Samsvar - Samsvar

Samsvar

Kontakt

Her hos Dräger har vi fokus på Technology for Life. Dette er imidlertid bare troverdig dersom ledelsen, alle ansatte og forretningspartnere i alle land der vi har virksomhet, følger lovene. Men det er ikke alt: Våre produkter kan bare holde det de lover dersom vi alle og våre forretningspartnere også lever ut vår atferdskodeks samt holder de høyeste standarder når det gjelder integritet og profesjonalitet.

Stefan Dräger, styreleder

«Mine styrekolleger og jeg ønsker å være rollemodeller når det gjelder å forstå samsvar som et kontinuerlig, åpent ansvar. Det er viktig at vi utviser den største profesjonalitet og pålitelighet når vi samhandler med våre kunder, kolleger, leverandører og salgspartnere – dag ut og dag inn. Hver enkelt av oss er ansvarlig for å bevare og styrke Drägers omdømme rundt omkring i verden. Vi forventer at våre ansatte og forretningspartnere handler med absolutt integritet, og at de respekterer menneskene og lovene i alle land der vi har virksomhet – videre at alle føler at Dräger alltid har stått for, står for og alltid vil stå for kvalitet og verdi.»

Stefan Dräger

Styreleder

Samsvarshåndtering

Dräger har introdusert et system for samsvarshåndtering som stadig er i utvikling. De interne samsvarsstrukturene er basert på vanlige standarder for systemer for samsvarshåndtering, nærmere bestemt de tre søylene «forebygging», «deteksjon» og «respons». Alle, både ledelse og ansatte, har ansvar for disse strukturene. Målet med systemet for samsvarshåndtering er å raskt kunne identifisere risikoer relatert til korrupsjon, antitrustlovgivning, straffelov (svindel) og uheldig håndtering av potensielle interessekonflikter samt eliminere slike risikoer. Vi vil støtte Drägers ansatte over hele verden i å oppnå dette i deres daglige arbeid.

Mer informasjon om vårt system for samsvarshåndtering kan ses både ibærekraftrapporten og rapporten. Andre samsvarsspørsmål – f.eks. toll- og eksportkontroll, skatter, forebygging av hvitvasking samt databeskyttelse – håndteres av andre gruppefunksjoner.

Si fra! Vi bryr oss. Én ting er viktig for oss i Dräger i dette henseendet: Dersom vi håndterer svakheter og feil på en åpen måte, kan vi tidlig identifisere hvor vi kan treffe egnede tiltak og hvor vi kanskje må se på våre interne selskapsprosesser.

«Vi ser ikke bort – vi har fokus på å løse problemer og finne løsninger!» Stefan Dräger. Hjelp oss med å identifisere potensiell skade på Drägers rykte og ressurser på et tidlig stadium, og forhindre slik skade ved å tipse oss.

Vi behandler alle tips konfidensielt. Vi tolererer ikke represalier mot varslere som rapporterer potensielle samsvarsbrudd til oss på en ansvarlig måte og i god tro. Når vi undersøker et tips, beskytter vi også interessene til dem som blir berørt.

Vår atferdskodeks

Tips og råd

Sikre og pålitelige kommunikasjonskanaler både for ansatte og forretningspartnere og alle andre interessenter er avgjørende for å oppnå effektivt samsvar. Selv det beste system for samsvar forutsetter at alle er bevisst på sitt individuelle ansvar for å handle med integritet.

Vår atferdskodeks

I vår atferdskodeks beskriver vi våre verdier og våre ansvarsområder som samfunnsaktører og forretningspartnere samt våre verdier og ansvarsområder på arbeidsplassen. I våre håndbøker for ansatte og ledere har vi definert disse verdiene i form av en atferdskodeks. Alle hos Dräger – fra ansatte til ledere og til styremedlemmer – må være kjent med vår atferdskodeks og legge den til grunn for sine handlinger og beslutningstaking.

Lær mer

Vår «si-fra»-kultur

Vår plakatkampanje for «si-fra»-kultur og «Tipse hos Dräger» – last gjerne ned våre plakater.

Integrity plakat 1

Det er ikke alltid enkelt å ta opp potensielle feil og svakheter, og det krever mye energi. Våg å peke på mulige brudd på Drägers atferdskodeks eller relevante lover.

Integrity plakat 2

Ditt nærmiljø er det beste stedet å finne ut hva som egentlig foregår. Det er nettopp derfor Dräger trenger deg. Bare fordi det alltid har vært gjort slik, betyr ikke det at det fortsatt er den rette måten å gjøre det på i dag.

Integrity plakat 3

Det er i dine hender! Uansett hvor vanskelig en situasjon synes å være. Rapporter potensielle brudd på Drägers atferdskodeks eller relevante lover.

Integrity plakat 4

Dräger vil lære av sine feil. Det inngår nemlig også i begrepet samsvar. Dräger har sikre og pålitelige rapporteringsalternativer.

Integrity plakat 5

Husk at du ikke er alene med bekymringene dine. Dersom du blir kjent med potensielle brudd på Drägers atferdskodeks relevante lover, skal du gi oss beskjed. Gi beskjed på den måten som passer deg best.

Drägers integritetskanal

Drägers integritetskanal er et elektronisk varslingssystem, som er tilgjengelig for Dräger-ansatte, våre forretningspartnere og alle andre døgnet rundt uansett hvor de måtte befinne seg. Systemet kan brukes til å gi tips om potensielle brudd på Drägers atferdskodeks, interne selskapsretningslinjer eller relevante lover, eller til å få råd om slike forhold.

Du vil ikke finne noen klikkbar kobling til siden nå, bare nettstedsadressen. Dette er for å hindre sporing av tilgangen til varslingssystemet.

https://www.bkms-system.net/DRAEGER

Kopier denne koblingen i sin helhet til adresselinjen i nettleseren din.

På hjemmesiden vil du finne informasjon om hvordan vi håndterer mottatte tips.

Dersom du vil ha mer informasjon om det grunnleggende prinsippet for varslingssystemet og hvordan det fungerer, gå til hjemmesiden til Business Keeper GmbH, Germany.

Vi vil gjerne opprette personlig kontakt.

Som ansatt hos Dräger, skal ditt første kontaktpunkt alltid være din veileder.

Dersom du er Dräger-kunde, salgspartner eller annen interessent, kontakt din Dräger-representant. Hva gjør jeg dersom jeg ikke har noen direkte kontakt hos Dräger? Du kan rette dine spørsmål og bekymringer direkte til samsvarskontoret. Send en e-post til compliance@draeger.com.

Vi er klar over at det kan finnes situasjoner der direkte, åpen dialog synes uhensiktsmessig – eller du foretrekker kanskje å være anonym. I slike tilfeller kan du rapportere potensielle samsvarsbrudd via Drägers integritetskanal – enten anonymt eller i full åpenhet.

Andre temaer

Bærekraft hos Dräger

Bærekraft

Kontakt Dräger

Konvolutt

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tyskland

+49 451 882 0

Tilgjengelig 24 timer i døgnet.