Omgaan met gevaarlijke materialen (HazMat) en chemische stoffen  - Werknemer draagt Dräger CPS 7900 gaspak bij werkzaamheden aan een afsluiter.

Omgaan met gevaarlijke materialen (HazMat) en chemische stoffen

Vraag een expert

Beperking van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen (HazMat) en chemicaliën op de werkplek

Wanneer de omgang met gevaarlijke stoffen deel uitmaakt van de dagelijkse routine, komt het erop neer dat u weet met welke stoffen u te maken heeft, dat u de risico's begrijpt en weet hoe u met de situatie om moet gaan - en natuurlijk dat u kunt rekenen op de betrouwbaarheid van uw uitrusting. Daarom zijn wij toegewijd om u apparatuur aan te bieden die voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen, gemakkelijk te gebruiken is en hoog draagcomfort hebben. Dit alles maakt deel uit van ons streven om u producten en oplossingen aan te bieden die effectief helpen om ongelukken te voorkomen, uw werknemers veilig te houden en stilstand te voorkomen.

Gevaarlijke stoffen en blootstellingsrisico's

Werknemers dragen Dräger X-plore 1700 gezichtsmaskers en Dräger X-pect 8300 veiligheidsbrillen.

Gezondheid en veiligheid op het werk

In veel industriële omgevingen verhoogt de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen het risico op het krijgen van beroeps gerelateerd kanker en andere gezondheidsproblemen aanzienlijk. Maar dit is geen kwestie van noodlot - dergelijke gezondheidskwesties zijn te voorkomen. Kom meer te weten over hoe kankerverwekkende stoffen het lichaam binnenkomen via inademing of huidcontact en leer hoe u uw medewerkers kunt beschermen tegen de gevolgen op lange termijn.

Worker assesses facility for safety and maintenance

Het herkennen en evalueren van gevaarlijke situaties

Veel operaties en processen tijdens routinewerkzaamheden op industriële locaties vereisen een nauwkeurige controle en extra bescherming tegen gevaarlijke stoffen. Deze werkzaamheden omvatten lekdetectie, reinigingsprocedures, het decanteren van chemicaliën, het betreden van opslagruimten, het werken in besloten ruimten of containers en het omgaan met stof dat zich in het productieproces ophoopt.

Uitgerust met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), praktische training en nauwkeurige gasmeettechniek kunt u deze processen veilig en efficiënt vormgeven.

Praktijksituaties

Wanneer is de kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen en chemicaliën het grootst?

Worker checks if hazmats are present in confined space entryway

Wanneer werknemers de displays van meetapparatuur in gevaarlijke gebieden moeten controleren, kunnen ze worden blootgesteld aan giftige stoffen boven de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

Confined spaces can put workers at risk for hazmat exposure

Plotselinge toename van giftige gassen in containers, silo's en besloten ruimten kan een direct risico vormen voor werknemers.

Vrijkomen van gevaarlijk stoffen bij het openen van kleppen en afsluiters

Het openen van kleppen en afsluiters en het aansluiten van slangen is de gevaarlijkste stap bij het laden en decanteren, omdat er gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen.

Werkzaamheden uitvoeren in een Ex-zone in een Dräger CPS 7900 gaspak

Beschermende kleding zoals gas- en chemiecaliënpakken maar ook ademluchtapparatuur kan elektrisch geladen raken wanneer het in Ex-zones wordt gedragen.

Worker takes precautions when explosive substances are present

Onbedoelde lekkages zijn nooit uitgesloten in opslagruimtes met explosieve stoffen.

Lab technician wears a mask to protect herself from hazmats

Het werken met gevaarlijke stoffen in onderzoekslaboratoria kan leiden tot een kortstondige overmatige blootstelling.

Bescherming tegen gevaarlijke stoffen (HazMat)

Dräger VOICE brings you relevant information on hazardous substances

Dräger VOICE: de Safety-database voor HazMat-situaties

Dräger VOICE is een essentiële databank voor het verkrijgen van deskundige kennis over de veilige omgang met gevaarlijke stoffen. Het voorziet u van actuele informatie over meer dan 1.500 gevaarlijke stoffen, hun fysisch-chemische eigenschappen en relevante grenswaarden. Deze gegevens helpen u en uw team te beschermen in hun werkomgeving. Typ gewoon een naam van de stof in de tool en ontvang essentiële informatie, waaronder blootstellingslimieten op de werkplek en aanbevolen gasdetectieoplossingen, adembeschermingsapparatuur en chemisch beschermende kleding.

Omgaan met specifieke gevaarlijke stoffen

clearance-measurement-with-x-am-8000-and-cse-connect-app-3-2-d-27471-2017.jpg

Omgaan met waterstofsulfide (H2S / zwavelwaterstof)

Ammonia-Safety-3-2.jpg

Omgaan met Ammoniak (NH3)

levensmiddelenindustrie-chloorgas-drankindustrie-detectie

Omgaan met chloorgas (CL2)

toxic-twins-hJ6sw5BxPSA-3-2.jpg

De Toxic-Twins HCN en CO

Profielschets van specifieke gevaarlijke stoffen

Feiten over 1-3-Butadieen

Profielschets 1-3 Butadieen (C4H6)

feiten over Benzeen C6H6

Profielschets Benzeen (C6H6)

Feiten over ethyleenoxide C2H4O

Profielschets Ethyleenoxide (C2H4O)

Feiten over vinylchloridemonomeer VCM C2H3Cl

Profielschets VCM / Vinylchloridemonomeer (C2H3Cl)

Dräger richt zich op uw veiligheid - met gasdetectie-apparatuur

Draagbare persoonlijke gasmeetinstrumenten voor werkzaamheden op wisselende locaties of vast opgestelde gasdetectie-apparatuur in potentieel gevaarlijke zones, Dräger biedt oplossingen in alle maten.

stationaire-gasdetectie-3-2-st-3611-2003.jpg

Stationaire gasdetectie oplossingen

draagbare-portable-gasdetectie-gasmeter-3-2-D-14914-2016.jpg

Draagbare gasdetectie

cps-7800-3815-2010.jpg

Gas- en chemicalënpakken

Dräger richt zich op uw veiligheid - met persoonlijke beschermingsmiddelen

Blootstelling aan gevaarlijke en chemische stoffen brengt gezondheidsrisico's met zich mee op elke industriële locatie. Werken in deze omgevingen vereist veel kennis, ervaring en verantwoordelijkheid. Maar dat alleen is niet voldoende. Onze PBM-producten en -oplossingen bieden u effectieve manieren om overmatige blootstelling aan schadelijke stoffen te voorkomen.

Firefighters at the scene use Draeger PSS 7000 breathing apparatus

Onafhankelijke adembescherming

People wearing respiratory protective equipment masks

Afhankelijke adembescherming

Workers wear Dräger X-plore 1900 ppe face masks

Maskers en filters

Contact met Dräger

Neem contact met Dräger op

Dräger Nederland B.V.

Safety Division
Afdeling Verkoop

+31 (0)79 - 3444 777

Bereikbaar tussen 8:00 en 17:00

Dräger Nederland B.V.

Safety Division
Afdeling Service

+31 (0)79 - 3444 744

Bereikbaar tussen 8:00 en 17:00
Doorschakeling actief na werktijd