Longprotectie tijdens algehele anesthesie - Longprotectie tijdens algehele anesthesie – Man in OK

Longprotectie tijdens algehele anesthesie

Contact

In de afgelopen twintig jaar is het een vaststaand feit geworden dat algehele anesthesie, hoewel veilig geacht, het functioneren van het respiratoire systeem kan belemmeren. Spierverlamming, ademhalingsondersteuning, mechanische beademing, positionering van de patiënt en chirurgie zijn factoren die – individueel of in combinatie met elkaar – invloed hebben en tot complicaties kunnen leiden. We zullen diverse aspecten van longprotectieve beademing in de OK belichten.

Welke ventilatorinstellingen en parameters kunnen bijdragen aan een protectieve beademingsstrategie?

Elk jaar worden wereldwijd meer dan 230 miljoen chirurgische ingrepen uitgevoerd1. Veel van deze patiënten worden onder algehele anesthesie gebracht, met de bijbehorende mechanische beademing. Hierdoor lopen ze risico op postoperatieve pulmonale complicaties. De resultaten van onderzoek naar dit onderwerp zijn verre van eenduidig. Toch lijken de onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren erop te wijzen dat het verstandig is om bij chirurgische patiënten longprotectieve strategieën toe te passen, ook al zijn nog niet alle vragen voldoende beantwoord.

Dit artikel bevat een overzicht van de huidige discussie rond intraoperatieve longprotectieve beademingsstrategieën. De bestudeerde literatuur richt zich op de volgende ventilatorinstellingen en parameters: teugvolume (VT), het gebruik van positieve eindexpiratoire druk (PEEP) en de toegepaste zuurstoffractie (FiO2), evenals recruitmentmanoeuvres en plateau-pressure. De effecten van het teugvolumebereik op de longen tijdens intraoperatieve beademing komen in vele onderzoeken aan bod. Deze onderzoeken duiden erop dat longprotectieve strategieën met een verminderd VT een positief effect hebben op de incidentie van PPC's2. Momenteel behoren deze echter niet tot de zorgstandaard in de operatiekamer. Anderzijds lijken het gebruik en de voordelen van PEEP nog steeds omstreden. De optimale PEEP is nog niet vastgesteld, maar de discussie neigt momenteel naar een gematigde tot lage PEEP3. Bovendien wordt een getitreerde aanpak voorgesteld om PEEP en recruitment manoeuvres op de individuele patiënt af te stemmen. Met betrekking tot FiO2 werd er in het verleden van uitgegaan dat een hoge inspiratoire zuurstoffractie de oxygenatie zou verbeteren, postoperatieve misselijkheid en braken (PONV) zou verminderen en chirurgische infecties zou voorkomen: daar lijkt men vandaag de dag anders over te denken1.

Longprotectie: relevante en interessante downloads

Whitepaper: Opties voor vermindering van PPC's

Whitepaper: opties voor vermindering van PPC's

Op basis van beknopte achtergrondinformatie worden strategieën voor intraoperatieve longprotectie verkend. Dit artikel bevat een overzicht van uit de vakliteratuur afkomstige aanbevelin

Download

Technologische inzichten: protectieve beademing

Technologische inzichten: protectieve beademing

In dit artikel wordt beschreven hoe onze technologie de toepassing van protectieve beademingsstrategieën in de OK ondersteunt.

Download

Zijn er problemen bij het toepassen van protectieve beademing in de dagelijkse klinische routine?

Whitepaper: protectieve beademing toepassen

Whitepaper: protectieve beademing toepassen

De vooruitgang in de medische ontwikkeling en de veranderende demografie en gezondheidszorgsystemen hebben de complexiteit van de anesthesie omgeving en de bijbehorende werkdruk vergroot. Het implementeren van vrij complexe concepten, zoals longprotectieve beademing, kan deze complexiteit nog vergroten, waardoor de inzet van innovatieve of nieuwe processen wordt belemmerd. Download onze whitepaper, die een overzicht geeft van een mogelijke andere uitdaging bij het implementeren van longprotectieve beademing.

Download

Meer ondersteuning voor protectieve beademing in de OK

Protectieve beademing in de OK stelt hoge eisen aan het anesthesie apparaat. Hierna wordt meer materiaal/informatie beschikbaar gesteld, die kan helpen een oordeel over het onderwerp te vellen of toegevoegde waarde kan bieden.

Protective Mechanical Ventilation in the Operating Room

Drager lunchsymposium tijdens Euroanaesthesia 2016, London, VK - "Rethink Ventilation in the Operation Room"
Lezing door Prof. Dr. Paolo Pelosi (Genoa, Italy)

Geavanceerde beademingstechnieken

Praktische workshop: Advanced Ventilation Techniques, presentatie tijdens ANZCA-conferentie

Lecture by Dr. Chris Thompson (Sydney, Australia)

Gerelateerde onderwerpen

Connected Technologies

Interoperabiliteit van medische technologie

Voorkom fouten tijdens anesthesie

Menselijke fouten tijdens anesthesie

Longrecruitment tijdens algehele anesthesie

Longrecruitment tijdens algehele anesthesie

Intraoperatieve spontane ademhaling bij een patient

Intraoperatieve spontane ademhaling

Low Flow Anesthesie

Longprotectie met low-flow anesthesie

Longbescherming bij obese patiënt.

Uitdagingen bij de inleiding van obese patiënten

Longprotectie tijdens bariatrische chirurgie

Longprotectie tijdens bariatrische chirurgie

Longprotectieve beademing van pediatrische patiënten

Longprotectieve beademing van pediatrische patiënten

Contact met Dräger

Contact met Dräger Nederland

Binnendienst Sales

Medische apparatuur

+31 (0)79 - 3444 831

Bereikbaar van 8:00 - 17:00

Binnendienst Service

Medische apparatuur

+31 (0)79 - 3444 850

Bereikbaar van 8:00 - 17:00

Sources

1 Weiser, TG, Regenbogen, SE, Thompson, KD et al. An estimation of the global volume of surgery: a modelling strategy based on available data. Lancet. 2008; 372: 139–144.

2 Serpa Neto, A, Schultz, MJ, Slutsky, AS. Current concepts of protective ventilation during general anaesthesia. Swiss Med Wkly. 2015 Nov 12;145:w14211.

3 Pelosi P, Ball L. Intraoperative mechanical ventilation in patients with non-injured lungs: time to talk about tailored protective ventilation? Ann Transl Med 2016 Jan;4(1):17.