Dräger Atlan® A350/A350 XL Anesthesietoestellen

Dräger Atlan® A350/A350 XL

Neem contact met ons op

Dräger Atlan® A350/A350 XL

Het nieuwe platform biedt flexibiliteit voor de meeste ruimtelijke omstandigheden. De zeer nauwkeurige pistonventilator ondersteunt longprotectieve beademingsmaatregelen en een uitgebreide set parameters helpt bij de besluitvorming. De Atlan A350/XL kan met een netwerk verbonden worden voor bidirectionele en veilige communicatie met andere genetwerkte apparaten, zodat data en informatie kunnen worden gedeeld om de efficiëntie en veiligheid te verhogen.

Longprotectieve beademing

De elektronisch gestuurde, elektrisch aangedreven pistonventilatortechnologie van het Atlan A350/XL anesthesietoestel helpt bij de inzet van longprotectieve beademingsmaatregelen die gunstig kunnen zijn voor de perioperatieve longfunctie en resultaten kunnen verbeteren.

 • Pistonbeweging die gesynchroniseerd is met de expiratoire flow van de patiënt verlaagt de expiratieweerstand en kan de ademarbeid verminderen
 • PEEP-instelling wordt zelfs bij kleine lekkages en tijdens spontane ademhaling gehandhaafd om het risico op atelectase te verkleinen
 • Hoge triggergevoeligheid detecteert zelfs zwakke spontane ademhalingspogingen van patiënten
 • Versgas-ontkoppeling zorgt dat veranderingen in de versgasflow geen invloed hebben op het toegepaste teugvolume, de beademingsdruk en de nauwkeurigheid van het geleverde VT, zelfs bij zeer kleine teugvolumes tot bijv. 5 ml
 • Diverse kenmerken en functionaliteiten optimaliseren de toepassing van minimal- en low-flow anesthesie, wat kan bijdragen aan een betere bevochtiging van anesthesiegassen, mucociliaire klaring, handhaving van de lichaamstemperatuur en minder vochtverlies. Hiertoe behoren:
  – geïntegreerde actieve verwarming van het beademingssysteem om het ademgas te verwarmen en condensatie te verminderen
  – geoptimaliseerde architectuur van het beademingssysteem om snelle veranderingen in versgas- en anestheticaconcentraties mogelijk te maken
  – recirculatie van testgas om gasverlies te voorkomen
 • De optie voor longrecruitmentmanoeuvres* omvat éénstaps en meerstaps recruitmentmethoden, een Insp./Exp. Hold-functie en een herinneringsfunctie om de inzet van recruitmentmanoeuvres te ondersteunen
 • De AutoFlow-optie zorgt voor levering van het ingestelde teugvolume met de laagst mogelijke benodigde druk om drukpieken en onbedoeld hoge teugvolumes te voorkomen
 • Zeer nauwkeurig APL-ventiel met nagenoeg lineair stijgend en dalend drukpatroon
* hiervoor is softwareversie 2.0 of hoger vereist

Beslissingsondersteuning

Om u en uw medewerkers te ondersteunen bij het nemen van weloverwogen beslissingen, kan ons Atlan A350/XL anesthesietoestel worden uitgerust met meerdere opties en gecombineerd met diverse andere Dräger-producten.

 • Geavanceerde gasbewakingsoptie*:
  – Indicator en trend voor efficiënte versgasinstelling en anestheticaverbruik (econometer en low-flow wizard (zonder trend)) ter ondersteuning van een intuïtieve en gemakkelijke toepassing van minimal- en low-flow anesthesie
  – Toegang tot gegevens over gas- en zuurstofverbruik en opname van anesthetica voor het analyseren van low- en minimal-flow praktijken
  – MV x CO2-parameter om de kwalitatieve weergave van CO2-eliminatie te bewaken
 • Geavanceerde beademingsbewakingsoptie:
  – Weergave van longcompliantie van de patiënt met trend, P-V- en V-Flow-loops om de beademingskwaliteit te beoordelen en beademingsinstellingen op deze basis aan te passen
 • Samenvoeging van relevante beademings- en hemodynamische patiëntgegevens in één weergave voor de beoordeling van de therapeutische effecten van een longrecruitmentmanoeuvre**
 • Begeleiding voor geoptimaliseerde en patiëntgerichte levering van anesthetica in combinatie met SmartPilot® View van Dräger ***
* alleen met geïntegreerde patiëntengas-meetmodule
** alleen met patiëntbewaking door het Dräger Infinity® Acute Care System (IACS)
*** voor de software is een pc voor medisch gebruik vereist

Infectiepreventie en -bestrijding

In de huidige klinische omgeving is het van cruciaal belang om de infectieketen te doorbreken en aan de hygiëneprotocollen van uw ziekenhuis te voldoen. Tijdens de ontwikkelingsfase hebben we dan ook de Atlan-anesthesieapparatuur ontworpen met oog voor de richtlijnen voor infectiepreventie ter ondersteuning van hygiënemaatregelen in de OK.

 • Snelle gereedschapsloze demontage van het beademingssysteem met weinig onderdelen voor het naleven van richtlijnen ter infectiepreventie
 • Gladde en afgeronde oppervlakken maken reinigen/desinfectie met doekjes eenvoudig
 • Kabelgoten en -kanalen verminderen potentiële bronnen van verontreiniging
 • Compatibiliteit met originele verbruiksartikelen van Dräger voor eenmalig gebruik ondersteunt hygiënenormen
 • Gegenereerde berichten* herinneren medewerkers aan het vervangen van op RFID-technologie gebaseerde verbruiksartikelen (Infinity ID beademingscircuit, Infinity ID WaterLock 2 vochtvanger, Infinity ID flowsensoren, Infinity ID CLIC absorber) wanneer de maximale gebruiksduur wordt overschreden
 • Conform ISO 17664
* met de optie Infinity-ID-accessoire-ondersteuning

Efficiënte workflows

De ontwerparchitectuur van de Atlan A350/XL anesthesieapparatuur geeft u de flexibiliteit om klantspecifieke combinaties te creëren evenals een ergonomische en gebruiksvriendelijke werkplek voor operatiekamers van nagenoeg elk formaat.

 • De schaalbaarheid van de werkstationconfiguratie speelt in op verschillende klantbehoeften en is aanpasbaar aan de ruimtelijke omstandigheden van allerlei OK-ruimten:
  – Compacte of juist grotere onderstel-, plafond- en wandvarianten ondersteunen goede toegang tot de patiënt, een ergonomische werkomgeving en korte doorlooptijden dankzij werkplekken op maat
  – Levering met of zonder geïntegreerde patiëntengas-meetmodule vergroot de flexibiliteit en voorkomt overbodige kosten voor klinieken met gasbankmonitoren
 • Gestandaardiseerde gebruikersinterfaces, bedieningsprincipes, naamgeving en accessoires voor deze en andere anesthesietoestellen en beademingsapparaten van Dräger zorgen dat minder training nodig is, optimaliseren apparatuurbeheer en verkleinen het risico op fouten
 • Stapsgewijze checklist met grafische illustraties maakt de voorbereiding van het toestel op de zelftest eenvoudig en intuïtief
 • Volledig geautomatiseerde zelftest van het systeem* (geen gebruikersinteractie nodig) verbetert de operationele efficiëntie en geeft medewerkers meer tijd voor andere taken
 • Auto On-functie** zorgt voor een automatische systeemtest en inschakeling van het geteste apparaat op een gedefinieerd tijdstip om de opstarttijd te helpen verkorten
 • Ex- en import van apparaatconfiguratie via USB bespaart handmatige inspanningen en tijd**
 • Groot werkoppervlak, afsluitbare lade en extra planken (optioneel) voor optimale werkomstandigheden en opslag van voorraden
 • Werkplekverlichting verhoogt de afleesbaarheid tijdens minimaal invasieve chirurgie
 • Kabelbeheerkanalen zorgen voor minder wirwar aan kabels, aansluitfouten en reinigingsinspanningen
 • Betere manoeuvreerbaarheid door combinatie met plafondverzorgingssystemen vereenvoudigt positionering van het toestel in de OK
 • Metingen van anesthetica- en gasverbruik helpen bij de analyse van mogelijke besparingen op het gebruik van anesthetica en gassen
 • Genereert een bericht*** wanneer de maximale gebruiksduur van op RFID-technologie gebaseerde accessoires (Infinity ID beademingscircuit, Infinity ID WaterLock 2 vochtvanger, Infinity ID flowsensoren, Infinity ID CLIC absorber) wordt overschreden om medewerkers eraan te herinneren de verbruiksartikelen te vervangen
 • Genereert een bericht*** wanneer de op RFID-technologie gebaseerde Infinity ID beademingsballon of het Infinity ID beademingscircuit verkeerd is aangesloten en als de Infinity ID CLIC absorber niet goed vastzit, om mogelijke menselijke fouten te voorkomen
 • Een flexibel ontwerp maakt verschillende montageposities mogelijk van hardwarecomponenten, zoals patiëntmonitoren, IV-pompen, IT-hardware en planken, enz. om werkstationoplossingen op maat te bieden
* uitvoering met geïntegreerde O2-bewaking vereist wekelijkse kalibratie van de O2-cel. De checklist voor gebruik moet door de gebruiker worden nagelopen voorafgaand aan de zelftest.
** hiervoor is softwareversie 2.0 of hoger vereist
*** met de optie Infinity-ID-accessoire-ondersteuning

Cybersecurity

De Atlan A350 is ontworpen met het oog op veiligheid om gevaarlijke en schadelijke cyberaanvallen tegen te gaan.

We hebben maatregelen geïmplementeerd op basis van het NIST-kader voor beste beveiligingspraktijken.

 • Identificeren: Er worden specifieke documenten met beveiligingsrelevante informatie verstrekt voor het beheer van apparatuurrisco's (bijv. software stuklijst, MDS2-formulier, uitgebreide whitepaper over cybersecurity).
 • Beschermen:
  – Veilig opstartproces verzekert de integriteit van software die op het apparaat draait
  – Verificatie en autorisatie op basis van rollen voorkomt onbevoegde toegang tot essentiële instellingen en gegevens
  – Gehard besturingssysteem beperkt de kwetsbaarheid voor aanvallen door het weglaten van alle onnodige softwareonderdelen en het uitschakelen van alle ongebruikte poorten
 • Detecteren: Beveiligingsrelevante gebeurtenissen worden gedetecteerd en geregistreerd in een fraudebestendig beveiligingslogbestand, en de IT-beheerder wordt geïnformeerd via SNMP-traps
 • Reageren: De systeemgezondheidsmonitor observeert zorgvuldig de systeembelasting en reageert in geval van vermoedelijke kwaadaardige voorvallen, d.w.z. schakelt de netwerkinterface uit bij ongewoon hoge belasting.
 • Herstellen: Systeem kan opnieuw opstarten in laatst bekende goede toestand als een beveiligingsvoorval wordt gedetecteerd. Dräger Service kan hard- en software snel herstellen, de klinische configuratie kan vanaf andere apparaten worden overgedragen via een USB-stick
Atlan werd ontwikkeld conform onze betrouwbare ontwikkelingscyclus, die het volgende omvat:

 • Dreigingsanalyse om kwetsbaarheden tijdens de ontwikkelingsfase vast te stellen
 • Automatische codeanalyse bij softwareontwikkeling
 • Penetratietests door een onafhankelijke externe partij om resterende kwetsbaarheden te ontdekken
 • Uitsluitend ondertekende (vertrouwde) codes worden op het apparaat uitgevoerd
 • Patches worden uitgebracht indien een relevante kwetsbaarheid wordt ontdekt
 • Continue controle op kwetsbaarheden tijdens de levenscyclus van het product

Interoperabiliteit*

Samen met het Dräger Infinity Acute Care System** en de Dräger Connectivity Converter CC300 bestaat het Atlan A350/XL anesthesietoestel uit een werkstation met functionaliteiten die u helpen te zorgen voor efficiëntere anesthesie met minder fouten. Ons anesthesiewerkstation is ook koppelbaar met ziekenhuisnetwerksystemen en kan fungeren als gegevensbron:

 • Tijd- en datumsynchronisatie: Identieke datum- en tijdinstelling op alle verbonden apparaten om consistente en nauwkeurige documentatie mogelijk te maken
 • Gegevensexport en EMD-integratie: Verzameling van hoogwaardige en gestandaardiseerde gegevens van de Atlan-werkstations die rechtstreeks worden geïntegreerd in het elektronisch medisch dossier van de patiënt, waardoor men minder tijd kwijt is aan administratieve taken.
 • Synchronisatie hart-longmachine-modus: Activering van de hart-longmachine-modus (HLM) op de Atlan A350 past de alarminstellingen van alle aangesloten monitoren tegelijkertijd aan om patiëntbewaking zonder onnodige alarmen mogelijk te maken tijdens extracorporale oxygenatie van de patiënt door een hart-longmachine
 • Synchronisatie dag- /nachtmodus: Past de kleuren en helderheid van alle schermen van het Atlan A350 tegelijkertijd aan het klinische scenario aan om het aantal overbodige en handmatige werkstappen te verminderen
 • Longrecruitmentsynchronisatie*** biedt contextuele informatie op de Dräger IACS-patiëntbewakingscockpit ter ondersteuning van de evaluatie van effecten na uitvoering van een longrecruitmentmanoeuvre
 • Overname van opname- en ontslaggegevens: Importeert met één druk op de knop beschikbare patiëntgegevens (patiëntcategorie, leeftijd, gewicht en lengte) uit het elektronisch medisch dossier (EMD) in de Atlan A350
 • Mobile Patient Watch: Toont near-real-time numerieke beademingsparameters en gasanalysecurven van de aangesloten Atlan A350 op een mobiele telefoon of desktopcomputer met internetverbinding om klinisch toezicht op afstand mogelijk te maken
* op basis van de principes van ISO/IEEE 11073-Service-oriented Device Connectivity (SDC)
** met VG 7.1.1
*** hiervoor is softwareversie 2.0 of hoger en de optie voor één- en meerstaps longrecruitment vereist

Data-analyse & digitale diensten*

In combinatie met Dräger Connect, een innovatief digitaal bedrijfsplatform in de cloud voor digitale oplossingen en diensten, kunnen Atlan-anesthesietoestellen die in een netwerk zijn opgenomen gegevens verzamelen en verwerken tot waardevolle informatie om de workflow en het kostenbeheer te optimaliseren:

Gas Consumption Analytics: Een uitgebreid overzicht van het totale verbruik van gebruikte medische en anesthesiegassen vanaf uw verbonden Atlan-werkstations per OK en voor elk OK-blok.

 • Visualiseert het verbruik en de bijbehorende kosten per anestheticum dat op één afdeling wordt gebruikt
 • Geeft een indicatie van de gemiddelde versgasflow, het anesthesiegasverbruik en het opnamepercentage door de patiënt
 • Toont de gemiddelde kosten per minuut en interventie om te fungeren als economische prestatie-indicatoren
 • Geeft de toegepaste flowsnelheden weer om de implementatie van low- en minimal-flow praktijken te ondersteunen
 • Toont het berekende CO2-equivalent op basis van verbruikte anesthesiegassen om de milieueffecten te evalueren
OR Companion: Controleert de live-status van aangesloten Atlan A350 ter ondersteuning van een effectief OK-beheer. Upgrade de oplossing met de Self-Test Tracker-optie om medewerkersworkflows voor de dagelijkse testprocedure van het anesthesiesysteem te stroomlijnen, patiënten te beschermen en een hoge uptime van anesthesiewerkstations te bewerkstelligen.

Self-Test Tracker-optie:

 • Maakt controle op afstand mogelijk van de systeemtestresultaten van alle Atlan-werkstations op verschillende afdelingen om de workflows voor verplegend personeel of biomedisch technici te optimaliseren en te stroomlijnen
 • Biedt een gecentraliseerd overzicht van de zelftestresultaten van apparatuur om medewerkers te informeren over de gereedheid van apparaten, en kan samen met de Auto On-optie van het Atlan A350 – die een automatische systeemtest en inschakeling van het geteste apparaat op een bepaald tijdstip mogelijk maakt – helpen bij het verkorten van de opstarttijd en het stroomlijnen van werkprocessen voor de dagelijkse zelftestprocedure van anesthesie-apparaten
 • Fungeert als hulpsysteem en stelt medewerkers onmiddellijk probleemoplossende stappen voor

Device Utilisation Analytics: Combineer alle relevante informatie over het gebruik van met uw netwerk verbonden Atlan-werkstations:
 • Verwerf inzichten in het gebruik van uw genetwerkte Atlan-toestel om de prestaties te controleren en efficiëntie te vergroten
 • Bekijk de real-time netwerkstatus en operationele status van elk apparaat online
 • Bespaar kosten door gebruiksanalyses en optimalisatie van het apparatenpark op basis van fundamentele gegevensinzichten
 • Biedt een uitgebreide gegevensbasis ter ondersteuning van de besluitvorming over aankopen
 • Verhoogt de transparantie van de softwarestatus en biedt updates om beveiligingsgaten te voorkomen
 • Maakt inzichten mogelijk in uw genetwerkte Atlan-werkstations om maximale prestaties te ondersteunen en operationele storingen te voorkomen
Connected Maintenance: Verbetert de uptime van uw anesthesiewerkstations door ze up-to-date, betrouwbaar en beveiligd te houden.
 • Helpticket: Snel deskundige hulp bij technische problemen door een simpele druk op een knop van het apparaat. Minder service op locatie, vermijding van telefonische reparatieverzoeken, hoger aantal geslaagde reparaties bij eerste interventie, hogere uptime van machines
 • Softwaredistributie op afstand: Efficiënt en veilig beheer van software-updates met minimale verstoring van klinische workflows
 • Certificaatbeheer: Medische apparaten en onderhoudstools blijven veilig dankzij automatische verleging
* Beide zijn optioneel en afhankelijk van de toepasselijke licentie/gebruiksvoorwaarden. Hiervoor zijn compatibele medische apparaten en aanvullende IT-infrastructuur vereist.

Veiligheidsmechanismen

Onze Atlan A350/XL toestellen bieden u een breed scala aan functionaliteiten om het anesthesieproces veiliger te maken voor zowel uw patiënten als uw klinisch personeel.

 • Een handmatige modus als back-up (in geval van storing van het beademingstoestel, het touchscreen of de gasmixer), zodat handmatige beademing mogelijk is met behoud van gas- en beademingsbewaking en levering van O2 en anesthetica om de anesthesie op elk moment voort te zetten
 • Genereert een bericht* wanneer de op RFID-technologie gebaseerde Infinity ID beademingsballon of het Infinity ID beademingscircuit verkeerd is aangesloten en als de Infinity ID CLIC absorber niet goed vastzit, om mogelijke menselijke fouten te voorkomen
 • Intuïtieve start in noodgevallen om de wachttijd in kritieke situaties te verkorten
 • O2 real-gas-tests** om te verzekeren dat het geleverde gas tijdens de zelftest zuurstof is
 • Automatische xMAC-bewaking** om een alarm af te geven bij een onbedoelde daling van de concentratie vluchtige anesthetica om ontwaken te voorkomen
 • Bij uitval van de centrale gastoevoer en afwezigheid van reservegascilinders kan de mechanische beademing van de patiënt worden voortgezet met omgevingslucht
 • Automatische en tijdgestuurde*** zelftest, die alle relevante onderdelen omvat om een veilig te bedienen toestel te garanderen en zo de veiligheid van patiënten en medewerkers te vergroten
* met de optie Infinity-ID-accessoire-ondersteuning
** alleen met geïntegreerde patiëntengas-meetmodule
*** hiervoor is softwareversie 2.0 of hoger en de Auto On-optie vereist. De checklist voor gebruik moet door de gebruiker worden nagelopen voorafgaand aan de zelftest.

Downloads

Atlan A350/A350 XL Product Information, en
Atlan A350/A350 XL Product Information, en

Downloaden

Atlan A350/A350 XL Product Information, nl
Atlan A350/A350 XL Product Information, nl

Downloaden

Accessory Catalogue 2024, en
Accessory Catalogue 2024, en

Downloaden

Atlan Family Brochure with Clinical Assistance Package (CAP), en
Atlan Family Brochure without Clinical Assistance Package (CAP), en
Atlan Family Brochure-Insert Page, en
Green Anaesthesia Infographic, nl
IFU Atlan A100 (XL), A300 (XL), A350 (XL) - Reprocessing instructions - Fixed nozzles - 9512638 nl
IFU Atlan A100 (XL), A300 (XL), A350 (XL) - Reprocessing instructions - Loose nozzles - 9513002 nl
IFU Atlan A100 (XL), A300 (XL), A350 (XL) - SW 2.1n - 9511499 nl
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Reprocessing instructions - 9510647 nl
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - SW 2.0n - 9510617 nl
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL 9056016 nl
IFU Connectivity Converter CC300 - Protocol converter SW 1.n 9055944 nl
IFU SP Atlan A100 (XL), A300 (XL), A350 (XL) - Battery - 9511479 de-me
IFU SP Atlan A100 (XL), A300 (XL), A350 (XL) - SW 2.1n - 9513165 nl
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Integrated System - 9510787 nl
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - SW 2.0n - 9512160 nl
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL 9056612 nl
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL SW1.0n 9510692 de-me
IFU SP Atlan A300, A350 ceiling-mounted versions and wall-mounted version 9056458 nl
IFU SP Integrated system 9510256 nl
Smarter Anaesthesia Dosing Infographic, nl

Technische gegevens

Longprotectieve beademing

Operationele toepassing
Geïntegreerd anesthesietoestel voor alle patiënten
Patiëntcategorieën
Volwassenen, pediatrie, neonaten
Versgas-ontkoppeling
Beademingstechnologie
E-Vent - Gewaarborgde beademingskwaliteit helpt longcomplicaties te verminderen en de opnameduur te verkorten
APL-technologie / Nauwkeurige manuele beademing
Dräger APL-ventiel
Ademgaswarmer
optioneel
Ondersteuning low- en minimum-flow instellingen
Visueel vulniveau gaszak; Econometer; Low flow-assistent

Beademingsmodi

Manual/Spontaneous
CPAP in Manual/Spontaneous
Volumegestuurd (VC)
VC gesynchroniseerd + PS
Drukgestuurd (PC)
PC gesynchroniseerd + PS
PS
Volumegestuurde AutoFlow
Airway Pressure Release Ventilation

Kenmerken

Beeldscherm
15,3-inch touchscreen met eigen opgeslagen weergave en profielen, slim alarmbeheer met uitgebreid ondersteuningssysteem
Verdampermogelijkheden
Gladde en afgeronde oppervlakken maken frequent reinigen/desinfectie met doekjes eenvoudig
Zelftest van apparaat
Automatische zelftest
LOOPS (p/V-loop en flow/V-loop)
Ja
Smart Pilot View
Ja
Module patiëntengas
in/ex O2, N2O, CO2, a-gas (optie met xGM-module patiëntengasmodule)

Technische gegevens

Apparaatversies
Trolley-, wand- en plafondversies
Beademingssysteem
geïntegreerd; Beslissingsondersteunende tools vereenvoudigen weloverwogen beslissingen in complexe situaties
Versgasmixer
elektronische gasmixer met automatische regeling samenstelling versgas
Gassen
O2, Air, N2O
RFID-technologie
Seriële interfaces
2 x seriële poorten (RS232) (MEDIBUS.X-protocol), 1 x USB-poort, 1 x LAN

Veiligheidsconcept

Beademing in noodgeval bij uitval van de gastoevoer
Typische bedrijfsduur van de accu in geval van storing stroomtoevoer
gewoonlijk 120 min.
Procedure voor inbedrijfstelling bij spoedgevallen

Vergelijken met verwante producten

Contact opnemen met Dräger

Man with brown hair

Binnendienst Sales

​Medische​ ​apparatuur

+31 (0)79 - 3444 831

​Bereikbaar​ ​van​ ​8:00​ ​-​ ​17:00

Binnendienst Service

​Medische​ ​apparatuur

+31 (0)79 - 3444 850

​Bereikbaar​ ​van​ ​8:00​ ​-​ ​17:00