nl_nl_Training_Stage_1920x720_new.jpg

Dräger biedt veiligheidstrainingen met betrekking tot laboratorium gasdistributiesystemen.

De Dräger Academy geeft trainingen in het veilig omgaan met een laboratorium gasdistributiesysteem. Het is natuurlijk belangrijk dat u uw werkzaamheden in een veilige omgeving kunt uitvoeren, zeker in een lab. Daarom is het een absolute noodzaak dat de medewerkers die bij uw facilitaire afdeling belast zijn met techniek, beheer en onderhoud de werking van zo’n installatie goed kennen en begrijpen. Daarnaast moet u als gebruiker ook op de hoogte zijn van de werking ervan. De Dräger Academy beschikt daarom over een gevarieerd opleidingsaanbod voor diverse doelgroepen. Afhankelijk van uw wensen bieden wij algemene of in-company trainingen, groepsgewijs of individueel. Ze worden gegeven door ervaren en gespecialiseerde vakdocenten uit de praktijk.

Doelgroepen trainingen veilig omgaan met een laboratorium gasdistributiesysteem

Dräger biedt trainingen aan verschillende doelgroepen om te leren hoe ze veilig met een laboratorium gasdistributiesysteem moeten omgaan. Afhankelijk van de (functie)noodzaak van de cursist, gaat de ene training wat dieper op de materie in dan de andere. De scholing is bestemd voor:

  • gebruikers zoals labmedewerkers
  • medewerkers van de facilitaire afdeling die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van het laboratorium gasdistributiesysteem
  • medewerkers van de technische dienst

Dräger gebruikerstraining ‘Veilig werken met laboratoriumgassen’

Dräger geeft onder meer de gebruikerstraining ‘Veilig werken met laboratoriumgassen’. Wanneer u (een deel van) een nieuw laboratorium gasdistributiesysteem aanschaft, hoort daar een gebruikerstraining bij. Net zoals veel van onze opleidingen is dit maatwerk en wordt deze speciaal voor u ontwikkeld. We geven de cursus meestal in-company, dus op locatie, en in groepsverband (circa tien personen). Als er opleidingsbehoeften ontstaan bij indiensttreding van nieuwe medewerkers, verzorgen we ook individuele lessen. Heeft u een cursus bij ons gevolgd, dan ontvangt u na afloop een certificaat of bewijs van deelname.

Inhoud van de gebruikerstraining

De inhoud van de gebruikerstraining ‘Veilig werken met laboratorium gassen’ is vooral praktijkgericht. Deze geeft onder meer antwoord op vragen als:

  • Hoe verwisselt u zelf een gascilinder?
  • Welke stappen moet u dan nemen?
  • Wat moet u doen als er iets mis gaat?
  • Hoe kunt u zichzelf beschermen bij gaslekkage?
  • Hoe gaat u om met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)?

Dräger Academy

Ons opleidingscentrum Dräger Academy draagt zorg voor de ontwikkeling van geschikte trainingen en leermiddelen, de logistieke organisatie van en communicatie rondom onze trainingen. Daarnaast handelen wij ook de administratieve kant af en zorgen ervoor dat u op de hoogte gebracht wordt van bijvoorbeeld de geldigheid van uw certificaten. Indien het basisaanbod geen passende oplossing biedt dan kunnen wij onze kennis vaak flexibel en snel inzetten om tot een opleiding op maat voor u te komen. De Dräger Academy beschikt over een eigen website met het totale cursusaanbod van Dräger Nederland. Via een open inschrijving kunnen alle geïnteresseerden deze opleidingen volgen. Kijk voor meer trainingen op de website van onze Academy: www.draeger-academy.nl 

Andere trainingen inzake laboratorium gasdistributiesystemen

Dräger heeft nog andere trainingen ontwikkeld die betrekking hebben op laboratorium gasdistributie installaties. Van een servicetraining voor gasafnamepunten voor degenen die met het reguliere onderhoud belast zijn, tot het veiligstellen en weer in bedrijf nemen van de hele installatie. Deze vervolgtraining is bestemd voor het Hoofd laboratorium of medewerkers van de technische dienst. Soms heeft een cursus een beperkte geldigheidsduur en is op een gegeven moment (vaak na twee jaar) een herhalingstraining nodig. Dit is vooral het geval bij onderhoudscursussen.

E-learning

Naast in-company trainingen biedt de Dräger Academy steeds meer cursussen digitaal aan via e-learning. Een voordeel daarvan is dat u de lessen dan kunt volgen op het moment dat het u het beste uitkomt. Bovendien is het lesmateriaal altijd up-to-date beschikbaar. Dat geldt ook voor de onderhoudshandboeken bij onderhoudstrainingen.

Contact met Dräger

Contact-us-Hospital-us_ca-16-9-DL-8973-2016.jpg

Customer Support Sales

Dräger Academy

+31 (0) 79 - 3444 750

Bereikbaar van 08:00 - 17:00 uur

Customer Support Service

Dräger Academy

+31 (0) 79 - 3444 750

Bereikbaar van 08:00 - 17:00 uur