Confined Space Entry - Betreden van besloten ruimten - Confined Space Entry (CSE): Gaswaarden gemeten met de Dräger X-pid 9000/9500 bij de ingang van de besloten ruimte

Confined Space Entry - Betreden van besloten ruimten

Vraag een expert

Veilig binnengaan van besloten ruimten

Van onze gasdetectie-apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen tot onze toegewijde ondersteuning, de oplossingen van Dräger voor Confined Space Entry (CSE) helpen u veilig te blijven wanneer u in besloten ruimten werkt. We werken samen met onze klanten om risicoanalyses te maken en een optimale productmix te bepalen en we bieden regulier onderhoud aan om deze producten efficiënt te laten werken. U kunt ook deelnemen aan onze CSE-trainingen voor het binnengaan van besloten ruimten die relevant zijn voor werknemers in diverse sectoren. In deze trainingen krijgt u de kennis die u nodig heeft om veilig te blijven door het juist inzetten van uw bedrijfsmiddelen en weloverwogen beslissingen te nemen, of het nu gaat om een normale werkdag of een reddingssituatie.

Gevaren en risico's bij het betreden van een besloten ruimte

Slecht zicht, beperkte luchttoevoer, gevaarlijke productresten: dit zijn slechts enkele van de zaken die het werken in besloten ruimten tot een van de meest risicovolle activiteiten maken.

Rescue worker helps victim wearing Dräger Saver CF emergency device

Gevaren

  • Explosies: veroorzaakt door vonken, hoge temperaturen of instabiel gedrag van stoffen
  • Lichamelijke schade: contact met toxische gassen, dampen, vloeistoffen of bijtende stoffen
  • Langdurige lichamelijke schade: kankerverwekkende of vruchtbaarheidsschadelijke effecten van toxische stoffen
  • Ongecontroleerde reacties van chemische stoffen: contact met bepaalde katalysatoren
Worker checks gas levels at confined space entryway

Risico's

  • Brandbare gassen, dampen, nevels en stof
  • Toxische vloeistoffen en gassen: zoals chloor (Cl2), ammoniak (NH3), zoutzuur (HCl)
  • Toxische organische stoffen: met name benzeen, methaan, ethyleen, butadieen
  • Deeltjes: vooral inadembare deeltjes, fijnstof
  • Bijkomende gevaren en risico's: afhankelijk van specifieke werkprocessen

Risico-inventarisatie & -evaluatie in besloten ruimten

Wat is het doel van een RI&E?

Risicobeoordelingen zijn een onmisbare manier om een uitgebreid overzicht te krijgen van alle gevaren die op een specifieke werklocatie aanwezig zijn, zodat ze goed kunnen worden geëvalueerd. Daarna kunnen maatregelen worden genomen om de gevaren te helpen voorkomen, verminderen of beheersen - en kunnen reddingsscenario's worden gedefinieerd. Het is belangrijk om stap voor stap te analyseren wie er door een specifiek gevaar bedreigd kan worden en welke methoden, meetinstrumenten en persoonlijke beschermingsmiddelen een veilige betreding waarborgen.

Hoe kunnen specifieke risico's worden beoordeeld?

Ten eerste is er behoefte aan een overzicht van de specifieke situatie. Waarvoor wordt het gebied gebruikt? Welke gevaarlijke stoffen bevat het en wat zijn de effecten ervan? Is het gebied extreem warm of koud? Bestaat er gevaar op een explosie? Zijn er mechanische gevaren aanwezig? En zo verder. Vervolgens worden de gevaren en risico's beoordeeld, zodat de controlemechanismen op hun effectiviteit kunnen worden gecontroleerd en indien nodig kunnen worden uitgebreid.

Procedures voor toegang tot de besloten ruimte

Welke Dräger-meetinstrumenten worden gebruikt voor vrijgavemetingen? Wat is de belangrijkste taak van een gasmeetspecialist? Wat gebeurt er bij de detectie van kritische omgevingswaarden? Hoe werkt de gebiedsbewaking met behulp van de Dräger X-zone? Wat is de exacte functie van een veiligheidsfunctionaris? Deze video geeft antwoord op deze vragen.

Downloads

Whitepaper: deskundige tips voor veilig werken in een besloten ruimte

Deskundige tips voor veilig werken in een besloten ruimte

Het betreden van een besloten ruimte is een van de gevaarlijkste activiteiten in vele industrieën. Bekijk onze deskundige tips over Confined Space Entry voor veilig werken in besloten ruimtes.

Download whitepaper

Infografic CSE

Stappenplan Confined Space Entry

Beschikt u over de juiste informatie, adembescherming en veiligheidsmiddelen om door te gaan? Volg het stappenplan om veilig uw taak uit te voeren.

Download infografic

Confined Space Entry - veiligheidstraining

Als het gaat om het veilig blijven op het werk, kan niets u beter voorbereiden dan Dräger's beproefde en uitgebreide opleidingen en trainingen.

Gasmeten aan boord van bulkschepen

Gasmeten aan boord van bulkschepen

De opleiding richt zich op personen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van gasmetingen aan boord van bulkschepen met droge stortgoederen. Aantoonbaar dient gemaakt te worden dat de atmosfeer conform het Arbobesluit artikel 3.5g geen schadelijke gassen of dampen bevat die de grenswaarden overschrijden.

x-am-8000-with-pump-3-2-D-381-2018.jpg

Gasmeetspecialist Ex-Ox-Tox Industrie

Verdiepende opleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox tot Gasmeetspecialist. Niet alleen vanuit de noodzakelijke theoretische benadering, maar ook met behulp van praktijksimulaties leert de deelnemer aan deze opleiding meer over het op een veilige en verantwoorde wijze uitvoeren van gasmetingen in besloten ruimten, het toepassen van gebiedsbewaking, het verrichten van metingen t.b.v. lekopsporing en het gebruikt van persoonlijke detectie instrumenten.

Worker descends into confined space

Gasmeten Ex-Ox-Tox – e-learning & praktijksessie

De opleiding richt zich op personen die verantwoordelijk zijn voor meettechnische taken ten behoeve van de bescherming van personen en installaties, alsook leidinggevenden, vakkrachten en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de omgang met gevaarlijke stoffen en het vrijgeven van besloten ruimten.

Informatie aanvragen over Dräger opleidingen

Dräger Academy: CSE-opleidingen

Een CSE-trainingsfaciliteit kan snel worden opgezet en gebruiksklaar worden gemaakt - bij Dräger als open Confiined Space Entry-training of bij u op locatie voor hooggespecialiseerde trainingsondersteuning in het betreden van een specifieke besloten ruimte. Bekijk hoe dergelijke opleidingen specifiek voor uw branche worden samengesteld.

Dräger helpt u veilig te blijven - met complete productsystemen

Het betreden van een besloten ruimte is een speciale taak in verschillende industrieën en moet worden uitgevoerd met de hoogste aandacht voor de veiligheid van de werknemers. Daarom biedt Dräger complete CSE-systeemoplossingen met persoonlijke beschermingsmiddelen, meetapparatuur en software (zoals CSE Connect) die naadloos op elkaar aansluiten.

Industrial worker checks Dräger X-am 3500 portable gas detector screen

Draagbare gasdetectie

People wearing respiratory protective equipment masks

Persoonlijke beschermingsmiddelen

firefighters-practicing-3-2-D-69136-2012.jpg

Ademluchttoestellen

Contact met Dräger

Neem contact met Dräger op

Dräger Nederland B.V.

Safety Division
Afdeling Verkoop

+31 (0)79 - 3444 777

Bereikbaar tussen 8:00 en 17:00

Dräger Nederland B.V.

Safety Division
Afdeling Service

+31 (0)79 - 3444 744

Bereikbaar tussen 8:00 en 17:00
Doorschakeling actief na werktijd