Gasdetectie in het laboratorium

Dräger levert ook gasdetectiesystemen voor het laboratorium.

Dräger levert niet alleen hoogwaardige systemen voor gasdistributie maar ook voor gasdetectie in uw laboratorium. Eveneens kunnen wij u adviseren over alles wat op gasdetectie betrekking heeft. Zelfs wanneer de gasdistributie in uw laboratorium helemaal op orde is, is een optimale gasdetectie-installatie nodig. U wilt er immers absoluut zeker van zijn dat uw lab medewerkers in een veilige omgeving werken. Wanneer in uw laboratorium met toxische of brandbare gassen wordt gewerkt (vaak niet te ruiken), is gasdetectie noodzakelijk. Dräger kan het hele systeem realiseren, van de detectors met sensoren in uw lab tot de gasdetectiecentrale elders in het gebouw. Deze centrale kan eveneens gekoppeld worden aan de brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie.

Laboratorium gasdetectie is noodzakelijk

In een laboratorium is gasdetectie een absolute must in het kader van goede arbeidsomstandigheden. Vooral wanneer in uw lab wordt gewerkt met toxische gassen of met gassen die u niet opmerkt zoals stikstof. Het is een beheersmaatregel om risico’s voor lab medewerkers af te schermen. Dräger adviseert over alle facetten van gasdetectie zodat opdrachtgevers en/of installateurs de juiste maatregelen kunnen treffen. Geheel naar uw behoefte en wensen leveren wij complete of delen van laboratorium gasdetectiesystemen.

Opsporen van gassen of dampen

Onze systemen sporen gassen of dampen in de lucht op. Bijvoorbeeld wanneer  er zoveel stikstof vrijkomt dat de zuurstof wordt verdrongen. Dit kan dermate gevaarlijk zijn dat de gasdetectieapparatuur vanzelf in werking treedt. Het systeem bestaat uit één of meerdere detectors op plaatsen waar het gas zich als eerste kan ophopen indien het misgaat. Bijvoorbeeld bij de gascilinders of bij de afnamepunten in het lab. De sensor detecteert wanneer er bij lekkage schadelijke gassen vrijkomen en stuurt dan een signaal naar de gasdetectiecentrale die zich elders in het gebouw bevindt. Vervolgens wordt er automatisch actie ondernomen. Nog voordat er gevaar optreedt, worden beheersmaatregelen genomen zoals het aansturen van flitslichten, slow-whoops en ventilatie, maar ook het sluiten van gaskleppen bij de afnamepunten in het lab.

Koppeling brandmeldcentrale


Soms is het gasdetectiesysteem gekoppeld aan de brandmeldcentrale  die dan automatisch de brandweer inschakelt. De gasdetectiecentrale kan ook verbonden zijn met de ontruimingsinstallatie. Stel dat ontruiming nodig is wanneer een giftig gas vrijkomt, dan treedt het ontruimingssysteem eveneens vanzelf in werking.Aanschaf laboratorium gasdetectiesysteem

Bij de aanschaf van een laboratorium gasdetectiesysteem ontvangen wij de aanvraag via een ingenieursbureau, of via uw eigen lab dat ons om advies vraagt. Indien uit uw RI&E blijkt dat gasdetectie noodzakelijk is, kunnen wij u - indien gewenst op locatie - adviseren over onder meer:

  • sensorposities
  • het type apparatuur dat het beste bij de applicatie past
  • de benodigde alarmfilosofie

Aan de hand van onder andere  soorten gassen en aantal detectors beoordelen wij welk gasdetectiesysteem voor u het meest geschikt is. Dan ontvangt u een voorontwerp. Na akkoord gaat onze afdeling realisatie uw modulair opgebouwde detectiesysteem tot in detail uitwerken en assembleren. Een door u aangewezen (huis)installateur monteert het systeem en sluit dit vervolgens aan. Daarbij maakt deze gebruik van ons kant-en-klare tekeningenpakket. Na aansluiting stelt Dräger de installatie zelf in bedrijf. Bij de inbedrijfstelling verzorgen wij het overnameprotocol, controleren uw systeem en kalibreren dit. Tot slot geven wij instructie aan de eindgebruiker. Eveneens ontvangt u van ons een opleverrapport als bewijs dat u een goedwerkend systeem heeft ontvangen.

Verschillende laboratorium gasdetectiesystemen

Dräger biedt diverse typen -installaties voor gasdetectie in laboratoria. Welk systeem voor uw lab het meest geschikt is, hangt onder meer af van:

  • de applicatie
  • het soort gas
  • de omgevingsfactoren
  • het type detector, zoals bijvoorbeeld de VarioGard of PointGard met een ingebouwde detector

Regulier onderhoud laboratorium gasdetectiesysteem is belangrijk

Bij een laboratorium gasdetectiesysteem is regulier onderhoud belangrijk. Als Dräger dragen wij daar eveneens zorg voor. Hiervoor kunt u bij ons een onderhoudscontract afsluiten. Afhankelijk van het type systeem gebeurt dit meestal voor de duur van 1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

Contact met Dräger

Contact-us-Hospital-us_ca-16-9-DL-8973-2016.jpg

Customer Support Sales

Safety

+31 (0) 79 - 3444 859

Bereikbaar van 08:00 - 17:00 uur

Customer Support Service

Safety

+31 (0) 79 - 3444 859

Bereikbaar van 08:00 - 17:00 uur