Dräger Gas Sampling oplossingen - Gas-Sampling-Page-Montage-No-Products-16-6-9108242.jpg

Dräger Gas Sampling oplossingen

Neem contact op over bemonsteringssystemen

Dräger Gas Sampling oplossingen

Dräger is gespecialiseerd in de engineering van individuele gasbemonsteringsoplossingen voor een groot aantal verschillende toepassingen.  Bij bepaalde toepassingen kan het gebruik van conventionele gasdetectoren en -sensoren beperkt zijn. Dit kan veroorzaakt worden door de omgeving waarin de apparatuur moet worden geplaatst, de kabelgeleiding of zelfs toegangsbeperkingen. De installatie van deze meetinstrumenten kan ook aanzienlijke kosten met zich meebrengen.

Gas Sampling oplossingen, of aangezogen gasdetectiesystemen, werken door een gasmonster van het gewenste opsporingspunt naar een op afstand geplaatste detector te trekken. Gewoonlijk wordt het monster door een slang getrokken en wordt een soort pomp gebruikt om de gasstroom te verplaatsen.

Het Gas Sampling systeem bestaat normaalgesproken uit vier hoofdbestanddelen; Sampling (bemonstering), Transport, Meten en Datamonitoring (gegevensbewaking). Lees hieronder meer over wat een systeem maakt. 

Sampling

Bemonstering is een essentiële stap tussen de proceslocatie en het detectiepunt. Het gebruik van geschikte filters verwijdert vloeistoffen of deeltjes in het gasmonster, die anders tot koude plekken of beschadigingen in de bemonsteringsleiding zouden kunnen leiden.

FDGS-Gas-Sampling-3-2-D-56124-2012.jpg

Kwaliteit van de detectie

Ze kunnen ook een negatief effect hebben op de kwaliteit van de detectie op het meetpunt zelf.  Een geschikt materiaal voor de monsterleiding is essentieel om de levensduur van een systeem te maximaliseren. Dit is vooral belangrijk voor bijtende stoffen. De monsterleidingen moeten geschikt zijn voor de omgevingscondities en het omschreven Ex-gebied.

Transport van de gasstroom

Extractieve gasanalyse vereist een doeltreffende behandeling van de gasstroom in de leidingen om de samenstelling van het doelwit te behouden en hoogwaardige detectieresultaten te waarborgen. Ongewenste effecten zoals afzettingen, condensaten in de leidingen of diffusie door de leidingen, die de fittingen, pijpen en buizen kunnen beschadigen, moeten tot een minimum beperkt of geheel vermeden worden. De juiste conditioneringsmethoden; koelen, filteren, verwarmen of condenseren van het procesgas is essentieel om optimale detectieresultaten te verkrijgen en de levensduur van de installatie te verlengen.

Een kritisch onderdeel van het systeem

Een pomp moet gebruikt worden als het drukverschil onvoldoende is om het gas van de proceslocatie naar het detectiepunt (analysator) te brengen. Een gasbemonsteringssysteem kan uitgerust worden met een Ex of non-Ex membraanpomp, die door een borstelloze gelijkstroommotor wordt aangedreven om een continu monster te leveren.

FDGS-Gas-Sampling-3-2-D-56120-2012-v2.jpg

Zorgvuldige keuze vereist

Met een pompsysteem kunnen ook gassen onttrokken worden uit gebieden met onderdruk. Het type en materiaal van de pomp moeten gekozen worden passend bij de gaseigenschappen, de gasstroom en de drukomstandigheden. In veel toepassingen is het gas corrosief of heeft het uitdagende eigenschappen, zodat een zorgvuldige keuze van een geschikte pomp en bijbehorende hulpstukken nodig is.

Als alternatief voor de membraanpomp kan een aanzuigsysteem, aangedreven met perslucht, gebruikt worden. Deze systemen vergen doorgaans minder onderhoud dan een gepompt systeem.

Doeltreffende behandeling van de gasstroom

Extractieve gasanalyse vergt een effectieve behandeling van de gasstroom in de leidingen om de samenstelling van het doelwit te behouden en hoogwaardige analyseresultaten te waarborgen. Ongewenste effecten zoals afzettingen, condensaten in de leidingen of diffusie door de leidingen, die de fittingen, pijpen en buizen kunnen beschadigen, moeten tot een minimum beperkt of geheel vermeden worden.

FDGS-Gas-Sampling-3-2-D-56055-2012.jpg

De juiste conditioneringsmethoden

De juiste conditioneringsmethoden; koelen, filteren, verwarmen of condenseren van het procesgas is essentieel voor een lange levensduur van het systeem en optimale detectieresultaten.

Meten

In gasbemonsteringssystemen wordt het gas, als het eenmaal geconditioneerd is, doorgegeven aan het detectiesysteem. Er zijn specifieke methoden beschikbaar voor verschillende toepassingen en doeleinden.

FDGS-Gas-Sampling-3-2-Polytron7000-v1.jpg

Verschillende toepassingen en doeleinden.

In gasdetectietoepassingen en verschillende industriële sectoren hebben we een ruime ervaring in het detecteren van gassen en dampen, zoals veiligheidsbewaking en procesgasmeting. De gebruikte methode hangt af van gassoort, concentratie, samenstellingen en omstandigheden in de leiding.

Datamonitoring

Bij gebruikmaking van een Sampling systeem moeten meerdere parameters bewaakt worden om zeker te zijn van een nauwkeurige interpretatie van het gasbemonsteringssysteem. Dit waarborgt de juiste werking van het systeem en het proces. Deze parameters zijn onder meer; gasconcentratie, temperaturen en gasstroom.

D-7171-2022_GlenDimplex_png.png

Toegang tot informatie

De veiligheidscontrole-unit kan gecombineerd worden met het bestaande gasdetectiesysteem om de operator toegang te geven tot deze informatie, samen met vele andere veiligheidsparameters, waaronder:

  1. Realtime trendweergave van de gasconcentratie met de visualisatiesoftware
  2. Statusinformatie van de apparatuur (stremming, waarschuwingssignalen, gasnaam & waarden)
  3. Gegevensregistratie op afstand van gasconcentraties en alarmen, zowel met getimede intervallen als met gebeurtenissen (remote datalogging)
  4. Waarschuwingen via sms of e-mail aan toegewezen sleutelpersonen
  5. Meerdere data-outputs zijn mogelijk 

Gas Sampling toepassingen

Er zijn vele scenario's en toepassingen waarin gasbemonsteringssituaties kunnen worden ingezet. We hebben er hieronder een paar opgesomd. Klik op de titel (of op de kleine blauwe pijl) om meer te weten te komen.

Carter toepassing (scheepvaart)

Shipping-4-3-DL-18819-2010.jpg

Op LNG aangedreven schepen kan de carterbehuizing van de krukas gecontroleerd worden op vloeibaar gas dat uit de reactiekamer binnendringt. Een bemonsteringssysteem met een infrarode gasdetector voor koolwaterstoffen in de behuizing van de krukas zou een typische oplossing zijn. Methaan kan door een aspirator in de meetruimte van de detector gezogen worden en gecontroleerd worden in LEL %. Een veiligheidsregelaar controleert de signalen van de gaszender en de volumestroombewaking en kan de motor uitschakelen als een kritische concentratie bereikt wordt.

Transportbanddrogers (algemene industrie)

Polytron8000-8700-4-3-D-24080-2020.jpg

Banddrogers kunnen gebruikt worden om folies te drogen, op zodanige wijze dat het gebruikte organische oplosmiddel er aan onttrokken wordt. Een luchtstroom die over de folies wordt geleid, verdampt het oplosmiddel. Deze oplosmiddelen hebben meestal een hoge dampdruk en komen zeer vroeg in de primaire droogfase uit het product. De oplosmiddelconcentraties in de stroom kunnen gecontroleerd worden met een bemonsteringssysteem. Als de concentraties te hoog zijn, kan de droogluchtstroom met een regelsysteem worden gereduceerd, waardoor aanzienlijk veel energie wordt bespaard. Geschikte gasdetectoren zijn IR-gasdetectoren met een gasbibliotheek die, afhankelijk van de toepassing en de bijbehorende oplosmiddelformulering, specifiek kan worden afgestemd op het oplosmiddel en de concentratie.

Brandstofcel (energiemarkt)

Shipping-4-3-ST-776-99.jpg

De meeste brandstofcellen werken op waterstof, dat rechtstreeks naar het brandstofcelsysteem gevoerd kan worden of binnen het brandstofcelsysteem kan worden opgewekt door waterstofrijke brandstoffen, zoals methanol, ethanol en koolwaterstofbrandstoffen, te reformeren. In dit geval werd de methanol brandstof gebruikt als onderdeel van een testsysteem. De mogelijkheid van lekken rond het testsysteem vereiste plaatselijke detectie, die met puntgasdetectoren niet kon worden bereikt. Een via een PLC gestuurd gasbemonsteringssysteem werd ontworpen om opeenvolgend monsters te nemen rond de brandstofcel en een IR-detector te gebruiken om te controleren op mogelijke methanollekken.

Lekken in leidingen (chemische industrie)

ChemicalPlant-4-3-dgt-255-2018.jpg

Gastransport in moeilijk toegankelijke gebieden, zoals ondergrondse tunnelsystemen, moet regelmatig gecontroleerd worden op het vrijkomen van gas. Gasbemonsteringssystemen kunnen gebruikt worden om monsters te nemen uit verschillende compartimenten van het tunnelsysteem en te controleren op de aanwezigheid van mogelijke gassen. Dit kan opeenvolgend gebeuren, zodat een groot aantal gebieden kan worden bewaakt terwijl het aantal benodigde detectoren beperkt blijft. Door het systeem te koppelen aan een PLC om de bemonsteringsfrequenties te regelen en een gasdetectiesysteem, inclusief detector en controller, is effectieve bewaking mogelijk, evenals het geven van de juiste alarmen en het ondernemen van actie, samen met gegevensregistratie van eventuele gebeurtenissen.

Vragen over Gas Sampling?

Het is van essentieel belang de procesomstandigheden van de klant te begrijpen om de beste oplossing voor de verschillende toepassingsbehoeften te kunnen uitwerken. Heeft u een specifieke toepassing in gedachten of wilt u verder praten, vul dan het korte formulier hieronder in en een van onze gasdeskundigen zal zo spoedig mogelijk contact opnemen.

FGDS-PIR-7000-V2-1920x720-ST-11634-2008.jpg

Dräger Stationaire Gasdetectiesystemen

Elke industriële installatie is anders. Uit onze meer dan 70 jaar ervaring en de ontwikkeling van onze beproefde DrägerSensoren weten we dat vast opgestelde brand- en gasdetectiesystemen slechts zo doeltreffend zijn als de planning die er aan vooraf gaat.

Contact met Dräger

Neem contact met Dräger op

Dräger Nederland B.V.

Safety Division
Afdeling Verkoop - Stationaire Gasdetectie

+31 (0)79 - 3444 859

Bereikbaar tussen 8:00 en 17:00

Dräger Nederland B.V.

Safety Division
Afdeling Service

+31 (0)79 - 3444 744

Bereikbaar tussen 8:00 en 17:00
Doorschakeling actief na werktijd