Hospital-Data-Analytics-Data-on-Monitor-16-6-dgt-119-2020.jpg

Data analyse

Data zijn een kostbaar goed; benut u de potentie wel ten volle?

Het inzicht dat data waardevol zijn, is tegenwoordig zo wijdverbreid dat het bijna vanzelfsprekend lijkt. Maar net als voor alle ruwe grondstoffen, geldt ook hier: om de waarde te optimaliseren, is specifieke verwerking van cruciaal belang. Gegevens worden pas relevant wanneer de ordening aansluit op de behoeften van de gebruiker. Bovendien zal alleen een professionele interpretatie van deze informatie leiden tot hoogwaardige kennis.

Data Analytics

Over data analyse in klinische toepassingen

Analytische tools vergroten de kracht van gegevens binnen klinische toepassingen voor meer efficiëntie en betere klinische resultaten. Data analyse biedt waardevolle inzichten voor het aanpassen van processen en verbeteren van klinische resultaten in lijn met de "quadruple aim".

Gebruikmaken van analyses ter vermindering van het overweldigende aantal alarmen rondom de patiënt

“Alarmmoeheid”, ofwel de afnemende perceptie van alarmen vanwege de enorme aantallen ervan, vormt binnen ziekenhuizen één van de grootste bedreigingen voor de patiëntveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat er aan een intensive care-bed gemiddeld tot wel 350 alarmen per dag kunnen afgaan. Van deze alarmen is tot 95% klinisch irrelevant en van de resterende klinische alarmen wordt slechts 50% naar behoren opgemerkt1. Gemiste alarmen van medische apparatuur worden genoemd in de Top 10 Health Technology Hazards voor 20192. Stress bij patiënten en zorgverleners heeft een negatieve invloed op klinische resultaten, belangrijke werkprocessen worden onnodig onderbroken en er kan alarm-desensibilisatie worden waargenomen onder het verpleegkundig personeel. Data kunnen transparantie bieden door een analyse te geven van alle alarmen die binnen een ziekenhuis optreden. Dit dient vervolgens als basis bij het optimaliseren van processen, alarminstellingen en personele bezetting, voor een efficiënter alarmmanagement en uiteindelijk minder stress voor klinisch personeel en patiënten.

Identificeer maatregelen om alarmen in de intensieve zorg te verminderen!

Het Alarm History Analytics dashboard biedt inzicht in alle voorkomende alarmen afkomstig van ondersteunde Infinity patiëntmonitoren binnen een intensieve zorgomgeving. Analyseer alarmen op de afdeling ter optimalisatie van processen en personele bezetting. Maak efficiënter alarmmanagement mogelijk en streef naar minder alarmen.

  • Optimale toewijzing van personeel bij het beheren van alarmen
  • Beoordeling van de impact van maatregelen op het terugdringen van alarmmoeheid
  • Verzekeren van naleving van protocollen voor alarmresponstijden


Hoe Alarm History Analytics uw processen kan ondersteunen

Bekijk de video en ontdek waarom Alarm History Analytics een belangrijke tool bij het optimaliseren van uw alarm management in het ziekenhuis.

Alarm-History-Analytics-3-2-D-18802-2020.jpg

Alarm History Analytics dashboard in Dräger Connect

Klik op de link hieronder om het Alarm History Analytics dashboard in full screen te zien. Ontdek welke widgets beschikbaar zijn om alarmen van Infinity patientmonitoren op uw afdeling te analyseren.

Bekijk dashboard

Alarm-History-Analytics-3-2-D-21843-2020.jpg

Alarm History Analytics

De Alarm History Analytics applicatie geeft inzicht in alarmen van medische apparatuur die zich in een acute zorgomgeving hebben voorgedaan. De applicatie maakt het mogelijk om zowel de alarmen op een afdeling te analyseren om daarmee de systematische processtromen en personeelsplanning te optimaliseren, als de efficiëntie van het alarmmanagement te verbeteren. Door de bronnen te identificeren van terugkerende alarmen kan de applicatie helpen om maatregelen te nemen om deze alarmen te verminderen en de resultaten te tonen over een periode van tijd.

Infinity-Acute-Care-System-3-2-D-28328-2017.jpg

Infinity® Acute Care System

Transformeer uw klinische workflow met het Infinity® Acute Care System. De patiëntenmonitor is geïntegreerd met het op het netwerk aangesloten medical-grade werkstation en biedt u realtime vitale functies, toegang tot klinische ziekenhuissystemen en gegevensbeheerapplicaties voor een uitgebreid scala aan patiëntinformatie en krachtige analysetools aan het bed.

Infinity-M300-3-2-D-19731-2009.jpg

Infinity® M300

Bewaak uw volwassen en pediatrische mobiele patiënten met een compact draadloos apparaat, dat even goed presteert als een volwaardige patiëntmonitor.

Avera-Heart-Hospital-3-2.jpg

Case Study Avera Heart Hospital, USA

Met behulp van een datagestuurde aanpak hielp Dräger Avera Heart Hospital om het aantal alarmen met 30% te reduceren, zonder bedreiging voor de patiëntveiligheid.

Meer informatie

Security-Concept-3-2.jpg

Databeveiliging en privacy

Meer dan 75% van het klinisch personeel verwacht dat de veilige overdracht van gezondheidsinformatie en data kan bijdragen tot zorgverlening van hogere kwaliteit10

Onze oplossingen voor data analyse zijn ontworpen met aandacht voor beveiliging en de privacy van gegevens. Zie voor meer details over ons beveiligingsconcept de onderstaande infographic.

Download infographic

Data analyse applicaties

“Data-analyse is het bijeenbrengen, analyseren en toepassen van klinische, financiële, operationele en niet-traditionele gegevens, verzameld binnen en buiten de zorgomgeving ter directe ondersteuning van het besluitvormingsproces11.”

Descriptive-Analytics-Icon-3-2.jpg

Beschrijvende analyse is het, vaak handmatig, onderzoeken van data of inhoud ter beantwoording van de vraag: "Wat is er gebeurd?" en wordt gekenmerkt door traditionele business intelligence (BI) en visualisaties als cirkel- en staafdiagrammen, lijngrafieken, tabellen en genereren van verhaallijnen.

Diagnostic-Analytics-3-2.jpg

Verklarende analyse is een geavanceerde vorm van analyse ter beantwoording van de vraag: "Waarom is het gebeurd?" en wordt gekenmerkt door technieken als inzoomen, data-discovery, data-mining en correlaties.

Predictive-Analytics-3-2.jpg

Voorspellende analyse is een geavanceerde vorm van analyse ter beantwoording van de vraag: "Wat verwachten we dat er gebeurt?" en wordt gekenmerkt door technieken als regressie-analyse, prognoses, multi-variatie statistieken, patroonherkenning en voorspellende modellen.

Prescriptive-Analytics-3-2.jpg

Voorschrijvende analyse is een geavanceerde vorm van analyse ter beantwoording van de vraag: "Wat moet er gedaan worden?" en wordt gekenmerkt door technieken als grafiek-analyse, simulaties, complex event processing, neurale netwerken, recommendation engines, heuristiek en machine learning. 

Nieuwsbrief icoon

Blijf op de hoogte: schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Wij begrijpen dat u dagelijks voor verschillende uitdagingen staat en tegelijk ook graag op de hoogte blijft van wat er in uw vakgebied speelt. Daar helpen wij u graag bij. U kiest zelf de nieuwscategorieën en ontvangt zo nieuws, kennis en inzichten die relevant en interessant zijn voor uw dagelijkse werk en u wordt als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe producten en diensten, trainingen en evenementen van Dräger.

Contact met Dräger

Contact-us-Hospital-us_ca-16-9-DL-8973-2016.jpg

Binnendienst Sales

Medische apparatuur

+31 (0)79 - 3444 831

Bereikbaar van 8:00 - 17:00

Binnendienst Service

Medische apparatuur

+31 (0)79 - 3444 850

Bereikbaar van 8:00 - 17:00

1. Jones, K. (2014). Alarm fatigue a top patient safety hazard. Canadian Medical Association Journal, 186(3), 178

2. ECRI Institute (2018). 2019 Top 10 Health Technology Hazards: Executive Brief

3. Canet et al. (2010). Prediction of postoperative pulmonary complications in a population-based surgical cohort. Anesthesiology, 113(6), 1338-1350

4. Branson et al. (1999). Humidification for Patients with Artificial Airways. Respiratory Care, 44(6), 630-642

5. Bilgi et al. (2011). Comparison of the effects of low-flow and high-flow inhalational anaesthesia with nitrous oxide and desflurane on mucociliary activity and pulmonary function tests. Eur. J. Anesthesiol., 28(4), 279-283.

6. Branson et al. (1998). Anaesthesia circuits, humidity output, and mucociliary structure and function. Anesthesia Intensive Care, 26(2), 178-183.

7. Kilgour et al. (2004). Mucociliary function deteriorates in the clinical range of inspired air temperature and humidity. Intensive Care Med., 30(7), 1491-1494

8. Hönemann C. & Mierke B. (2015). Low-Flow, Minimal-Flow und Metabolic-Flow Anaesthesia. Lübeck: Drägerwerk AG & Co. KGaA.

9. Yasny, J. S., & White, J. (2012). Environmental implications of anesthetic gases. Anesthesia progress, 59(4), 154–158.

10. Bain & Company (2018). Front line of healthcare report 2018.

11. HiMSS (2019). HiMSS20 Conference Education Topics.