methyl-tert-butyletherC5H12O

CAS-nr.:
1634-04-4
UN-nr.:
2398
EG-nr.:
216-653-1
GEVI-nummer:
33
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 180
 • TGG 15 min (mg/m3) 360
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -109 °C
 • Kookpunt:
  55 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,74 g/cm3
 • Ionisatie:
  9,24 eV
 • Vlampunt:
  -28 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  435 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  270 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.6 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  8.4 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  ED, PBT
Belangrijk om te weten:
Substance included in the Community Rolling Action Plan (CoRAP).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 2-Methoxy-2-methylpropane
 • C5H12O
 • Driveron
 • Methyl-tert-butylether
 • MTBE
 • MTBE - MethylTertButhylEther
 • propane, 2-methoxy-2-methyl-
 • Tert-butyl methyl ether
 • Tert-butyl methyl ether (MTBE)
 • tert-Butylmethylether
 • tert-Butylmethylether2-Methoxy-2-methylpropane

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor methyl-tert-butylether C5H12O

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat