Hospital-Data-Analytics-Data-on-Monitor-16-6-dgt-119-2020.jpg

Data analyse

Data is een kostbaar goed; benut u de potentie wel ten volle?

Het inzicht dat data waardevol zijn, is tegenwoordig zo wijdverbreid dat het bijna vanzelfsprekend lijkt. Maar net als voor alle ruwe grondstoffen, geldt ook hier: om de waarde te optimaliseren, is specifieke verwerking van cruciaal belang. Gegevens worden pas relevant wanneer de ordening aansluit op de behoeften van de gebruiker. Bovendien zal alleen een professionele interpretatie van deze informatie leiden tot hoogwaardige kennis.

Data Analytics
Over data analyse in klinische toepassingen

Analytische tools vergroten de kracht van gegevens binnen klinische toepassingen voor meer efficiëntie en betere klinische resultaten. Data analyse biedt waardevolle inzichten voor het aanpassen van processen en verbeteren van klinische resultaten in lijn met de "quadruple aim".

Gebruikmaken van analyses ter vermindering van het overweldigende aantal alarmen rondom de patiënt

“Alarmmoeheid”, ofwel de afnemende perceptie van alarmen vanwege de enorme aantallen ervan, vormt binnen ziekenhuizen één van de grootste bedreigingen voor de patiëntveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat er aan een intensive care-bed gemiddeld tot wel 350 alarmen per dag kunnen afgaan. Van deze alarmen is tot 95% klinisch irrelevant en van de resterende klinische alarmen wordt slechts 50% naar behoren opgemerkt1. Gemiste alarmen van medische apparatuur worden genoemd in de Top 10 Health Technology Hazards voor 20192. Stress bij patiënten en zorgverleners heeft een negatieve invloed op klinische resultaten, belangrijke werkprocessen worden onnodig onderbroken en er kan alarm-desensibilisatie worden waargenomen onder het verpleegkundig personeel. Data kunnen transparantie bieden door een analyse te geven van alle alarmen die binnen een ziekenhuis optreden. Dit dient vervolgens als basis bij het optimaliseren van processen, alarminstellingen en personele bezetting, voor een efficiënter alarmmanagement en uiteindelijk minder stress voor klinisch personeel en patiënten.

Identificeer maatregelen om alarmen in de intensieve zorg te verminderen!

Het Alarm History Analytics dashboard biedt inzicht in alle voorkomende alarmen afkomstig van ondersteunde Infinity patiëntmonitoren binnen een intensieve zorgomgeving. Analyseer alarmen op de afdeling ter optimalisatie van processen en personele bezetting. Maak efficiënter alarmmanagement mogelijk en streef naar minder alarmen.

  • Optimale toewijzing van personeel bij het beheren van alarmen
  • Beoordeling van de impact van maatregelen op het terugdringen van alarmmoeheid
  • Verzekeren van naleving van protocollen voor alarmresponstijden


Hoe Alarm History Analytics uw processen kan ondersteunen

Bekijk de video en ontdek waarom Alarm History Analytics een belangrijke tool bij het optimaliseren van uw alarm management in het ziekenhuis.

Alarm-History-Analytics-3-2-D-18802-2020.jpg

Alarm History Analytics dashboard in Dräger Connect

Klik op de link hieronder om het Alarm History Analytics dashboard in full screen te zien. Ontdek welke widgets beschikbaar zijn om alarmen van Infinity patientmonitoren op uw afdeling te analyseren.

Alarm-History-Analytics-3-2-D-21843-2020.jpg

Alarm History Analytics

De Alarm History Analytics applicatie geeft inzicht in alarmen van medische apparatuur die zich in een acute zorgomgeving hebben voorgedaan. De applicatie maakt het mogelijk om zowel de alarmen op een afdeling te analyseren om daarmee de systematische processtromen en personeelsplanning te optimaliseren, als de efficiëntie van het alarmmanagement te verbeteren. Door de bronnen te identificeren van terugkerende alarmen kan de applicatie helpen om maatregelen te nemen om deze alarmen te verminderen en de resultaten te tonen over een periode van tijd.

Infinity-Acute-Care-System-3-2-D-28328-2017.jpg

Infinity® Acute Care System

Transformeer uw klinische workflow met het Infinity® Acute Care System. De patiëntenmonitor is geïntegreerd met het op het netwerk aangesloten medical-grade werkstation en biedt u realtime vitale functies, toegang tot klinische ziekenhuissystemen en gegevensbeheerapplicaties voor een uitgebreid scala aan patiëntinformatie en krachtige analysetools aan het bed.

Infinity-M300-3-2-D-19731-2009.jpg

Infinity® M300

Bewaak uw volwassen en pediatrische mobiele patiënten met een compact draadloos apparaat, dat even goed presteert als een volwaardige patiëntmonitor.

Avera-Heart-Hospital-3-2.jpg

Case Study Avera Heart Hospital, USA

Met behulp van een datagestuurde aanpak hielp Dräger Avera Heart Hospital om het aantal alarmen met 30% te reduceren, zonder bedreiging voor de patiëntveiligheid.

Over de fysieke, financiële en ecologische gevolgen van dampvormige anesthetica

Anesthesiegassen zijn noodzakelijk ter ondersteuning van betere klinische resultaten in de operatiekamer. De hoeveelheid van de gebruikte gassen kan men echter minimaliseren. Low- en minimal-flow technieken bieden een simpele maar effectieve methode voor het bevochtigen van ademgas en het reduceren van de gebruikte anesthesiegassen3,4,5,6. De beperkte toestroom van koud en droog gas maakt low-flow toepassingen geschikt voor het behouden van een optimale ademgastemperatuur3. Protectieve beademingsstrategieën zoals low- en minimal-flow technieken maken een vermindering van gevallen van post-operatieve pulmonale complicaties (PPC) mogelijk7,8. Bovendien dragen anesthesiegassen belangrijk bij aan de kosten van een ingreep. Daarnaast is er sprake van een negatieve invloed op het milieu. Gehalogeneerde koolwaterstoffen zijn schadelijk voor de ozonlaag en kunnen bijdragen aan het broeikaseffect9.

Gebruikmaken van analyses om anesthesiegasverbruik te optimaliseren

Het Gas Consumption Analytics dashboard biedt u de mogelijkheid om klinische en financiële inzichten te verwerven uit het verbruik van dampvormige anesthetica door Dräger anesthesieapparaten. Creëer transparantie wat betreft verbruik, uptake, efficiëntie, kosten en toegepaste versgasdosering voor kostenvermindering met betere uitkomsten voor de patiënt. Dit biedt een basis voor de implementatie van low- en minimal-flow technieken ter bescherming van de patiënt.

Analyse van gasverbruik: bieden van inzichten in het gebruik van dampvormige anesthetica

Bekijk de video en ontdek waarom Gas Consumption Analytics een belangrijke tool is om de efficiëntie en klinische resulaten in uw OK te verbeteren 

Gas-Consumption-Analytics-3-2-D-18803-2020.JPG

Gas Consumption Analytics dashboard in Dräger Connect

Klik op de link hieronder om het Gas Consumption Analytics dashboard in full screen te zien. Ontdek welke widgets beschikbaar zijn om het gebruik van dampvormige anesthetica op uw afdeling te analyseren.

Gas-Consumption-Analytics-3-2-D-21844-2020.JPG

Gas Consumption Analytics

Reduceer het gebruik van dampvormige anesthetica met Gas Consumption Analytics. De applicatie helpt u om klinische en economische inzichten af te leiden uit de gasconsumptie van uw anesthesie apparatuur en geeft transparantie in consumptie, efficiëntie, kosten en versgasverbruik.

Perseus-A500-3-2-D-19640-2015.JPG

Dräger Perseus® A500

Combineer bewezen beademingstechnologie met de nieuwste trends op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, ergonomie en systeemintegratie, met ons geavanceerd anesthesie toestel dat is ontwikkeld in samenwerking met deskundigen uit de hele wereld om uw anesthesie werkzaamheden te optimaliseren en te stroomlijnen.

Atlan-350-3-2-D-12837-2018.jpg

Dräger Atlan® A350/A350 XL

Stelt u zich eens voor: de flexibiliteit van één anesthesieplatform met hoogwaardige veiligheid in elke OK. De uitgebreide set klinische functies en bewezen beademingskwaliteit maken Atlan tot het ideale anesthesie-werkstation voor alle patiënten en chirurgische procedures.

Saint-Joseph-Case-Study-3-2.jpg

Duurzame ontwikkelingen in de OK

Dankzij een analytische aanpak is het de Parijse ziekenhuisgroep Saint-Joseph gelukt het verbruik van halogenen te minimaliseren en zo het milieu minder te belasten.

illustration-of-a-lung-protected-in-an-orb-3-2-dgt-601-2017

Zorg voor de juiste longprotectie

Leer meer over recente wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van protectieve beademing en hoe onze beademingstechnologieën u in de OK kunnen ondersteunen in de inzet van individuele protectieve strategieën.

Security-Concept-3-2.jpg

Databeveiliging en privacy

Meer dan 75% van het klinisch personeel verwacht dat de veilige overdracht van gezondheidsinformatie en data kan bijdragen tot zorgverlening van hogere kwaliteit10

Onze oplossingen voor data analyse zijn ontworpen met aandacht voor beveiliging en de privacy van gegevens. Zie voor meer details over ons beveiligingsconcept de onderstaande infographic.

Data analyse applicaties

“Data-analyse is het bijeenbrengen, analyseren en toepassen van klinische, financiële, operationele en niet-traditionele gegevens, verzameld binnen en buiten de zorgomgeving ter directe ondersteuning van het besluitvormingsproces11.”

Descriptive-Analytics-Icon-3-2.jpg

Beschrijvende analyse is het, vaak handmatig, onderzoeken van data of inhoud ter beantwoording van de vraag: "Wat is er gebeurd?" en wordt gekenmerkt door traditionele business intelligence (BI) en visualisaties als cirkel- en staafdiagrammen, lijngrafieken, tabellen en genereren van verhaallijnen.

Diagnostic-Analytics-3-2.jpg

Verklarende analyse is een geavanceerde vorm van analyse ter beantwoording van de vraag: "Waarom is het gebeurd?" en wordt gekenmerkt door technieken als inzoomen, data-discovery, data-mining en correlaties.

Predictive-Analytics-3-2.jpg

Voorspellende analyse is een geavanceerde vorm van analyse ter beantwoording van de vraag: "Wat verwachten we dat er gebeurt?" en wordt gekenmerkt door technieken als regressie-analyse, prognoses, multi-variatie statistieken, patroonherkenning en voorspellende modellen.

Prescriptive-Analytics-3-2.jpg

Voorschrijvende analyse is een geavanceerde vorm van analyse ter beantwoording van de vraag: "Wat moet er gedaan worden?" en wordt gekenmerkt door technieken als grafiek-analyse, simulaties, complex event processing, neurale netwerken, recommendation engines, heuristiek en machine learning. 

Nieuwsbrief icoon

Blijf op de hoogte: schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Wij begrijpen dat u dagelijks voor verschillende uitdagingen staat en tegelijk ook graag op de hoogte blijft van wat er in uw vakgebied speelt. Daar helpen wij u graag bij. U kiest zelf de nieuwscategorieën en ontvangt zo nieuws, kennis en inzichten die relevant en interessant zijn voor uw dagelijkse werk en u wordt als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe producten en diensten, trainingen en evenementen van Dräger.

SDC-Webinar-Europe-Device-Interoperability-teaser-4-3-v2.jpg

Verbonden technologie voor betere, mensgerichte zorg

Bij Dräger geloven we dat verbonden technologie de sleutel is tot betere, efficiëntere en meer mensgerichte zorg. Met onze oplossingen, gebaseerd op hét open communicatieprotocol SDC, verbinden we medische apparatuur en informatiesystemen tot één medisch systeem. Hierdoor is een volledig vitaal beeld van de patiënt overal, altijd en voor iedereen inzichtelijk en zijn nieuwe klinische toepassingen mogelijk, zoals intelligente therapieondersteuning en veilige bediening van medische apparatuur op afstand. Zo creëren we meer rust en minder belasting voor zowel patiënten als zorgverleners. En zo blijft er meer tijd over voor persoonlijke interactie en aandacht waar dit wél kan en wenselijk is.

Maak kennis met Dräger verbonden technologie

Workplace-design-clinical-4-3-D-16922-2019.png

Zorggerichte werkplekken

Acute care werkplekken en hun werkprocessen, zowel op de werkplek zelf als tussen werkplekken, hebben impact op de ergonomie en daardoor op de veiligheid van patiënten en personeel. Een goed ingerichte zorgwerkplek en- omgeving kunnen zorgen voor aanzienlijke verbeteringen van patiëntbeleving, personeelstevredenheid, klinische resultaten, economische prestaties en productiviteit.

Meer informatie

illustration-of-a-lung-protected-in-an-orb-4-3-dgt-601-2017

Protectieve therapieën

Onze oplossingen voor intensieve, perioperatieve en neonatale zorg zijn ontwikkeld om protectieve therapieën mogelijk te maken. En ze dragen bij aan verbeterde klinische resultaten op de IC, het beschermen van patiënten in de operatiekamer en het creëren van een koesterende, verzorgende en stimulerende omgeving in de neonatale zorg. In combinatie met onze respiratoire- en patiëntbewakingsmonitoren zijn wij ervan overtuigd, dat wij een grote verscheidenheid aan therapeutische tools kunnen aanbieden die uw zorgmedewerkers ondersteunen om de klinische effectiviteit te vergroten.

Meer informatie

Contact met Dräger

Contact-us-Hospital-us_ca-16-9-DL-8973-2016.jpg

Binnendienst Sales

Medische apparatuur

+31 (0)79 - 3444 831

Bereikbaar van 8:00 - 17:00

Binnendienst Service

Medische apparatuur

+31 (0)79 - 3444 850

Bereikbaar van 8:00 - 17:00

1. Jones, K. (2014). Alarm fatigue a top patient safety hazard. Canadian Medical Association Journal, 186(3), 178

2. ECRI Institute (2018). 2019 Top 10 Health Technology Hazards: Executive Brief

3. Canet et al. (2010). Prediction of postoperative pulmonary complications in a population-based surgical cohort. Anesthesiology, 113(6), 1338-1350

4. Branson et al. (1999). Humidification for Patients with Artificial Airways. Respiratory Care, 44(6), 630-642

5. Bilgi et al. (2011). Comparison of the effects of low-flow and high-flow inhalational anaesthesia with nitrous oxide and desflurane on mucociliary activity and pulmonary function tests. Eur. J. Anesthesiol., 28(4), 279-283.

6. Branson et al. (1998). Anaesthesia circuits, humidity output, and mucociliary structure and function. Anesthesia Intensive Care, 26(2), 178-183.

7. Kilgour et al. (2004). Mucociliary function deteriorates in the clinical range of inspired air temperature and humidity. Intensive Care Med., 30(7), 1491-1494

8. Hönemann C. & Mierke B. (2015). Low-Flow, Minimal-Flow und Metabolic-Flow Anaesthesia. Lübeck: Drägerwerk AG & Co. KGaA.

9. Yasny, J. S., & White, J. (2012). Environmental implications of anesthetic gases. Anesthesia progress, 59(4), 154–158.

10. Bain & Company (2018). Front line of healthcare report 2018.

11. HiMSS (2019). HiMSS20 Conference Education Topics.