Hot Topic - Gezondheid en veiligheid  - Gezondheid en veiligheid twee brandweermannen

Hot Topic - Gezondheid en veiligheid

Vraag een expert

Er zijn veel risico's buiten de brand

Brandweermannen riskeren hun leven en gezondheid op vele manieren - niet alleen in het incident zelf. Ze worden blootgesteld aan kankerverwekkende en anderszins giftige stoffen. Bewustwording van deze risico's en het reinigen van kleding en apparatuur zijn cruciaal voor hun veiligheid.

Beroepsmatige kanker

Het bestrijden van beroepsmatige kanker in de brandweersector.

De bijdragen die werkgerelateerde blootstellingen aan ziekten zoals kanker leveren, zijn de laatste jaren gestaag toegenomen. Een belangrijke reden daarvoor is de hoeveelheid potentieel kankerverwekkende stoffen in moderne bouwmaterialen. Een groeiend aantal onderzoeken en gegevens toont die schadelijke correlatie aan.

Maar hoe kan de huidige situatie worden verbeterd? In de eerste plaats door het bewustzijn over dit kritische onderwerp te vergroten en door de brandbestrijders de juiste kennis en middelen te bieden om zich effectief te beschermen. Voor, tijdens en na een inzet.

Het dragen van een ademluchttoestel en het reinigen van persoonlijke beschermingsmiddelen na de inzet helpt het risico op blootstelling aan kankerverwekkende stoffen tot een minimum te beperken. Ontdek wat u nog meer kunt doen om dit ernstige gezondheids- en veiligheidsprobleem aan te pakken op het gebied van Opleidingen, Incidentbestrijding en Paraatheid hieronder.

Kankerbewustzijn - Opleidingen

Efficiënte kankerpreventie begint met de fysieke gezondheid en conditie van de brandweerman. Een andere belangrijke bouwsteen in het minimaliseren van het risico op kanker is het verbeteren van de dagelijkse routines en workflows rondom de adembeschermingswerkplaats. Ook moeten uitgebreide trainingen onderdeel worden van nieuwe standaard werkprocedures.

Kankerbewustzijn - Incidentbestrijding

De enige focus van de brandbestrijder is het redden van andermans leven. Maar al te vaak wordt over het hoofd gezien dat ze zelf slachtoffer kunnen worden, bijvoorbeeld door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit risico is veel groter dan in andere beroepen. Recente studies tonen dat op indrukwekkende wijze aan. De vraag is dus: wat moet er veranderen en hoe?  

Kankerbewustzijn - Paraatheid

Na terugkeer in de veilige omgeving van de brandweerkazerne kunnen brandbestrijders nog steeds worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. De residuen van gassen zijn nog steeds aanwezig op de uitrusting. Een goede zelfbescherming met PBM's tijdens de reiniging en het onderhoud van de adembeschermingsapparatuur is daarom net zo belangrijk als de bescherming tijdens een incidentbestrijding.

Gerelateerde downloads

Beroepsgerelateerde kanker
Een poster die levens kan redden

Hoe kunt u het risico van directe besmetting tot een minimum beperken? Welke standaardwerkwijzen zijn verplicht? Onze infoposter toont belangrijke preventietips in één oogopslag.

Download poster

whitepaper kankerbewustzijn - 1
Kankerbewustzijn: Opleiding

Fitness mag niet ondergewaardeerd worden als preventieve oplossing. Bovendien kan de waarde van goede trainingsprocedures en regelmatige medische controles niet over het hoofd worden gezien. Lees meer in deze whitepaper.

Download whitepaper

whitepaper kankerbewustzijn - 2
Kankerbewustzijn: Incidentbestrijding

Hoe kunnen routines en workflows worden verbeterd? Is er een efficiënte manier om de blootstelling te beperken en de standaard werkprocedures aan te passen? Lees meer in deze whitepaper.

Download whitepaper

whitepaper kankerbewustzijn - 3
Kankerbewustzijn: Paraatheid

Er is een toenemende vraag in de brandweer naar nieuwe processen die de nadruk leggen op beter vermogensbeheer en veilige reinigingsprocessen. Lees meer in deze whitepaper.

Download whitepaper

Toxic Twins

De "Toxic Twins" - Gevaarlijk individueel, dodelijker in combinatie

Twee van de gevaarlijkste rookgassen die u kunt tegenkomen zijn koolmonoxide (CO) en waterstofcyanide (HCN). Ze worden de "giftige tweeling" genoemd, want waar u de ene vindt, treft u meestal ook de andere aan. Elk gas is op zichzelf al giftig. Maar in combinatie zijn ze exponentieel erger - samen vormen ze een chemische verstikkende stof, die ten tijde van brand een hartaanval en tientallen jaren later kanker kan veroorzaken. 

Het meten van elk gas op zijn individuele drempelwaarde biedt geen effectieve bescherming, maar Dräger heeft een oplossing.

Dräger X-am® 5000

Dräger X-am® 5000

De Dräger X-am® 5000 behoort tot een generatie gasdetectoren, speciaal ontworpen voor de persoonlijke bewaking. Het gasmeetinstrument voor één tot vijf gassen detecteert betrouwbaar brandbare gassen en dampen, alsmede zuurstof en schadelijke concentraties van toxische gassen, organische dampen, Odorant en Amine.

Naar product

Gerelateerde downloads

toxic-twins-whitepaper
Inzicht in de Toxic Twins: HCN en CO

Lees onze whitepaper 'Understanding the Toxic Twins: HCN en CO' en leer meer over de uiterst giftige combinatie van waterstofcyanide (blauwzuur, HCN) met koolmonoxide (CO) en hoe u zich kunt beschermen.

Download whitepaper

Poster toxic-twins
Toxic Twins Infographic

We hebben een informatieve poster gemaakt die u de feiten over de giftige tweeling in één oogopslag laat zien. Het is een effectieve manier om brandbestrijders op de kazerne te helpen dit gevaar te begrijpen en hoe ze zichzelf kunnen beschermen.

Infographic downloaden

Veilig omgaan met vervuilde PBM's

Veilig omgaan met vervuilde PBM's

Na het blussen van een brand kan er nog steeds een gezondheidsrisico bestaan voor hulpverleners: ook al zijn er geen vlammen meer te zien, er kunnen nog steeds giftige of kankerverwekkende stoffen in de lucht of op de persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn.

Toxische roetdeeltjes zetten zich af in de omgeving - en ook op de kleding en uitrusting van de brandbestrijders. Om het gevaar van contact met deze giftige deeltjes tot een minimum te beperken, moeten zowel al op de incidentlocatie als bij het reinigen van de apparatuur in de werkplaats, enkele regels in acht worden genomen. Lees meer over de gevaren, na het gevaar.

Hoe te handelen na een inzet

Nadat een brand is geblust, is het belangrijk om uit de buurt te blijven van giftige gassen, vloeistoffen en deeltjes. In onze animatie ziet u hoe u gevaren kunt vermijden die zich voordoen als het overduidelijke gevaar voorbij is.

Poster omgaan met vervuilde verontreinigde uitrusting

Het gevaar na het gevaar

Na het blussen van een brand kan er nog steeds een gezondheidsrisico bestaan voor hulpverleners door de aanwezigheid van giftige of kankerverwekkende stoffen in de lucht of op de uitrusting. Dit stappenplan biedt een geheugensteuntje om u veilig te om te gaan met verontreinigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

Download poster

De moderne adembeschermingswerkplaats

workshop-design.jpg

De ultieme workflow: hoe maak u van uw schoonmaakklus een veilige klus

Na de inzet is het gevaar nog niet geweken. Het reinigen van vervuilde ademluchttoestellen, volgelaatsmaskers en beschermende kleding brengt ernstige gezondheidsrisico's met zich mee voor de technici van de brandweerkazerne. 

Het volgen van een duidelijk omschreven proces, gescheiden in vuile en schone fasen, helpt uw onderhoudspersoneel te beschermen tegen de blootstelling aan schadelijke stoffen die op vervuilde apparatuur blijven kleven. Leer hoe u kunt profiteren van een goed gestructureerde reinigingscyclus, gevuld met moderne werkplekken en gedefinieerde stappen.

Ademluchtwerkplaats - testen van ademluchttoestellen

Oplossingen voor de adembeschermingswerkplaats

Wij weten we dat uw werk niet ophoudt na een inzet. Daarom ondersteunen wij u met op maat gemaakte diensten en werkplaatsoplossingen voor een optimale workflow en onderhoud van de apparatuur. Dit helpt u om uw totale eigendomskosten te verlagen en tegelijkertijd het maximale uit uw budget te halen. En u bent snel weer paraat voor een volgende inzet.

Meer informatie

Poster moderne werkplaats ontwerpen

De stappen naar een veilig reinigingsproces

Het moderne werkplaatsontwerp ondersteunt veilige reinigingsprocessen voor werkplaatstechnici. Onze infoposter toont in één oogopslag hoe u van een schoonmaakklus een veilige klus maakt.

Download poster

Gerelateerde onderwerpen

firefighters-in-danger-3-2-d-932-2014.jpg

Oplossingen voor de brandweer

Onze brandweeruitrusting geeft u inzetbaarheid, connectiviteit, veiligheid en onderhoudsvriendelijkheid - zodat u altijd weet dat u goed voorbereid en beschermd bent voor elke inzet.

firefighting-tactics-two-men-fighting-fire-3-2-d-76352-2013.jpg

Hot Topics - Brandbestrijdingstactieken

Door complexe bebouwing en veranderende infrastructuur staan brandbestrijders voor steeds moeilijkere uitdagingen. Leer meer over de juiste tactiek om deze te overwinnen.

brandweerman met warmtebeeldcamera

Onafhankelijke adembescherming

Als brandbestrijder moet u erop kunnen vertrouwen dat uw ademluchttoestel met volgelaatsmasker naadloos aansluiten op uw persoonlijke behoefte en de vereisten voor een veilige inzet.

Gasmeting-uitvoeren-in-een-cps-5900.jpg

Hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen

Containers die gedumpt zijn in het bos, een omgewaaide vrachtauto of brand op een industrieterrein. Zomaar wat plekken waar een brandweerman in aanraking kan komen met gevaarlijke stoffen.

product-service-workshop-manager-16-6-d-7841-2019.jpg

Dräger Service online

Snel en eenvoudig online opdracht geven voor service en reparatie aan ademluchttoestellen, helmen, testapparatuur en overige adembeschermingsmiddelen. Maar ook gasdetectie-, alcohol- en drugstestapparatuur kunt u aanmelden zonder tijdrovende e-mails en telefoongesprekken. Registreer en profiteer van een nog snellere service-afhandeling voor uw apparatuur.

Contact met Dräger

Neem contact met Dräger op

Dräger Nederland B.V.

Safety Division
Afdeling Verkoop

+31 (0)79 - 3444 777

Bereikbaar tussen 8:00 en 17:00

Dräger Nederland B.V.

Safety Division
Afdeling Service

+31 (0)79 - 3444 744

Bereikbaar tussen 8:00 en 17:00
Doorschakeling actief na werktijd