stikstofdioxideNO2

CAS-nr.:
10102-44-0
UN-nr.:
1067
EG-nr.:
233-272-6
GEVI-nummer:
265
Gevarenpictogram (CLP)
GHS03
GHS04
GHS05
GHS06

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 0,96
 • TGG 15 min (mg/m3) 1,91
 • H: 270
  Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -11.2 °C
 • Kookpunt:
  21.1 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,003663 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  9.586 ± 0.002 eV
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  960 hPa
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Dinitrogen tetroxide (N2O4)
 • Nitrogen dioxide
 • Nitrogen peroxide
 • nitrous acid

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor stikstofdioxide NO2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat