2-methylpropeenC4H8

CAS-nr.:
115-11-7
UN-nr.:
1055
EG-nr.:
204-066-3
GEVI-nummer:
23
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -140.35 °C
 • Kookpunt:
  -7.1 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,002599 g/cm3
 • Ionisatie:
  9.22 ± 0.02 eV
 • Vlampunt:
  -80 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  465 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  2590 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.6 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  10 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 1-Propene, 2-methyl-
 • 2-methylprop-1-ene
 • 2-Methylpropene
 • Butyl Rubber Ceclaim
 • i-Butylene
 • Isobutene
 • Isobutylen

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor 2-methylpropeen C4H8

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat