Face-fittest voor adembescherming - D-3088-2022_1920x720.png

Face-fittest voor adembescherming

Neem contact met ons op

Werk veilig, met adembescherming die past.

Eén van de voornaamste redenen waarom adembescherming vaak niet de verwachte veiligheid levert is de slechte pasvorm. De uitgebreide Face-fittestopties van Dräger bieden de zekerheid dat al uw werknemers optimaal beschermd worden door een op maat afgesteld masker.

Onze Face-fittestopties voor u.

Zelfs onder de zwaarste omstandigheden moet adembescherming betrouwbaar zijn, zodat u veilig kunt werken. Met de Face-fittest van Dräger kunt u er zeker van zijn dat u aan de benodigde eisen voldoet.

Kwantitatieve Face-fittest X-plore 3000

Kwantitatieve Face-fittest

Een Kwantitatieve Face-fittest levert objectieve resultaten.

Deze worden gevormd met behulp van een deeltjesteller - namelijk door de verhouding tussen de deeltjes in de omgevingslucht en die in het masker - of door het meten van lekkage met een gecontroleerde onderdruk. Het resultaat van de testen met de gekozen methode wordt de fitfactor genoemd. Indien de vereiste factor niet wordt behaald, moet de testpersoon een andere maat masker kiezen of zelfs een ander, geschikter model masker.

Kwantitatieve Face-fittest Dräger FPS 7000 R57827

Opleiding tot Face-fittester

Voor degenen die graag onafhankelijk Face-fittesten willen uitvoeren, biedt Dräger een speciale opleiding aan. Dit omvat testmethoden, opstelling en uitvoering van de test en foutanalyse.

CURSUSINHOUD

 • Testmethoden
 • Wat is de fitfactor?
 • Voorbereiding voor een test
 • Bediening van TSI PortaCount® 8040-series
 • Uitvoeren van Face-fittesten
 • Foutoplossing
 • Fittestprotocollen (HSE-INDG479, OHSA1910.134, ISO16975-3)
 • Gele Safety Sign certificering (asbest-sector)
Kwalitatieve Face-fittest X-plore 1950 V

Kwalitatieve Face-fittest

Een Kwalitatieve Face-fittest controleert de afdichting van de adembescherming met een stof die de testpersoon kan proeven of ruiken.

Eerst wordt een gevoeligheidstest uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de testpersoon de stof waarneemt. Het halfgelaatsmasker met deeltjesfilter wordt opgezet en vervolgens zorgt een speciale kap over het hoofd van de testpersoon voor een gesloten luchtcirculatie. Hierna wordt de teststof in de kap gespoten en de testpersoon geeft aan of hij of zij deze stof waarneemt of niet. Indien de testpersoon aangeeft dat hij of zij de stof niet waarneemt, biedt dit specifieke type en maat masker de optimale individuele bescherming.

Vaak gestelde vragen (FAQ's)

Wanneer moet een Face-fittest worden uitgevoerd?

Dit is afhankelijk van het gekozen Face-fittestprotocol. In de protocollen zijn de volgende intervallen beschreven:

 • HSE INDG 479 = minimaal 1 x per 2 jaar
 • OHSA 1910.134 = ieder jaar
 • ISO16975-3 = ieder jaar

De afdichting moet opnieuw gecontroleerd worden bij de volgende veranderingen in masker of drager:

 • veranderingen in gewicht
 • belangrijke tandheelkundige behandeling
 • gezichtspiercings
 • chirurgische ingrepen of huidveranderingen
 • nieuwe PBM die de afdichting kunnen beïnvloeden
 • verandering van het type, model of materiaal van het masker

De hoogte van de fitfactorwaarde geeft aan of een getest masker wel of niet aan de minimale vereisten van het gekozen fittestprotocol voldoet. 

Adembescherming van het type "loose-fitting" zoals hoofdkappen en helmen voor aanblaasfilterunits of vluchtmiddelen vereisen geen Face-fittest.


Welke factoren beïnvloeden de pasvorm van het masker?

 • een masker dat qua vorm of maat ongeschikt is
 • gezichtbeharing in het afdichtingsgebied
 • praten, niezen, lachen en extreme gelaatsbewegingen
 • de visuele controle van het masker vóór elk gebruik
 • correct op- en afzetten en de mate van training
 • het uitvoeren van lektest vóór elk gebruik
 • correct onderhoud uitvoeren conform de gebruiksaanwijzing

Welke gezichtsbeharing is toegestaan tijdens het uitvoeren van een face-fittest?

Geen, behalve een snor binnen de contouren van de lip.

De NEN-EN529:2005 geeft in onderdeel D.4.2 Facial characteristics de maximale termijn aan wanneer een testpersoon geschoren dient te zijn.

Facial characteristics such as scarring or unshaven facial hair can significantly affect the protection offered by some devices. This will particularly be true for devices such as half and full face masks which rely on a tight face seal to achieve protection. In this context unshaven means hair which has not been shaved within the previous 8 h period prior to the work shift, since studies have shown that even less than 1 day’s growth can dramatically increase face seal leakage.

 

Wat is het verschil tussen een Face-fittest en een lektest-voor-gebruik?

Bij een Face-fittest worden teststoffen en/of een meetinstrument gebruikt om tijdens bepaalde oefeningen de afdichting van een masker te controleren, terwijl met een lektest vóór elk gebruik wordt gecontroleerd of de maskerseal correct afdicht. Een lektest is geen vervanging voor de Face-fittest.

Wat is het verschil tussen een Kwantitatieve en een Kwalitatieve Face-fittest?

Het al dan niet doorstaan van een Kwalitatieve Face-fittest hangt af van de vraag of de testpersoon de teststof wel of niet kan proeven of ruiken, en levert dus subjectieve resultaten. Een Kwantitatieve Face-fittest levert objectieve resultaten, omdat via een deeltjesteller de afdichting van het masker wordt gemeten. 

Wat zijn de beperkingen van Face-fittesten?

 • Fittesten geven pass/fail criteria weer
 • Fittesten zijn een momentopname en geeft de op dat moment gemeten passing weer
 • Fit-factoren op andere momenten zullen variëren
 • Vergelijken van fit-factorwaarden is (vrijwel) niet mogelijk door variërende testcondities
 • Fit-factor kan niet gebruik worden om een individueel blootstellingsniveau te berekenen
 • Fit-factor is geen vervanging van de nominale of toegekende protectiefactoren (NPF of APF waarde)
 • Fit-factoren van overdruk maskers zijn gemeten in onderdruk

Welke wettelijke vereisten zijn er rondom face-fittesten?

Art. 8.1 van het Arbobesluit geeft een aantal algemene vereisten met betrekking tot PBM. Zo moet een PBM in alle gevallen (lid 2):

 • afgestemd zijn op de ergonomische eisen en de vereisten met betrekking tot de gezondheid van de werknemers
 • na de nodige aanpassingen geschikt zijn voor de drager

 In de asbestsector zijn face-fittesten wettelijk verplicht conform art. 4.27 Arbobesluit en art. 14 en 34 van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. De volgende eisen gelden hierbij:

 • Jaarlijkse verplichting tot uitvoeren van een face-fittest volgens het HSE 282/28 protocol (UK) door een erkend face-fittester. Inmiddels is het HSE 282/28 protocol overgegaan in het HSE INDG 479 protocol 
 • Een face-fittest dient op ieder in gebruik zijnde type adembeschermend middel te worden uitgevoerd 
 • Het bedrijf en degene die face-fittest uitvoert dienen Gele Safety Sign te zijn gecertificeerd en erkend

In sommige sectoren is face-fittesten opgenomen in de arbocatalogus van de branche en daarmee een verplichting geworden.


Wilt u graag meer weten?

Downloadafbeelding voor de Dräger Face-fittest-brochure

Download onze brochure voor meer informatie over het fittesten van adembeschermingsmaskers, bijv. waarom u een Face-fittest nodig heeft, welke opties Dräger biedt en nog veel meer.

Download brochure (pdf)

Onze voordelen in het kort

Bewezen leverancier van adembescherming

Bewezen leverancier van adembescherming

Individuele training

Individuele training

Vakkennis

Vakkennis

Betrouwbare kwaliteit

Betrouwbare kwaliteit

Face-fittesten met de Dräger X-plore

Wij voorzien u van deskundig advies

Met onze expertise adviseren wij u ook graag persoonlijk. Per e-mail, telefonisch, videochat of in een persoonlijk gesprek - wij verstrekken u alle informatie die u nodig heeft met betrekking tot Face-fittesten en beantwoorden al uw vragen. We horen graag van u!

Relevante producten

Werknemers dragen Dräger X-plore 1700 adembescherming en Dräger X-pect 8300 veiligheidsbrillen

Persoonlijke adembeschermingsmiddelen

Mensen zitten in een seminarruimte

Dräger Academy

De Dräger wereld van de adembescherming - kennis over adembescherming

De wereld van adembescherming

Contact met Dräger

Neem contact met Dräger op

Dräger Nederland B.V.

Safety Division
Afdeling Verkoop - Stationaire Gasdetectie

+31 (0)79 - 3444 859

Bereikbaar tussen 8:00 en 17:00

Dräger Nederland B.V.

Safety Division
Afdeling Service

+31 (0)79 - 3444 744

Bereikbaar tussen 8:00 en 17:00
Doorschakeling actief na werktijd