MetCam-gasdetectiecamera

​De MetCam-gasdetectiecamera controleert grote gebieden ononderbroken op mogelijke methaanlekken. De camera maakt de bron en de intensiteit van de lekken zichtbaar. De camera detecteert zelfs kleine emissies.

Gaslekken zichtbaar maken

​In de olie- en gasindustrie zijn er vaak ruime of labyrintische fabrieksgebieden die moeilijk bereikbaar zijn of waarvan de gasleidingen veel aansluitingen hebben. Op deze punten bereiken de gebruikelijke gasdetectiesystemen al snel hun detectielimieten. Maar zelfs onder deze omstandigheden maakt een optische gasdetectiecamera de bron en intensiteit van gaslekken zichtbaar. De ideale aanvulling op uw gasdetectiesysteem voor een nauwkeurigere en snellere beoordeling van een potentieel gevaar.

Veiliger en efficiënter

​De MetCam bewaakt uw faciliteit automatisch en de klok rond. In tegenstelling tot detectiesystemen voor een bepaald punt, hoeft de gasbron zich niet in de onmiddellijke nabijheid van de gasdetectiecamera te bevinden. Het is al voldoende als de bon zich in het zichtveld van de camera bevindt. Detectie wordt daardoor niet belemmerd door de wind of soortgelijke invloeden. De MetCam detecteert gaslekken vroegtijdig en kan u ervoor waarschuwen. Op deze manier kunt u sneller tegenmaatregelen nemen. Dit verhoogt de veiligheid in uw faciliteit en brengt de efficiëntie op een hoger plan.

Eenvoudige interpretatie van de gebeurtenis - universeel gebruik

​De gasdetectiecamera maakt de gaswolk zichtbaar door deze in kleur over de zwart-wit videobeelden te leggen en kwantificeert zelfstandig de concentratie. Daardoor kunt u de gebeurtenis op veilige afstand interpreteren, bijvoorbeeld vanuit de technische ruimte. Daarnaast hebt u de optie om de MetCam voor het meten van emissies of als surveillancecamera met kleurenbeeld in te zetten.

Minder valse alarmen, zeer weinig onderhoud vereist

​De camera merkt zelf op of de optische eenheid vuil of afgedekt is en waarschuwt u hiervoor. Dit vermindert valse alarmen en waarborgt dat uw systeem gebruiksklaar is. De MetCam voert regelmatig een zelfkalibratie uit om zich aan te passen aan veranderende weersomstandigheden. Bijzondere onderhoudswerkzaamheden of kalibratie zijn niet nodig en de camera is onderhoudsarm.

Verscheidene communicatieopties

​De MetCam biedt verscheidene communicatie-interfaces en ondersteunt bijbehorende protocollen voor gegevens- en beeldtransmissie. De analoge, 4 tot 20 mA interface in combinatie met HART® kunnen worden ingezet voor de overdracht van alarmen en de status van het apparaat. Beeldoverdracht vindt plaats via de Ethernet-interface met gebruik van een LAN. Er zijn twee verschillende gebruiksmodi tegelijk beschikbaar. De eerste verstuurt de zwart-wit videobeelden en maakt in geval van een lek de gedetecteerde gaswolk zichtbaar met een overlappend beeld in kleur. De tweede modus is een kleurenvideo voor gebiedsbewaking zonder de gasconcentratie te tonen.

Gedocumenteerde veiligheid

​Alle gebeurtenissen en meetgegevens worden automatisch opgeslagen, zodat u ze op een later tijdstip kunt inzien en beoordelen. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om met weinig inspanning emissielogbestanden te maken.

Downloads

MetCam Gas Camera Product Information, nl
MetCam Gas Camera Product Information, nl

De MetCam-gasdetectiecamera controleert grote gebiedenononderbroken op mogelijke methaanlekken. De camera maakt de bronen de intensiteit van de lekken zichtbaar. De camera detecteert zelfskleine emissies.

Downloaden

MetCam Gas Camera Product Information, nl
MetCam Gas Camera Product Information, nl

De MetCam-gasdetectiecamera controleert grote gebiedenononderbroken op mogelijke methaanlekken. De camera maakt de bronen de intensiteit van de lekken zichtbaar. De camera detecteert zelfskleine emissies.

Downloaden

Contact opnemen met Dräger

Smiling woman with blonde hair

Dräger Nederland B.V.

​Stationaire​ ​gasdetectie:
Afdeling​ ​Verkoop

+31 (0)79 - 3444 859

​Bereikbaar​ ​tussen​ ​8:00​ ​en​ ​17:00