nl_nl_Realisatie_Stage_1920x720_new.jpg

Dräger realiseert uw hoogwaardige laboratorium gasdistributiesysteem.

De afdeling Realisatie van Dräger speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van uw hoogwaardige laboratorium gasdistributiesysteem. De betrouwbaarheid van dit systeem is cruciaal voor de continuïteit van uw werkprocessen. Deze installatie draagt ertoe bij dat uw lab een veilige werkomgeving vormt waarin uw kostbare proeven altijd door kunnen gaan. De afdeling Realisatie zorgt voor het assembleren, testen en monteren van de verschillende componenten van uw laboratorium gasdistributiesysteem.

De realisatie van uw laboratorium gasdistributiesysteem

Na aankoop zorgt de afdeling Realisatie, het projectenbureau van Dräger, voor de totstandkoming van uw laboratorium gasdistributiesysteem. Bij Dräger Gas Management Systems stellen we de techniek centraal. Dit betekent dat we in onze installaties uitsluitend hoogwaardige componenten toepassen. Onze engineers realiseren de detailengineering en selecteren de juiste componenten voor de installatie. Daarbij gebruiken ze het P&ID-schema zoals dat in de aankoopfase is overeengekomen. Een ‘piping of process and instrumentation’-schema is een technische tekening die laat zien hoe leidingen en andere onderdelen van een procesinstallatie met elkaar verbonden zijn. Aan de hand van de benodigde gassoorten en de zuiverheid die u wenst, bepalen we in deze fase de materialen die we gaan gebruiken. Op deze manier kan Dräger zorgen voor een complete uitwerking in 3D BIM of AutoCad.

Van technisch ontwerp tot oplevering

Groot aantal componenten

Een laboratorium gasdistributiesysteem bestaat uit een grote hoeveelheid onderdelen die zoveel mogelijk bij de technische dienst van Dräger worden voorbereid en geassembleerd. We gebruiken daarbij ook standaardproducten van andere gerenommeerde leveranciers zoals Tescom en Druva , die we in onze werkplaats samenvoegen tot passende componenten.Waaruit bestaat een laboratorium gasdistributiesysteem globaal?

Een gasmanagementsysteem zit complex in elkaar en bestaat onder meer uit:

 • Gasdrukregelstation  
 • Veiligheidsoverdrukventiel
 • Magneetafsluiter
 • Leidingwerk (koper/rvs)
 • Fittingmateriaal en beugelmateriaal
 • Kogel-/membraanafsluiters
 • Flowmeters
 • Gasfilters
 • Afnamereduceren


Eisen aan onderdelen

Aan al deze onderdelen worden strenge eisen gesteld op het gebied van:

 • Druk: ieder onderdeel dient geschikt te zijn voor de druk die het systeem moet aankunnen.
 • Zuiverheid: het systeem moet de door u geëiste zuiverheid van de gassen waarborgen. De installaties die wij aanleggen kunnen een classificatie tot 5.5 (koper) en 6.0 (rvs) hebben, waardoor restvervuiling nihil is.
 • Gascompatibiliteit: de toegepaste materialen moeten geschikt zijn voor de verschillende gassen. Afhankelijk van de gassoort passen we de materialisatie aan. Dit kan invloed hebben op de keuze tussen rvs of koperen leidingsystemen. Maar ook op de keuze uit kleine onderdeeltjes als de O-ringen die uit verschillende soorten metaal, rubber of kunststof kunnen bestaan.
 • Ontwerp: het systeem moet zodanig beveiligd zijn dat de ontwerpdruk nooit kan worden overschreden.


Testen en meten

Conform de PED-richtlijn 2004/68/EU, de Europese richtlijn voor drukapparatuur, moet Dräger deze samengebouwde installatiedelen eerst op sterkte testen. Eveneens moet een lektest uitgevoerd worden. De testrapporten van deze sterkte- en lektesten van de leidingen moeten bij oplevering aanwezig zijn.
Daarnaast bepalen we samen met u welke metingen/testen eventueel verder nog van toepassing zijn, bijvoorbeeld een:

 • heliumlektest
 • deeltjestest
 • kruisverbindingentest
 • zuurstofconcentratietest
 • FID-meting
 • gaskwaliteitsmeting. Hiervoor is het mogelijk externe laboratoria in te schakelen waarmee we goede betrekkingen hebben. Door de gassen te analyseren wordt gemeten welke kwaliteit er daadwerkelijk uit het gasafnamepunt komt.

Sterktetest 

Dräger zet het systeem minimaal vijf minuten lang op 1,43 maal de ontwerpdruk. De test is geslaagd als het systeem in deze periode in goede conditie blijft en er dus geen zichtbare vervormingen optreden of componenten losschieten.

Lektest

Dräger past hiervan twee varianten toe:

 1. We zetten het systeem ten minste twee uur lang op de werkdruk. Als in deze periode het drukverlies onder de door ons maximaal toegestane lekkage blijft, is de test geslaagd. De formule voor die waarde staat op het testformulier.
 2. De lektest kan ook bestaan uit de zogenaamde bubbeltest. Hierbij wordt een speciaal middel (te vergelijken met zeepsop) op alle solderingen en koppelingen gespoten. Daarna kijken we of er bubbels ontstaan. De test is geslaagd als er geen bubbels of schuimkraag op de ingespoten verbindingen verschijnen.

Vaak worden de sterkte- en lektest gecombineerd. Het systeem wordt dan minimaal twee uur lang op 1,5 maal de werkdruk gezet.Montage

De kwaliteit van uw gassensysteem staat of valt met die van het leidingwerk en de montage. Dräger beschikt over een vakkundige installatieploeg die uw wensen weet te vertalen naar een systeem dat perfect aansluit bij uw organisatie. Wij monteren de installatie bij u op locatie, op de juiste (de)centrale plaatsen. Afhankelijk van de soorten gas en de daaraan verbonden leidingen gebruiken we bij de montage verschillende las- of soldeermethoden.Oplevering

Als na onze controles in het kader van certificering blijkt dat alles in orde is conform PED-richtlijn (97/23/EG), gaan we het systeem opleveren. Bij oplevering krijgt u van ons een uitvoerige werkinstructie en een duidelijke gebruikershandleiding. U tekent voor akkoord voor het in ontvangst nemen van het in opdracht gegeven systeem(deel). Daarna kunnen wij de installatie daadwerkelijk opleveren en vrijgeven voor gebruik. Dan beschikt u over een goedwerkend hoogwaardig en gecertificeerd laboratorium gasdistributiesysteem, dat speciaal voor u op maat gemaakt is.Veiligheid voor alles

Veiligheid gaat hierbij voor alles, op locatie en bij Dräger zelf. Wanneer we eenmaal bij u aan het werk gaan, zijn we wettelijk verplicht een last minute risk analysis (LMRA) te doen. Dit houdt in dat de monteur op de werkplek eerst mogelijke gevaren inventariseert. Dan bekijkt hij of hij de juiste materialen bij zich heeft om het risico voor zichzelf aanvaardbaar te maken. Hij begint pas aan zijn werkzaamheden als hij eventuele risico’s tot een aanvaardbaar niveau heeft kunnen reduceren.

En binnen Dräger zelf houden we per project regelmatig toolboxmeetings waarin de veiligheid wordt besproken. Veiligheid staat bij u én bij ons per slot van rekening altijd op nummer één!

Contact met Dräger

Contact met Dräger Nederland

Customer Support Sales

Gas in het laboratorium

+31 (0) 79 - 3444 865

Bereikbaar van 08:00 - 17:00 uur

Customer Support Service

Gas in het laboratorium

+31 (0) 79 - 3444 865

Bereikbaar van 08:00 - 17:00 uur