Waterstofveiligheid voor de industrie - Waterstofveiligheid voor de industrie

Waterstofveiligheid voor de industrie

Vraag het een deskundige

Waterstofveiligheid – een nieuwe energiebron met bijzondere risico's

Waterstof (H2) is een van de meest belangrijke bronnen van schone energie. In een streven naar een duurzamere toekomst neemt het aantal waterstof producerende en distribuerende faciliteiten toe. Met tientallen jaren ervaring in de procesindustrie is Dräger de ideale partner voor klanten en belanghebbenden – vooral nieuwe spelers op de markt – om risico's te evalueren en uitgebreid advies en waterstofveiligheidsoplossingen te bieden. Dräger biedt het eerste aanspreekpunt voor waterstofveiligheidskwesties met grondige kennis van de gevaren van het werken met waterstof.

hydrogen-safety-for-the-industry-ecology-energy-solution-3-2-hydrogen-safety-challenges-ebk-11064-en-master_lowres.jpg

Omgaan met uitdagingen op het gebied van waterstofveiligheid

Waterstof zelf is niet giftig, maar het kan vanuit veiligheidsoogpunt gevaar opleveren voor installaties en de infrastructuur die het produceert, distribueert of gebruikt. Lees over de uitdagingen op het gebied van veiligheid en hoe Dräger de waterstofeconomie in alle fasen van het proces kan ondersteunen met uitgebreide risicoanalyses, projectplanning, selectie en installatie van de juiste veiligheidsoplossingen en -diensten.

Waterstofexplosies en overige grote risico's

De 7 waterstofveiligheidsuitdagingen

Waterstof vormt geen grote nieuwe risico's vergeleken met andere gassen. De probleempunten doen zich voor waar mensen betrokken zijn bij werkzaamheden in de waardeketen van waterstof, van productie tot gebruik. Hoewel de specifieke uitdagingen per toepassing verschillen, is installatieveiligheid de gemene deler. Hier volgen enkele risicofactoren die Drager in projecten met klanten onderzoekt:

hydrogen-safety-for-the-industry-explosion-3-2-hydrogen-safety-challenges-ebk-11064-en-master_lowres.jpg

Explosie

In tegenstelling tot echte explosieven kan zuivere waterstof niet ontploffen. Het risico ontstaat wanneer het de lucht raakt. Er moet zuurstof aanwezig zijn om waterstof te doen ontploffen. Maar als waterstof kan ontsnappen, is zelfs een statische vonk van kleding voldoende om een explosie te veroorzaken.

hydrogen-safety-for-the-industry-flame-3-2-hydrogen-safety-challenges-ebk-11064-en-master_lowres.jpg

Onzichtbare vlam

Waterstof brandt met een zeer bleke vlam die bij daglicht onzichtbaar is. Omdat het heel weinig infraroodstraling uitzendt die mensen als warmte waarnemen, wordt het niet als warmte gevoeld. Een waterstofvlam zendt echter behoorlijk wat ultraviolette straling uit. Er zijn daarom speciale UV-detectoren nodig om voor de aanwezigheid van waterstofvlammen te waarschuwen.

hydrogen-safety-for-the-industry-leaks-3-2-hydrogen-safety-challenges-ebk-11064-en-master_lowres.jpg

Lekkage

Dankzij de kleine moleculen en lage viscositeit ervan kan waterstof gemakkelijker uit pijpleidingen en andere structuren lekken dan dichtere gassen. Wanneer het bij voldoende hoge druk uit een leiding lekt, kan waterstof zelfs zichzelf ontsteken. Naast pijpleidingen die volgens waterstofspecificaties zijn ontworpen, zijn reguliere inspecties noodzakelijk om lekken bij verbindingen en langs pijpleidingen te detecteren. Stationaire lekdetectoren zorgen voor extra veiligheid.

hydrogen-safety-for-the-industry-permeation-3-2-hydrogen-safety-challenges-ebk-11064-en-master_lowres.jpg

Permeatie

Waterstof kan gemakkelijk materialen doordringen en ze in sommige gevallen bros maken. Daarom wordt voor opslagtanks vaak roestvrijstaal en composietmateriaal gebruikt.

hydrogen-safety-for-the-industry-co-alarms-3-2-hydrogen-safety-challenges-ebk-11064-en-master_lowres.jpg

CO-alarmen

Koolmonoxide (CO)-sensoren zijn kruisgevoelig voor waterstof. Bij gebruik in de nabijheid van mogelijke blootstelling aan waterstof, moeten CO-sensoren gecompenseerd worden voor waterstof om kruisgevoeligheid en valse alarmen tot een minimum te beperken.

hydrogen-safety-for-the-industry-gas-pockets-3-2-hydrogen-safety-challenges-ebk-11064-en-master_lowres.jpg

Gasbellen

Net als ammoniak en methaan is waterstof ijler dan lucht en vormt bij lekkage gasbellen onder binnenplafonds. De aanwezigheid van waterstof wordt niet op grondniveau waargenomen, zelfs niet wanneer zich gevaarlijke hoeveelheden onder het plafond verzamelen. Wanneer waterstof en methaan worden gemengd, kan waterstof gasbellen vormen boven methaan. Waterstofdetectoren worden daarom gebruikelijk bovenaan geplaatst, met methaandetectoren daaronder.

hydrogen-safety-for-the-industry-colourless-3-2-hydrogen-safety-challenges-ebk-11064-en-master_lowres.jpg

Geurloos en kleurloos

Waterstof heeft geen geur en geen kleur, en is dus voor mensen niet waar te nemen. Bij methaan is deze kwestie opgelost door geurstoffen toe te voegen, en er is onderzoek gaande om na te gaan of dit ook bij waterstof mogelijk is. Gas- en lekdetectoren zijn onmisbaar.

hydrogen-safety-for-the-industry-explosion-protection-4-3-explosion-protection-gas-detection-systems-br-9046262-en-gb-1802-2.jpg

Waterstofexplosie

Bij de aanwezigheid van waterstof moeten de veiligheidsrisico's worden aangepakt met adequate maatregelen. Vanwege zijn bijzondere eigenschappen moeten waterstofsensoren geselecteerd worden om waterstofveiligheidsuitdagingen aan te gaan, vooral ten aanzien van één grote dreiging: de kans op waterstofexplosies.

Whitepaper downloaden

Toepassingsgebieden voor waterstof

Waterstofproductie

hydrogen-safety-for-the-industry-production-4-3-DL-36992-2021_884011924.jpg

In een globale verschuiving naar CO2-neutrale hernieuwbare energiebronnen neemt de vraag naar duurzamer gewonnen waterstof toe. Windmolen- en zonne-energieparken kunnen deze 'groene' waterstof produceren, maar dit zorgt voor nieuwe grote veiligheidsrisico's op hun locaties vanwege de ontvlambaarheid en explosieve eigenschappen van H2. Vooral aan het begin van de productie staat waterstof onder zeer hoge druk en is waterstof sterk ontvlambaar. De vlam zelf is vrijwel onzichtbaar, wat betekent dat de installatie over uitstekende voorzorgsmaatregelen tegen waterstofexplosies moet beschikken.

Waterstofdistributie en -opslag

hydrogen-safety-for-the-industry-storage-4-3-DL-36999-2021_1294284887.jpg

De productie van waterstof in industriële hoeveelheden vereist efficiënte - en veilige - methoden en faciliteiten voor transport, distributie en opslag voordat het leveranciers en consumenten bereikt. Bestaande infrastructuur van gasnetwerken en pijpleidingen kan vaak gebruikt worden om waterstof naar de relevante markten te vervoeren, maar detectie, bewaking en onderhoud moeten speciaal worden afgestemd op het risico van lekkage. De meeste opslagfaciliteiten zoals tanks en de afsluiters zijn over het algemeen veilig, maar werkzaamheden op locatie door mensen en machines verhogen de veiligheidsrisico's.

Waterstoftoepassingen

hydrogen-safety-for-the-industry-usage-4-3-DL-37003-2021_1205217469.jpg

Doelstellingen om emissies van fossiele brandstoffen en hun schadelijke invloed op het milieu te verminderen, hebben de vraag naar schonere energiebronnen - zoals waterstof via de productie van brandstofcellen - doen toenemen. Sommige toepassingen omvatten elektrische voertuigen die gebruik maken van brandstofcellen voor langeafstandstransporten over de weg, per spoor en over water. Tankstations, reparatiewerkplaatsen en garages hebben hun kernactiviteiten uitgebreid met waterstof om aan deze nieuwe consumentensector tegemoet te komen. Dit betekent dat ze aan nieuwe veiligheidseisen moeten voldoen en belangrijke noodzakelijke veiligheidservaring moeten opdoen.

Waterstofveiligheid: oplossingen voor detectie, bewaking en bescherming

Stationaire gasdetectiesystemen

Voor veilige productie, opslag en distributie van waterstof moeten diverse detectietechnologieën worden ingezet om efficiënte beschermingsniveaus te ontwikkelen als uitgebreide veiligheidsoplossing. Detectieapparatuur met waterstofsensoren alarmeert direct in geval van gevaarlijke lekkages of verbrandingsrisico's.

draeger-polytron-8200-3-2.jpg

Dräger Polytron 8200

Draeger-Polytron-8000-UGLD-01-D-5541-2018.jpg

Dräger Polytron® 8900 UGLD

flame-1750-D-9493-2022-3-2

Dräger Flame 1750 H2

polytron-6100-ec-wl-3-2-D-4653-2019.jpg

Dräger Polytron® 6100 EC WL

Draeger-PEX-3000-01-D-11158-2011.jpg

Dräger PEX 3000

draeger-polytron-5200-3-2-D-15030-2010.jpg

Dräger Polytron 5200

PointGard-2200-3-2-D-11951-2016.jpg

Dräger PointGard 2200

Draagbare gasdetectieapparatuur

Lekdetectie en persoonlijke omgevingsluchtbewaking tijdens werkzaamheden in productie-, opslag- en transportomgevingen van waterstof zijn de voornaamste toepassingen voor draagbare gasdetectieapparatuur. Tevens moeten voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden vrijgavemetingen worden verricht met mobiele detectie- en bewakingsinstrumenten met waterstofsensoren.

draeger-pac-8500-3-2-d-4997-2017.jpg

Dräger Pac® 8500

x-am-5600-3-2-D-23637-2009.jpg

Dräger X-am® 5600

X-am-8000-7-gas-3-2-D-24013-2020.png

Dräger X-am® 8000

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bedrijfsveiligheidsuitrusting is van groot belang om werknemers tijdens onderhoudswerkzaamheden op waterstofproductie-installaties te beschermen. Bij noodgevallen moeten evacuatiemiddelen - zoals vluchtkappen - beschikbaar zijn.

draeger-x-plore-3300-3500-half-masks-3-2-D-1526-2018.jpg

Dräger X-plore® 3300/3500

Draeger-X-plore-8000-01-D-118996-2013.png

Dräger X-plore® 8700

parat-4700-7500-3-2-D-85039-2013.jpg

Vluchtmiddelen met filters

industrial-worker-on-offshore-site-16-6-d-5493-2017

H₂S risico's in de olie- en gasindustrie

Ongeacht of het nu gaat om een greenfield of brownfield, of tijdens de exploratie, ontwikkeling of sluiting van een veld, H2S oftewel waterstofsulfide (soms ook wel zwavelwaterstof genoemd) vormt een constante bedreiging voor werknemers en reddingswerkers in elke fase van de olie- en gasexploratie en -productie. Ervaar meer over de oplossingen van Dräger voor deze specifieke industrie.

FGDS-Stage-Image-pulsar-r7000-16x6

Individuele oplossingen: klantspecifieke gasdetectiesystemen

Elke industriële installatie is anders. Uit onze uitgebreide ervaring weten we dat stationaire brand- en gasdetectiesystemen slechts zo efficiënt zijn als de planning die eraan vooraf gaat. Daarom werken we nauw samen met onze klanten om ze gedurende het gehele proces te begeleiden - van advies tot ontwerp, uitvoering en implementatie. Zodat u tot de best mogelijke oplossing komt voor uw specifieke behoeften.

hydrogen-application-info-wp-pdf-10994-4_3.jpg

Veiligheidsoplossingen voor waterstofdetectie

De speciale veiligheidsuitdagingen van waterstofmanagement vereisen aangepaste waterstofdetectie en voorzorgsmaatregelen. Als deskundige op het gebied van gasdetectietechniek biedt Dräger bewezen oplossingen zoals waterstofsensoren voor diverse toepassingen om aan specifieke waterstofveiligheidseisen te voldoen. Een breed scala aan stationaire en draagbare gasdetectieapparatuur en -systemen dekt alle scenario's en eisen voor optimale waterstofveiligheid.

Whitepaper downloaden

hydrogen-safety-logo-4-3.jpg

Onze organisatie is lid van het Center for Hydrogen Safety, een wereldwijde non-profitorganisatie die de veilige behandeling en het veilige gebruik van waterstof in industriële en consumententoepassingen in de energietransitie ondersteunt en bevordert. Bezoek voor meer informatie de website van het Center for Hydrogen Safety (Engelstalig).

Meer informatie

Contact met Dräger

Neem contact met Dräger op

Dräger Nederland B.V.

Safety Division
Afdeling Verkoop

+31 (0)79 - 3444 777

Bereikbaar tussen 8:00 en 17:00

Dräger Nederland B.V.

Safety Division
Afdeling Service

+31 (0)79 - 3444 744

Bereikbaar tussen 8:00 en 17:00
Doorschakeling actief na werktijd