stap dichter bij dit volledige beeld kunt komen.

Een belangrijk onderdeel op weg naar de beste individuele beademingstherapie is de juiste inschatting van de longelasticiteit en daarmee het onderscheid tussen de long- en borstwandmechanica.

Met de meting van luchtweg- en oesophagusldrukmetingen kan de transpulmonale druk worden berekend. Afhankelijk van de spontane ademhalingsactiviteiten van uw beademde patiënten kunt u ook de evaluatie van verschillende klinische uitdagingen verbeteren, bijv:

PTP view header

Voor patiënten zonder spontane ademhalingsinspanningen:

 • mechanische volumebelasting
 • alveolaire collaps
 • de totale mechanische belasting waaraan het longweefsel wordt blootgesteld

Voor spontaan ademende patiënten maakt de oesophagusdrukcurve het mogelijk om te detecteren:

 • valse triggering
 • respiratoire drive
 • asynchronieën
 • extubatiegeschiktheid

Wilt u meer weten over publicaties voor deze klinische toepassing?

Download hier onze Esophageal en Transpulmonary Pressure Literature List:

Literatuurlijst 2020: Esophageal en Transpulmonaire Druk (Pes / Ptp)

Literatuurlijst 2020

Esophageal en Transpulmonaire Druk (Pes / Ptp)

Download

Transpulmonary Pressure Monitoring

Door de PressurePod aan te sluiten op PulmoVista kunt u meten en weergeven:

 • Luchtwegdruk (Paw),
 • Oesophagusdruk druk (Pes),
 • Transpulmonaire druk (Ptp) - berekend als het verschil tussen Paw en Pes,
 • Maagdruk (Pga).

U kunt de afgeleide parameters zoals bijvoorbeeld de transpulmonale driving pressure analyseren om de longmechanica te beoordelen.

Ervaringen en referenties

Elektrische impedantie technologie (EIT) met PulmoVista 500 is een onderdeel geworden van de dagelijkse klinische werkzaamheden in veel toonaangevende intensive care units over de hele wereld. Ontdek waarom gebruikers voor deze innovatieve technologie hebben gekozen en lees over hun ervaringen. Wanneer is gebruik wenselijk? In welke klinische scenario's is het apparaat het meest voordelig? Voor welke patiënten, pathologieën of complicaties is EIT geschikt? Maakt elektrische impedantietomografie werkelijk een verschil?” Al deze vragen en meer worden in de onderstaande video's beantwoord. 

Serge J.H. Heines

Serge J.H. Heines

Ventilation practitioner op de Intensive Care Unit in het MUMC+

Serge Heines maakt sinds 2013 gebruik van EIT in de klinische praktijk en heeft veel ervaringen opgedaan met deze technologie en de interpretatie van beelden, parameters en analyses direct aan het bed. Meer informatie hierover vindt u in het volgende interview:

Wat was voor u het belangrijkste argument om een nieuwe behandeling als EIT in uw dagelijks werk te integreren?

Wij hebben een intensive care unit met 27 bedden voor volwassen patiënten en een hematologie-dagverplegingsunit met 6 bedden. Patiënten met ernstig respiratoire falen zijn bij ons geen uitzondering. Het optimaliseren van de beademingsinstellingen voor deze patiënten is nog steeds één van de moeilijkste onderdelen van het werk. Wij geloven dat het gebruik van EIT ons in staat stelt parameters optimaal in te stellen om zo beademingsgerelateerde longschade (VALI) te reduceren. Bovendien kunnen we met behulp van EIT ook het aantal beademingsdagen reduceren en het patiëntresultaat verbeteren.

Voor welke patiënten gebruikt u momenteel de PulmoVista 500?

In het verleden gebruikten wij de PulmoVista 500 met name voor patiënten met acuut respiratoir distress syndroom (ARDS), met een unilateraal probleem zoals lobaire longontsteking en longkneuzing, enz, of wanneer we gewoon niet wisten wat er in de longen aan de hand was. Nu gebruiken we EIT ook bij patiënten met minder ernstige complicaties en een betere conditie en tevens bij postoperatieve patiënten.

Welke inzichten genereert u door het gebruik van EIT in vergelijking met conventionele bewaking en hoe beïnvloed dat uw behandelingsstrategie?

De regionale distributie van de ventilatie in de longen, bij elke in- en uitademing, is de belangrijkste en meest interessante informatie die de PulmoVista biedt. Daarnaast is het ook belangrijk dat nu de mogelijkheid bestaat om dit zelfs te bewaken gedurende veranderingen aan de beademingsinstellingen. Voordat we EIT gebruikten, baseerden we onze beademingstherapie op globale informatie die we ofwel rechtstreeks van de beademingsmachine, ofwel via arteriële bloedgasanalyse kregen. Nu kunnen we echt zien of we hebben bereikt wat we wilden en of onze beademingsinstellingen het gewenste effect hebben gehad. Er waren bijvoorbeeld gevallen waarin we dachten dat we een longrekrutering hadden bereikt, maar in werkelijkheid niet het longgedeelte bereikten dat we wilden. Of de PEEP bleek te hoog of te laag te zijn. Nu hebben we duidelijke informatie over de longregio's.

Heeft PulmoVista 500 uw beademingstherapie veranderd?

We laten ons nu door EIT begeleiden wanneer we onze instellingen op de beademingsmachine wijzigen. Alleen de tijd zal leren of dit leidt tot betere resultaten, zoals bijvoorbeeld een hogere kwaliteit van de zorg, een kortere opnameduur of een lager sterftecijfer.

Als u de toegevoegde waarde van deze methode aan een collega moest uitleggen, hoe zou u het dan in uw eigen woorden omschrijven?

De PulmoVista visualiseert de ventilatie en de uitwerkingen van de beademingsinstellingen bij de patiënt. Het is een bijzonder nuttig hulpmiddel, niet alleen bij het kiezen van de juiste PEEP-instellingen, maar ook om overdistensie te voorkomen. Bovendien is de PulmoVista perfect geschikt voor onderwijs aan het bed voor uitleg van longmechanica en veranderingen.

Belangrijkste beslisargumenten

Zie in de video waarom de Canadese beademingsdeskundigen voor PulmoVista 500 hebben gekozen:

Werken met PulmoVista 500

Via de PulmoVista 500 ontvangen wij rechtstreeks regionale informatie. Dit helpt ons om te beslissen hoe een patiënt behandeld moet worden om optimale resultaten te bereiken", zegt Respiratory Therapist Thomas Piraino - leer meer over hun dagelijkse klinische routine met het EIT:

Onderwijs met de PulmoVista 500

De beschikbaarheid van real-time ventilatie distributie informatie biedt goede opleidings- en trainingsmogelijkheden. Ontdek hoe het Canadese team hier gebruik van maakt:

Belangrijkste beslisargumenten

Hoe beter de bewaking van de beademingsmachine, des te beter het resultaat voor de patiënt." Volgens professor Sergio Pintaudi is dit één van de redenen om voor EIT te beslissen. Meer weten over hun beslisargumenten:

Werken met PulmoVista 500

De regionale longbewaking met PulmoVista 500 is een vast onderdeel geworden van de therapeutische strategie van het Garibaldi-ziekenhuis. Ontdek wanneer en hoe:

Bronchoscopie met PulmoVista 500

U wilt weten hoe PulmoVista u kan ondersteunen tijdens de bronchoscopie? Bekijk de video van Garibaldi Ziekenhuis Catania, Italië:

Hieronder vindt u het volledige artikel over de toepassing van de regionale longbewaking in het Garibaldi:

Klantreferentie: PulmoVista® 500 in de dagelijkse klinische routine

PulmoVista® 500 in de dagelijkse klinische routine

Download

Hieronder vindt u een lijst met referentie ziekenhuizen die PulmoVista en EIT al enkele jaren in hun klinische routine gebruiken:

St. Thomas‘ Hospital, London

Verenigd Koninkrijk

Maastricht Universitair Medisch Centrum

Nederland

Garibaldi Hospital Catania, Sicily

Italië

A.O. Universitaria di Napoli, Seconda Università di Napoli, Neaples

Italië

Hospital Universitario del Henares, Madrid

Spanje

St. Josephs Healthcare, Hamilton (Ontario)

Canada

Zhongda Hospital, Southeast University, Nanjing

China

Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus, Bochum

Duitsland

Klinisch bewijs

Talrijke wetenschappelijke studies en casestudy's bewijzen dat elektrische impedantietomografie (EIT) sterk bijdraagt aan een meer geïndividualiseerde en beschermende beademing van patiënten op de intensive care. Steeds meer specialisten maken wereldwijd gebruik van deze innovatieve technologie en delen hun ervaringen binnen de groeiende EIT-gemeenschap.

Verbeterd resultaat met PulmoVista

Dalla Corte F et al., 2020


"Het EIT maakt een dynamische beoordeling van de fysiologische effecten van de buikligging mogelijk en zou de vroegtijdige herkenning van ARDS-patiënten kunnen ondersteunen, waardoor de kans groter is dat zij baat hebben bij buikligging". ⁴

Liu K et al., 2019


"PEEP-waarden die met het EIT zijn bepaald, hebben de oxygenatie en de longmechanica effectief verbeterd". ⁵

Zhao Z et al., 2019


"...door EIT-geleide PEEP-titratie leidt mogelijk tot een verbeterde oxygenatie, compliance, 'driving pressure' en kans op succesvol ontwennen van de beademing.

 

 

". ⁶

Kotani T et al., 2016


PulmoVista 500 helpt VILI te verminderen. ⁷

Elektrische impedantietomografie: Op weg naar de gouden standaard?

Elektrische impedantietomografie: Op weg naar de gouden standaard?

Download

 1. Constantin JM et al.; Personalised mechanical ventilation tailored to lung morphology versus low positive end-expiratory pressure for patients with acute respiratory distress syndrome in France (the LIVE study): a multicentre, single-blind, randomised controlled trial; Lancet Respir Med. 2019 Oct;7(10):870-880.
 2. Bellani G., Teggia-Droghi M.; Assessment of VILI Risk During Spontaneous Breathing and Assisted Mechanical Ventilation. In: Vincent JL. (eds) Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2020. Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine. Springer, Cham
 3. Bellani et al., ‘Epidemiology, Patterns of Care, and Mortality for Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome in Intensive Care Units in 50 Countries’, JAMA, vol. 315, Feb. 2016.
 4. Dalla Corte et al.; Dynamic bedside assessment of the physiologic effects of prone position in acute respiratory distress syndrome patients by electrical impedance tomography; Minerva Anestesiol. 2020; 10.23736/S0375-9393.20.14130-0
 5. Liu et al.; PEEP guided by electrical impedance tomography during one-lung ventilation in elderly patients undergoing thoracoscopic surgery; Ann Transl Med 2019;7(23):757
 6. Zhao et al.; Positive end expiratory pressure titration with electrical impedance tomography and pressure–volume curve in severe acute respiratory distress syndrome; Ann. Intensive Care (2019) 9:7
 7. Kotani et al., ‘Electrical impedance tomography-guided prone positioning in a patient with acute cor pulmonale associated with severe acute respiratory distress syndrome’, J. Anesth., vol. 30, Feb. 2016.

Wetenschappelijke publicaties over het EIT

Wat is het laatste nieuws over elektrische impedantietomografie uit wetenschappelijk onderzoek in publicaties en studies? Wij volgen voortdurend tal van wetenschappelijke bronnen en presenteren u het laatste nieuws op het gebied van EIT-onderzoek.

EIT-Literatuurlijst 2022
Literatuurlijst 2022
PDF 545 KB

Download

EIT-Literatuurlijst 2021
Literatuurlijst 2021
PDF 409 KB

Download

EIT-Literatuurlijst 2020
Literatuurlijst 2020
PDF 161 KB

Download

EIT-literatuurlijst 2019
Literatuurlijst 2019
PDF 456 KB

Download

EIT-boekje
EIT-boekje
PDF 5.57 MB

Download

PulmoVista® 500

PulmoVista® 500

Maakt beademing zichtbaar. Maak gebruik van de kracht van Elektrische Impedantie Tomografie (EIT) voor uzelf en uw patiënten. Met de PulmoVista 500 kunt u de distributie van ventilatie binnen de verschillende longregio's visualiseren: noninvasief, in realtime en direct aan het bed.

Naar product

Verpleegkundige controleert de medische beademing van de patiënt op de IC.

IC-beademing en respiratoire monitoring

De effecten van mechanische beademing visualiseren met de Evita® V800 en de PulmoVista® 500

Beeldgeleide longprotectie

Nieuwsbrief icoon

Blijf op de hoogte: schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Wij begrijpen dat u dagelijks voor verschillende uitdagingen staat en tegelijk ook graag op de hoogte blijft van wat er in uw vakgebied speelt. Daar helpen wij u graag bij. U kiest zelf de nieuwscategorieën en ontvangt zo nieuws, kennis en inzichten die relevant en interessant zijn voor uw dagelijkse werk en u wordt als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe producten en diensten, trainingen en evenementen van Dräger.

Contact met Dräger

Contact met Dräger Nederland

Binnendienst Sales

Medische apparatuur

+31 (0)79 - 3444 831

Bereikbaar van 8:00 - 17:00

Binnendienst Service

Medische apparatuur

+31 (0)79 - 3444 850

Bereikbaar van 8:00 - 17:00