trimethylbenzeen, gemengde isomerenC9H12

CAS-nr.:
25551-13-7
EG-nr.:
247-099-9
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
GHS09
GHS08
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 100
 • TGG 15 min (mg/m3) 200

Momenteel geen GHS-classificatie beschikbaar.

 • Kookpunt:
  160 °C - 170 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  ca. 0,8 g/cm3
 • Vlampunt:
  44 °C - 51 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  470 °C - 500 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  ca. 2 (20°C) hPa
 •  
Also known as:
 • 1,2,3-trimethylbenzene

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor trimethylbenzeen, gemengde isomeren C9H12

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat