Infinity® CentralStation Wide Patiëntmonitoren

Infinity® CentralStation Wide

Neem contact met ons op

Infinity® CentralStation Wide

De weergave van uitgebreide realtime en retrospectieve klinische gegevens ondersteunt u bij het maken van de meest effectieve zorgbeslissingen voor uw patiënten. Infinity® CentralStation Wide combineert vitale hemodynamische functies met waarden uit gekoppelde patiëntbewakingsmonitoren, beademingsapparaten en anesthesietoestellen. De Infinity® CentralStation Wide kan bovendien alarmsignalen doorgeven voor externe apparatuur zoals beademingsapparaten.

Aanpasbaar hoofdscherm

Met Infinity CentralStation Wide kunt u het hoofdscherm instellen op één enkele patiënt, tot max. 16 per beeldscherm bij gebruik van het splitscreen. 25 configureerbare templates geeft u de mogelijk de schermindeling te selecteren die het beste past bij uw monitoring behoefte op dat moment. Patiëntparameters zijn ook in de individuele viewports aanpasbaar t.b.v. gespecialiseerde patiëntbewaking.

Full- en Event Disclosure

Infinity CentralStation Wide voorziet standaard in twee uur full- en event disclosure. Optioneel verkrijbaar wanneer meer complexe bewakingsbehoeften uitgebreide functionaliteit, die voorziet in maximaal 120 uur full- en event disclosure met continue opslag voor maximaal 16 curves en 1.000 aritmie- of alarm events per patiënt, gewenst is. De in de toolset opgenomen ECG-cursors ondersteunen eenvoudigere analyse.

ST-segmentanalyse

Observeer ST-veranderingen via Infinity CentralStation Wide om ischemie vast te stellen. Plaats opgeslagen referentie-QRS-complexen bovenop huidige complexen om de meest subtiele afwijkingen te detecteren.

Patiëntencensus

Infinity CentralStation Wide kan full- en event disclosure verzamelen en samenstellen van patiënten die van de ene zorgafdeling naar de andere zijn overgebracht. Het organiseert retrospectieve informatie in een uitgebreide patiëntgeschiedenis die beschikbaar is waar en wanneer u het nodig heeft. Alle events zijn op eventtype geclassificeerd en gegroepeerd waardoor de reactie van een patiënt op een behandeling eenvoudiger te beoordelen is. Aritmie-events worden gedetecteerd door Dräger patiëntmonitoren met multi-lead Arrhythmia Classification Expert (ACE®) algoritme.

Infinity® VentCentral

De VentCentral applicatie verzamelt beademings- en hemodynamische gegevens die nuttig zijn bij het analyseren van de respiratoire conditie van een patiënt en de behandelingseffecten. De applicatie voorziet in beademingsinstellingen, beademingscurves en -parameters, flowvolume en drukvolumeloops, laboratoriumgegevens en trends.

Rust-ECG analyse met 12 afleidingen

Het Infinity CentralStation Wide genereert diagnostische 12-afleidingen rapporten wanneer het is aangesloten op Infinity monitoren die 12 ECG-afleidingen vastleggen. Metingen en interpretaties zijn gebaseerd op het Glasgow Interpretive ECG-algoritme voor pediatrische en volwassen patiënten. Dit bewezen algoritme houdt rekening met leeftijd, geslacht, ras en medische en klinische classificatie van de patiënt, wat een nauwkeurige interpretatie biedt ter ondersteuning van klinische besluitvorming.

Full Disclosure ECG-export

Infinity CentralStation Wide ondersteunt de export van niet-diagnostische ECG-curves (tot 24 uur, inclusief 12 afleidingen) naar systemen van derden t.b.v. permanente opslag, verdere analyse en rapportages.

Trendweergave

​Infinity CentralStation Wide slaat maximaal 120 uur trends op en kan deze presenteren in een grafisch en tabellarisch formaat. Automatisch schalen ondersteunt de waarneming van zelfs lichte veranderingen voor beter inzicht in de toestand en vooruitgang van patiënten in de tijd. Dit kan bijdragen aan vroegtijdige interventie op basis van klinische interpretaties.

Patiëntenrapporten

​Dankzij de geïntegreerde rapportage optie in Infinity CentralStation Wide kan klinisch personeel rapporten genereren in elektronische PDF-vorm voor b.v. trends, curvestroken, patiëntenstatus, overdracht, gebeurtenissen etc. Ingeplande rapporten zijn per patiënt instelbaar en samen te stellen afgestemd op de dienst van de verpleging zodat klinisch personeel ter beoordeling over de benodigde gegevens beschikt.

Downloads

BR:Infinity Monitoring and IT Solutions For Process Optimization 9050719, EN-US
BR:Infinity Monitoring and IT Solutions For Process Optimization 9050719, EN-US

Improving patient care – and the business of care.

Downloaden

IFU SP ICS - End-user Software - Release Notes - VG3.0 3709169 nl
IFU SP ICS - End-user Software - Release Notes - VG3.0 3709169 nl

Deze gebruiksaanwijzing dient uitsluitend ter informatie. Lees altijd de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing en leef deze na.

Downloaden

IFU SP Infinity CentralStation Wide - Release Notes - SW VG2.1.3 3714986 nl
IFU SP Infinity CentralStation Wide - Release Notes - SW VG2.1.3 3714986 nl

Deze gebruiksaanwijzing dient uitsluitend ter informatie. Lees altijd de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing en leef deze na.

Downloaden

IFU SP Infinity CentralStation Wide - VG3.0 3707192 NL

Contact opnemen met Dräger

Contact Us Image Hospital Products

Binnendienst Sales

​Medische apparatuur

+31 (0)79 - 3444 831

​Bereikbaar van 8:00 - 17:00

Binnendienst Service

​Medische apparatuur

+31 (0)79 - 3444 850

​Bereikbaar van 8:00 - 17:00