Dräger Interlock® 7500 Alcoholsloten

Dräger Interlock® 7500

Neem contact met ons op

Dräger Interlock® 7500

​De Dräger Interlock® 7500 is een Alcoholslot met startblokkering. Na een ademtest belet het systeem een bestuurder met een te hoog alcoholgehalte het voertuig te starten. De Interlock® 7500 is zeer snel gereed voor gebruik. Afhankelijk van de klantvereisten kan het apparaat bovendien worden uitgerust met een camera, een GPS-module en/of een module voor mobiele gegevensoverdracht.

Betrouwbare preventie van het rijden onder invloed van alcohol

​De Interlock 7500 is een ademalcoholmeetinstrument met startblokkering dat preventief kan worden gebruikt in het personenvervoer (OV), het vrachtvervoer en voor werkruimtes, om het risico van rijden en werken onder invloed te verminderen. In verschillende landen maakt de Interlock 7500 ook deel uit van zogenaamde alcoholslotprogramma's als een wettelijke maatregel. Als een bestuurder wordt veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol, kan de rechtbank de installatie van een alcoholslot verordenen in plaats van het intrekken van een rijbewijs. Betrouwbare resultaten, fraudebestendige en versleutelde gegevensopslag en-beheer spelen een belangrijke rol in deze programma's.

Werking van de Interlock 7500

​De Interlock 7500 bestaat uit twee componenten; de handset en de controle-unit. In de handset wordt het ademmonster geanalyseerd. De controle-unit geeft het startcircuit van het voertuig vrij. Zodra het contact van het voertuig wordt ingeschakeld, vraagt de Interlock 7500 de bestuurder om een ademtest te verrichten. Wanneer het apparaat een alcoholconcentratie boven de ingestelde grenswaarde vaststelt, dan blijft het startcircuit van de motor geblokkeerd. Het apparaat draagt bij tot het terugdringen van alcoholgerelateerde ongevalsrisico's en het rijden onder invloed van alcohol te voorkomen.

Snelle inzetbaarheid

​De Interlock 7500 kenmerkt zich door de bijzonder korte opwarmfase en een snelle bedrijfsgereedheid. Bij temperaturen boven de 0 °C is het apparaat direct klaar voor gebruik. Zelfs bij temperaturen onder het vriespunt kan de Interlock nog steeds snel worden gebruikt. Het toegelaten gebruik binnen een temperatuurbereik van -40 °C tot 85 °C zorgt ervoor dat het apparaat onder alle omgevingscondities betrouwbaar functioneert.

Gemakkelijke bediening van het alcoholslot

​Dankzij het discreet en ergonomisch design en het blaasmondstuk aan de achterzijde van de handset, is de Interlock 7500 niet onmiddellijk als een alcoholslot herkenbaar. De hygiënische blaasmondstukken van de Interlock 7500 zijn volledig biologisch afbreekbaar. De ademtest kan binnen enkele seconden worden uitgevoerd. Door de duidelijke menustructuur op het kleurendisplay is het apparaat eenvoudig en intuïtief in gebruik. Daarnaast verhogen de gekleurde LEDs op het apparaat het gebruiksgemak voor de gebruiker.

Veilige omgang met gegevens

​Het datageheugen van de Interlock 7500 slaat alle relevante gebeurtenissen op, zoals de datum en tijd, de afgifte of weigering van een ademtest, de gemeten alcoholconcentratie, het starten en stoppen van het voertuig en eventuele pogingen om het apparaat te manipuleren. De gedownloade gegevens zijn alleen beschikbaar voor geautoriseerde personen. Vanaf het aanmaken tot aan het verstrekken van de gegevens is de databescherming gewaarborgd door een speciale versleutelingsprocedure.

Module voor mobiele gegevensoverdracht

​Indien de Interlock 7500 is uitgerust met een extra module voor mobiele gegevensoverdracht, dan kunnen bij bepaalde vooraf gedefinieerde gebeurtenissen gegevens automatisch naar de verantwoordelijke instantie of persoon worden verzonden via een mobiel netwerk. Deze gebeurtenis kan bijvoorbeeld een poging zijn om het voertuig onder invloed van alcohol te starten.

Wagenparken kunnen de module voor mobiele gegevensoverdracht gebruiken om de Dräger Interlock 7500 via een interface te integreren in een bestaand fleet management systeem, of om een systeemonafhankelijke oplossing te implementeren in combinatie met de module voor mobiele gegevensoverdracht.

Camera

​De Dräger Interlock 7500 kan worden uitgerust met een camera voor toepassingen waar dit een wettelijke vereiste is of voor specifieke klantvereisten. De camera documenteert de uitgevoerde ademtesten met beelden en kan eenvoudig in elk type voertuig worden geïnstalleerd. Door de infrarood technologie wordt een goede beeldkwaliteit gewaarborgd, zowel bij dag als bij nacht.

Betrouwbare meettechnologie

​De Interlock 7500 meet specifiek alcohol. Het meetresultaat is betrouwbaar en nauwkeurig. Ook pogingen tot misleiding of manipulatie worden doeltreffend geregistreerd. Het apparaat kan tijdens de alcoholanalyse vaststellen of het slechts om mondalcohol gaat of om het daadwerkelijk onder invloed zijn van alcohol.

Bewezen Dräger technologie

​Dräger is met meer dan 65 jaar ervaring wereldwijd marktleider op het gebied van ademalcoholmeting. In veel landen worden de Dräger Alcotest apparaten door de politie gebruikt voor verkeerscontroles. De Interlock 7500 maakt gebruik van de bewezen sensortechnologie van de Alcotest. De alcoholsloten van Dräger zijn al meer dan 25 jaar met succes op de markt.

Downloads

IFU Interlock 7500 - 9300440 de-me
IFU Interlock 7500 - 9300440 de-me

Deze gebruiksaanwijzing dient uitsluitend ter informatie. Lees altijd de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing en leef deze na.

Downloaden

IFU Interlock 7500 - 9300929 de-me
IFU Interlock 7500 - 9300929 de-me

Deze gebruiksaanwijzing dient uitsluitend ter informatie. Lees altijd de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing en leef deze na.

Downloaden

IFU Interlock 7500 - SCANIA - 9033494 pt-br-me
IFU Interlock 7500 - SCANIA - 9033494 pt-br-me

Deze gebruiksaanwijzing dient uitsluitend ter informatie. Lees altijd de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing en leef deze na.

Downloaden

IFU Interlock 7500 DVI - 9300321 de-me
IFU Interlock 7500 DVI - DAF - 9300984 de-me
Interlock 7500 Product Informatie, nl

Contact opnemen met Dräger

Smiling woman with blonde hair

Dräger Nederland B.V. - Safety Division

Afdeling​ ​Verkoop 

+31 (0)79 - 3444 777

​Bereikbaar​ ​tussen​ ​8:00​ ​en​ ​17:00