dimethylsulfideC2H6S

CAS-nr.:
75-18-3
UN-nr.:
1164
EG-nr.:
200-846-2
GEVI-nummer:
33
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 2,6
 • TGG 8 uur (ppm) 1
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -98 °C
 • Kookpunt:
  37 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,85 g/cm3
 • Ionisatie:
  8.69 ± 0.02 eV
 • Vlampunt:
  -48 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  215 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  527 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  2.2 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  19.7 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Dimethyl sulfide
 • dimethyl sulphide
 • DMS
 • Methylsulfid
 • Thioether

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor dimethylsulfide C2H6S

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat