3-pentanolC5H12O

CAS-nr.:
584-02-1
UN-nr.:
1105
EG-nr.:
209-526-7
GEVI-nummer:
30
Kemler bord:
 • 30
 • 1105
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07
 • H: 226
  Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 332
  Schadelijk bij inademing
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • Kookpunt:
  114 °C - 115 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,815 (25°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  9.76 ± 0.02 eV
 • Vlampunt:
  34 °C
Also known as:
 • 1-Ethyl-1-propanol
 • 3-Pentyl alcohol
 • C5H12O
 • Diethyl carbinol
 • Diethylcarbinol
 • iso-Amylalcohol
 • Pentan-3-ol
 • Pentanol-3
 • sec-Amyl alcohol

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor 3-pentanol C5H12O

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat