isopropylalcoholC3H8O

CAS-nr.:
67-63-0
UN-nr.:
1219
EG-nr.:
200-661-7
GEVI-nummer:
33
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 500
 • TGG 8 uur (ppm) 200
 • TGG 15 min (mg/m3) 1000
 • TGG 15 min (ppm) 400
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -88 °C
 • Kookpunt:
  82 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,78 g/cm3
 • Ionisatie:
  10.17 ± 0.02 eV
 • Vlampunt:
  12 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  425 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  42,6 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  2 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  13.4 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • (H3C)2-CHOH
 • Dimethyl carbinol
 • IPA
 • iso-Propanol
 • Isopropanol
 • Isopropyl alcohol
 • Propan-2-ol
 • Rubbing alcohol
 • sec-Propyl alcohol

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor isopropylalcohol C3H8O

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Masks and Filters

Beschermende kleding

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat