trimethylamineC3H9N

CAS-nr.:
75-50-3
UN-nr.:
1083
EG-nr.:
200-875-0
GEVI-nummer:
23
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04
GHS05
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 1
 • TGG 8 uur (ppm) 0,4
 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 318
  Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H: 332
  Schadelijk bij inademing
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -117.1 °C
 • Kookpunt:
  2.9 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,00258 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  7.85 ± 0.05 eV
 • Vlampunt:
  -7 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  190 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1887 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  2 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  11.6 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Dimethylmethaneamine
 • Methanamine, N,N-dimethyl- (9CI) N,N-Dimethylmethanamine N-Trimethylamine TMA Trimethylamin Trimethylamine (8CI) Trimethylamine 40% Trimethylamine 40% acqueous solution Trimethylamine 50% Trimethylamine anhydrous
 • N,N-Dimethylmethanamine
 • N,N-dimethylmethanamine tri-methylamine Trimethylamine
 • TMA
 • Trimethylamine

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor trimethylamine C3H9N

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat