28 en 29 september 2023

Als leveranciers van medische technologie voor klinische alarmering, nodigen Dräger en Ascom u uit om langs te komen bij onze stand op het NVKF. De optimale alarmketen komt namelijk niet alleen van de industrie en niet alleen vanuit de zorg maar komt pas tot stand als we de handen ineenslaan!

Gaat u de uitdaging met ons aan?!


Whitepaper Silent ICU HIMSS
Whitepaper Showcase Silent ICU

Lees hier meer

Over NVKF Lustrum

agenda-icon-3-2

Lustrum

Op 4 april 2023 bestaat de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica 50 jaar. Het tiende lustrum wordt groots gevierd op donderdag 28 en vrijdag 29 september 2023 in Omnisport Apeldoorn! Het gouden lustrum heeft een sportief thema. Topzorg is immers teamsport. De lustrumcommissie werkt nauw samen om een optimale prestatie neer te zetten bij de organisatie van het evenement. 

AVS2022-Time-Ticking-311022.jpg

Stand

Kom naar onze stand en bezoek de stand van Dräger en Ascom en praat met ons mee over de stille IC! 

AVS2022-Save-the-date-311022.jpg

Aanmelden

Wilt u langskomen bij onze stand en met ons praten over de stille IC? Meldt u dan hieronder aan voor het NVKF Lustrum op donderdag 28 en vrijdag 29 september 2023 in Omnisport Apeldoorn. 

Patiënt én zorgverlener verdienen een stille, mensgerichte zorgomgeving.

Interoperabiliteit gebaseerd op de ISO/IEEE 11073 SDC-standaard helpt veilige distributie van medische alarmen te realiseren terwijl de medische apparatuur aan het bed stil blijft.

Wanneer het leven van de patiënt mogelijk in gevaar komt als alarmgrenzen van de bewakingsmonitor of beademingsmachine worden overschreden is het een noodzaak dat deze alarmen snel, veilig en betrouwbaar bij de juiste zorgverlener aankomen. Zonder slim alarmmanagement  zorgen deze alarmen voor extra geluid en het onnodig storen van patiënt én zorgverlener. 

Het creëren van een alarmdistributiesysteem waarmee cruciale alarmen van medische apparatuur veilig worden gedistribueerd in een (voor de patiënt) stille -omgeving is een doel waar Dräger en Ascom zich beiden aan committeren. 

We werken samen om medische apparatuur, informatie- en alarmdistributiesystemen te verbinden tot één medisch ecosysteem dat voldoet aan de Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/45 klasse IIb). Alarmen van de Dräger bewakingsmonitor en beademingsmachine worden via het Ascom Healthcare Platform doorgestuurd naar het mobiele device van de zorgverlener. Deze krijgt contextuele informatie over het alarm waardoor betere besluitvorming kan plaatsvinden. Zo kan een zorgverlener tijdig in actie komen met behulp van de juiste klinische informatie. 

Daarnaast werken Dräger en Ascom aan standaardisatie die het mogelijk maakt dat medische apparatuur onderling kan communiceren. Dit biedt ongekende mogelijkheden voor gegevensanalyse, (acute) klinische besluitvorming en intelligente therapieondersteuning. En geeft rust, overzicht en controle in situaties waarin elke seconde telt.

HIMSS Interoperability Showcase

2 maanden geleden waren Ascom, Dräger en B. Braun Group aanwezig op HIMSS om onze onze gezamenlijke HIMSS Interoperability Showcase te presenteren. Hier kunt alvast meer lezen over deze use-cases. Kom tijdens het NVKF langs op onze stand om meer te weten te komen over de HIMSS Interoperability Showcase

Disclaimer: De informatie over de specifieke use-case in de showcase is voorlopig. De oplossing is in ontwikkeling en dient alleen voor demonstratiedoeleinden. Het is niet voor klinisch gebruik en is nog niet commercieel verkrijgbaar.  

Use Case 1

Occlusiealarm met hoge prioriteit

Wat gebeurt er als er een occlusie ontstaat? Het alarm verschijnt op de Spaceplus infuuspomp. Het medisch alarmeringssysteem distribueert het alarm vanuit de patiëntkamer naar de Myco-telefoon van de verantwoordelijke zorgverlener en het Digistat® Smart Central-dashboard. Terwijl de Spaceplus-infuuspomp in de kamer stil blijft, zullen beide de Myco's en Digistat® Smart Central en Smart Central dashboard visueel en akoestisch alarmeren. Toegewezen verpleegkundigen kunnen op tijd reageren om de occlusie in de infuuslijn te verhelpen. Er zullen minder onnodige verstoringen zijn voor de patiënt, waardoor het in de kamer stil blijft. Het situationeel bewustzijn wordt verhoogd door onmiddellijk alarmmeldingen met contextuele informatie naar de toegewezen zorgverleners te sturen. Doordat het systeem voor alarmdistributie samen met de keten betrouwbaar is ingericht, mogen de deuren van de patiëntkamers gesloten worden.

Use Case 3

Alarm bij hoge hart- en ademhalingsfrequentie

Wat als er kritieke alarmen optreden op de beademingsmachine en de bewakingsmonitor? Wanneer een verandering in de toestand van de patiënt een alarm voor hartslag en ademhalingsfrequentie activeert, wordt het alarm doorgegeven aan de Myco-telefoons van de zorgverleners en het Digistat® Smart Central-dashboard. De Evita® 600 en Infinity® Acute Care System in de kamer blijven stil om de patiënt niet verder te belasten met onnodige geluiden. De zorgverlener kan onmiddellijk actie ondernemen en bijvoorbeeld de medicatie aanpassen en het ontwaakproces controleren. Een medische pc die de Dräger Core-softwaretoepassing draait, verbetert de workflow van het personeel door het mogelijk te maken om buiten de patiëntkamer de vitale functies van de patiënt en de gegevens van de medische apparatuur te controleren. Dit vermindert onnodige verstoringen van de patiënt en biedt het personeel flexibele toegang tot informatie over de status van de patiënt. 


Use Case 2

Fout in infrastructuur en noodscenario

Wat als een van de medische apparaten de verbinding met het alarmsysteem verliest? In dat geval zullen de apparaten onmiddellijk terugvallen op de traditionele manier van alarmeren op akoestische en visuele wijze op het apparaat zelf. Daarnaast worden zorgverleners via de medische apparaten, dashboards en smartdevices op de hoogte gebracht dat alarmen niet worden gedistribueerd en de deuren van de patiëntkamers open moeten. Verpleegkundigen kunnen nu reageren op hoorbare alarmen van de bronapparaten in dit fallback-scenario. Dit overbrugt veilig de tijd totdat de stille modus kan worden gereactiveerd nadat de verbinding met het alarmsysteem is hersteld en de keten weer betrouwbaar is. 

draeger-luebeck-moislinger-alle-office-16-9

Binnendienst Sales

Medische apparatuur

+31 (0)79 - 3444 831

Bereikbaar van 8:00 - 17:00 uur

Binnendienst Service

Medische apparatuur

+31 (0)79 - 3444 850

Bereikbaar van 8:00 - 17:00 uur