Samsvar - draeger-compliance-2022-16-6.jpg

Samsvar

Tillit - Åpenhet - Integritet - Beskyttelse - Pålitelighet

Dräger er «Technology for Life» (teknikk for livet). Dette er vårt løfte: Vi respekterer mennesker og lover i alle land. Vi behandler hverandre rettferdig og oppfyller de høyest mulige standarder for integritet og profesjonalisme. Hovedmålet vårt er å gjøre alt vi kan for å forebygge risikoer som kan ødelegge tilliten våre kunder, aktører, forretningspartnere og publikum har til oss. Kun ved at vi alle (våre ansatte, men også våre forretningspartnere) imøtekommer vår atferdskodeks, kan våre produkter og tjenester også oppfylle dette løftet.

Samsvarsstyringssystem

Samsvar handler om mye mer enn å bare følge reglene. Samsvar er grunnleggende i alt vi gjør. Vårt samsvarsstyringssystem (CMS) for antikorrupsjon, vår lov om antirust, beskyttelse mot svindel og håndtering av eventuelle interessekonflikter deles inn i tre områder.

✋ Forebygging

f.eks. samsvarsrisikostyring, vår atferdskodeks samt opplæring og rådgivning av ansatte.  

🕵 Deteksjon

f.eks. kommunikasjonskanaler som Drägers integritetskanal, som gjør det enklere å rapportere brudd på en sikker og anonym måte.

👉 Respons

f.eks. interne undersøkelser av et eventuelt pliktbrudd, etterfulgt av klare konsekvenser. Objektivt, rettferdig og transparent.

Samsvar er en del av hva vi er.

Samsvar er en viktig del av vår virksomhetskultur, som vår ledelse, våre ledere og medarbeidere lever etter. Vi er klar over vårt ansvar og opptrer deretter. Det er vår plikt å gjøre det riktige, uansett om det er bak lukkede dører eller ute i offentligheten.

Samsvar - corporate-compliance-inken-3-2.jpg
Inken Brand, sjef for forretningssamsvar i Lübeck i Tyskland:

Samsvar går hånd i hånd med en åpen og konsekvent opptreden, og mot er ofte nødvendig. Langvarig tenking over flere generasjoner er et definerende trekk ved en familievirksomhet som vår. Den typen tenking er i tillegg en verdifull «støttespiller» som bidrar til at vi jobber i samsvar med og i tråd med våre verdier. Det er en kraftig motivasjon for meg. Vårt veiledende prinsipp «Technology for Life» knytter oss sammen, uansett hvilken avdeling eller hvilket land vi jobber i.

Samsvar - corporate-compliance-olga-3-2.jpg
Olga Maletz, regional samsvarssjef i Afrika, Asia og Australia:

Samsvar for meg betyr et partnerskap med mine kollegaer når det gjelder eventuelle problemer eller saker om samsvar. Partnerskapet er basert på tillit, støtte og en forståelse av at alle har et ansvar for samsvar, uansett hvilken stilling du har eller hvilket land du jobber i. Vi kan alle bidra når det gjelder samsvar, og vi er alle en del av suksessen.

Samsvar - corporate-compliance-alan-3-2.jpg
Alan Hernandez, juridisk sjef og samsvars- og personvernsjef i Mexico:

Slik jeg ser det, handler samsvar om integritet. Integritet kan forstås som ærlighet, respekt for andre, riktig atferd, ansvar, emosjonell kontroll, selvrespekt, lojalitet, disiplin, overensstemmelse og rettferdighet i alt du gjør. Et menneske med integritet er et menneske du kan ha tillit til.

Samsvar - corporate-compliance-sumiti-3-2.jpg
Sumiti Multani, regional samsvarsekspert i Afrika, Asia og Australia:

Nå vi snakker om samsvar, er det beskyttelse som skiller seg mest ut for meg. Den beskyttelsen tar tre former: beskyttelse av verdien av Drägers varemerke, beskyttelse av våre ansatte og beskyttelse av våre kunder. Forebygging og tidlig deteksjon er viktig. Beskyttelse av interessene til våre aktører og verdien av Drägers varemerke er vår høyeste prioritet, og det er grunnen til at samsvarsteamet er her. Beskyttelse handler også om fornuftig investering av ressursene våre, for å kunne beskytte interessene til aktørene våre. Dette hjelper oss med å fortjene og ivareta tilliten folk har til selskapet vårt og integriteten vår, som er av den høyeste verdi.

Samsvar - corporate-compliance-ildiko-3-2.jpg
Ildiko Szabados, finanssjef og samsvarsansvarlig i Ungarn:

For meg handler samsvar om tillit som er basert på mine verdier. Tillit spiller en viktig rolle på alle områder i livet. Det er avgjørende for å kunne bygge og opprettholde gode kunderelasjoner. Når vi følger reglene, skapes gjennomgående tillit. Betydningen av tillit kan ikke overvurderes.

Samsvar - corporate-compliance-carolina-3-2.jpg
Carolina Siniscalchi, juridisk sjef og samsvars-, personvern- og reguleringssjef i Brasil:

For meg handler samsvar om å gjøre det riktige, selv når ingen ser hva du gjør. Det er grunnen til at jeg bruker ordet «integritet».

Samsvar - corporate-compliance-chayakot-3-2.jpg
Chayakot Sirigul, sjef for kvalitet og regulatoriske forhold og samsvarsansvarlig ved personvernkontoret i Thailand:

For meg handler samsvar om å gjøre det riktige første gang. Dette skaper tillit. Og det er grunnen til at samsvar og pålitelighet er synonymer for meg.

Samsvar - draegerheft-409-story-interview-DSC9200-3-2-2021.jpg
Stefan Dräger, styreformann

Vi takler og løser problemer istedenfor å overse dem. Dette er hva vi streber for.

Sikre, pålitelige kommunikasjonskanaler

Det er svært viktig for oss å vise åpenhet om våre mangler og feil. Det er den eneste måten vi kan treffe riktige tiltak på og teste ut virksomhetens prosesser. Effektivt samsvar krever sikre, pålitelige kommunikasjonskanaler – for ansatte og forretningspartnere, men også for aktører. Selv de beste retningslinjene for samsvar fungerer kun dersom alle er bevisst sitt eget ansvar for å opptre med integritet.  

Alle ansatte kan stille spørsmål til sjefen sin eller til teamet som er ansvarlig for samsvar, slik som kontoret for forretningssamsvar og andre kontakter i samsvarsnettverket på tvers av selskapet. Det samme gjelder dersom en av oss oppdager et svakt punkt eller en situasjon som kan resultere i et lovbrudd.

Si fra om bekymringer

Drägers integritetskanal

Vi vet at situasjoner kan oppstå der direkte, åpen dialog ikke nødvendigvis er riktig, eller der en enkeltperson ønsker å være anonym. I slike tilfeller gir Drägers integritetskanal muligheten til å si fra om eventuelle samsvarsbrudd – enten anonymt eller med navn. Drägers integritetskanal er en nettbasert rapporteringskanal som er åpen døgnet rundt over hele verden. Dette gjør at man kan rapportere om eventuelle brudd på Drägers atferdskodeks, bedriftens interne retningslinjer eller gjeldende lover. Den er også der for de som ønsker råd om hva de skal gjøre.

Drägers integritetskanal

Kontakte kontoret for forretningssamsvar via e-post

Ønsker du å ta kontakt med kontoret for forretningssamsvar? Du kan stille spørsmål og dele dine bekymringer direkte med oss. Send oss en e-post på: compliance(at)draeger.com.

Kontaktpunkt for ansatte ved Dräger

Hvis du er ansatt ved Dräger og er bekymret for et mulig samsvarsbrudd, anbefaler vi at du tar kontakt med sjefen din først. Dersom dette ikke er et passende alternativ for deg, kan du i stedet rapportere problemet via en av våre rapporteringskanaler.

Gi beskjed! Vi bryr oss.

corporate-integrity-poster-1-3-2

Ansvar krever karakter.

Det er ikke alltid enkelt å snakke om potensielle feil og mangler. Det er noe vi trenger å takle. Ha mot til å takle potensielle brudd på Drägers bedriftsmessige og etiske prinsipper eller gjeldende lover. Dette er en del av ditt ansvar for å opptre med integritet. Snakk med sjefen din eller samsvarssjefen om det. Eller du kan eventuelt bruke Drägers integritetskanal. Du har tilgang uansett hvor du befinner deg (du kan være anonym).

corporate-integrity-poster-2-EN-3-2

Observer. Still spørsmål. Gi beskjed.

Ingen vet bedre enn deg hva som foregår i arbeidsmiljøet ditt. Det er nettopp derfor Dräger trenger deg. At vi «alltid har gjort det på den måten», betyr ikke nødvendigvis at det fortsatt er riktig. Er det noe som kan være et brudd på Drägers bedriftsmessige og etiske prinsipper, eller brudd på gjeldende lov? Hvis du legger merke til noe, snakk med sjefen din eller samsvarssjefen. Eller bruk Drägers integritetskanal. Du har tilgang uansett hvor du befinner deg (du kan være anonym).

corporate-integrity-poster-3-EN-3-2

Det er aldri for sent.

Det er opp til deg. Uansett hvor bagatellmessig en situasjon virker for deg, bør du rapportere eventuelle mistenkte brudd på Drägers bedriftsmessige og etiske prinsipper eller gjeldende lov. På den måten bidrar du til å bemerke en potensiell skade på Drägers omdømme, og muligens avverge den før det er for sent. Hvis du mistenker eventuelle brudd, snakk med sjefen din eller samsvarssjefen umiddelbart. Eller bruk Drägers integritetskanal. Du har tilgang uansett hvor du befinner deg (du kan være anonym). 

corporate-integrity-poster-4-EN-3-2

Den er alltid tilgjengelig, uansett hvor du befinner deg.

Dräger er forpliktet til å lære av feil, da dette også er en del av å oppnå riktig samsvar. Dräger tilbyr sikre, pålitelige rapporteringsalternativer som sørger for at rapportene dine havner der de skal. Hvis du legger merke til potensielle brudd på Drägers bedriftsmessige og etiske prinsipper eller gjeldende lov, kan du alltid snakke med sjefen din eller kontaktpersonen din hos Dräger. Drägers integritetskanal, den nettbaserte rapporteringskanalen, kan brukes av alle – medarbeidere, kunder og partnere eller leverandører i salgskanalen til Dräger – til å rapportere mistenksom aktivitet døgnet rundt. Uansett hvor du befinner deg, kan du åpne en sikker postboks og kommunisere med samsvarseksperter, enten du bruker navnet ditt eller gjør det anonymt. 

corporate-integrity-poster-5-EN-3-2

Et reelt alternativ.

Vi er her for å støtte deg dersom du mistenker pliktbrudd. Dersom du støter på potensielle brudd på Drägers bedriftsmessige og etiske prinsipper eller gjeldende lover, gi beskjed til oss. Velg den måten som passer best for deg. Dräger ønsker å gjøre det mulig for deg å snakke åpent med sjefen din eller Drägers kontaktperson. Dersom du føler at en slik samtale ikke er riktig, bruk vår nettbaserte rapporteringskanal, Drägers integritetskanal. Denne metoden er åpen for alle, uansett om du er medarbeider, kunde, partner eller leverandør i salgskanalen til Dräger –døgnet rundt. Uansett hvor du befinner deg, kan du åpne en sikker postboks og kommunisere med samsvarseksperter, enten du bruker navnet ditt eller gjør det anonymt.  

Vanlige spørsmål

1. Hvordan rapporterer jeg et mulig samsvarsbrudd? Hvilke rapporteringskanaler er tilgjengelige?

Du kan velge den rapporteringskanalen som passer deg, uansett hvilket forhold du har til Dräger. Hvis du er ansatt ved Dräger og er bekymret for et mulig samsvarsbrudd, anbefaler vi at du rapporterer det først til sjefen din eller samsvarssjefen.

2. Hvilke samsvarsproblemer kan jeg rapportere?

Du kan dele informasjon om mulige brudd på Drägers atferdskodeks, bedriftens interne retningslinjer eller gjeldende lover.

3. Kan jeg ta kontakt med samsvarsavdelingen med eventuelle spørsmål?

Be gjerne om råd dersom du er usikker på en situasjon. Dette kan bidra til å beskytte Dräger og medarbeiderne, og forhindre eller redusere forseelser, uoverensstemmelser eller brudd. Send eventuelle spørsmål til compliance(at)draeger.com.

4. Hvilken informasjon bør jeg legge ved når jeg rapporterer et mulig samsvarsproblem?

Jo mer informasjon du kan gi oss, desto bedre kan vi reagere og følge det opp. De fem spørreordene er en god begynnelse (spesielt når du rapporterer brudd eller mistenkelige hendelser): Hvem? Hva? Når? Hvorfor? Hvor? Ikke nøl med å ta kontakt med oss, selv om du ikke kan gi oss alle detaljene.

5. Hvordan sender jeg inn en rapport til Drägers integritetskanal?

Prosedyren er beskrevet i detalj på nettstedet til Drägers integritetskanal under Vanlige spørsmål nr. 4: Drägers integritetskanal.

6. Jeg ønsker å være anonym, men fortsatt få tilbakemelding om rapporten jeg har sendt inn. Hvordan fungerer det?

Bruk Drägers integritetskanal og konfigurer en beskyttet e-postboks etter at du har sendt inn rapporten. Dette gjør det mulig for ansvarlig undersøker å gi deg en tilbakemelding og stille eventuelle oppfølgingsspørsmål som dukker opp mens situasjonen undersøkes.

7. Hvorfor bør jeg konfigurere en postboks for en anonym rapport, og hvordan gjør jeg det?

Vi ønsker å opprettholde en dialog med deg for eventuelle spørsmål som bidrar til å klargjøre saken for oss. Hvis du ønsker å være anonym, vil denne sikre kommunikasjonen foregå via den beskyttede postboksen. Vi mener at dette også vil være i din interesse, og vi anbefaler at du bruker postboksen. Dersom vi ikke kan ta kontakt med deg for å stille ytterligere spørsmål, kan manglende informasjon gjøre at vi ikke kan behandle rapporten. 

Du konfigurerer din egen beskyttede e-postboks når du har sendt inn all informasjonen til rapporten. Hvis du allerede har en beskyttet e-postboks, kan du åpne den via «Logg inn»-tasten. For å kunne logge inn må du først svare på et sikkerhetsspørsmål. 

Så lenge du ikke legger inn data som kan avdekke identiteten din, vil anonymiteten din være beskyttet i integritetskanalen til BKMS®-systemet. BKMS®-systemet er en internettbasert rapporteringskanal som er testet og brukt av mange store selskaper og organisasjoner, i tillegg til lovens håndhevere, og som tilfredsstiller de høyeste sikkerhetsstandarder. Dette gjør det umulig å spore identiteten til varsleren eller opprinnelsen til den anonyme rapporten. Finn ut mer om hvordan BKMS®-systemet fungerer på: https://www.business-keeper.com/en/

8. Jeg er redd for at jeg vil bli straffet som følge av en rapportering. Hvordan er jeg beskyttet mot dette?

Alle rapporter behandles med den strengeste konfidensialitet. I tillegg tolererer vi ikke represalier mot personer som rapporterer mulige samsvarsbrudd til oss på en ansvarlig måte og i den beste tro. Når vi undersøker en rapport, er vi nøye med å beskytte de legitime interessene til personen(e) det gjelder.

«I den beste tro» betyr at varsleren anser forklaringen av situasjonen som sann eller høyst sannsynlig, uansett om hens mistanke senere bekreftes eller ikke. Det er strengt forbudt å bruke Drägers integritetskanal til å bevisst formidle falske eller injurierende tips og opplysninger.

9. Hvem behandler meldinger som jeg sender til compliance(at)draeger.com eller via Drägers integritetskanal?

Samsvarssjefen som er ansvarlig for forretningssamsvarskontoret (CCO) i Tyskland, vurderer rapporten din for å forstå situasjonen og vurdere betydningen av den. Hvis anmeldelsen din gjelder et tilfelle som er utenfor myndigheten til CCO i Tyskland eller de regionale samsvarssjefene, vil CCO sende anmeldelsen til riktig avdeling (f.eks. personalavdelingen eller toll- og avgiftsavdelingen).

Hvis anmeldelsen din gjelder et tilfelle som kun er relevant på et lokalt nivå, blir den behandlet lokalt eller av en av de ansvarlige regionale ekspertene, så lenge dette anses som riktig fremgangsmåte. Direkte behandling av CCO vil være passende hvis det for eksempel gjelder en interessekonflikt.

CCO behandler anmeldelsen direkte dersom rapportene gjelder Drägers selskaper i Tyskland og klassifiseres som relevante for gruppen i henhold til interne standarder.

Hvis du sender rapporten din inn via Drägers integritetskanal, behandles den av vårt ekspertteam. Kun et medlem i ekspertteamet vil ta kontakt med deg via integritetskanalen. I tilfeller der det er nødvendig å sende rapporten din for videre behandling (se ovenfor), gjøres dette – hvis mulig – i samråd med deg. Hvis det ikke er mulig, sendes rapporten videre så langt som mulig og, selvsagt, i henhold til betingelsen om at all informasjon om din identitet behandles med den strengeste konfidensialitet. 

Våre prinsipper

menschenrechte-3-2-IMG_4608n_sibirienlinie.jpg

Vår atferdskodeks

I vår atferdskodeks (bedriftsmessige og etiske prinsipper) beskriver vi våre verdier og ansvar som samfunnsborgere, som forretningspartnere og på arbeidsplassen. Alle hos Dräger – fra medarbeider til sjef til hovedstyremedlem – må gjøre seg kjent med vår atferdskodeks (bedriftsmessige og etiske prinsipper) og bruke den til å vurdere sine handlinger med hensyn til å foreta riktige beslutninger.

D-6568-2021_Website-3-2-780-x-520px.jpg

Atferdskodeks for forretningspartnere

Det er ytterst viktig for oss at vi og våre forretningspartnere deler og handler i samsvar med de samme prinsippene og verdiene. Vår atferdskodeks for forretningspartnere beskriver hva vi forventer oss av våre forretningspartnere.

compliance-3-2-D-23262-2017

Prinsipperklæring om respekt for menneskerettighetene

I vår "Prinsipperklæring om respekt for menneskerettigheter" redegjør vi for våre forventninger til medarbeidere og forretningspartnere. Vi ønsker ikke bare å formulere verdiene våre, men også å sikre at de implementeres i det daglige arbeidet. Vi beskriver hvordan vi identifiserer risikoer og hvilke tiltak vi iverksetter for å forhindre brudd på menneskerettighetene."

Mer informasjon

draeger-corporate-company-profile-3-2

Selskapsprofil

Dräger utvikler og produserer medisinsk teknisk utstyr og sikkerhetsutstyr. Våre produkter og tjenester bidrar til å beskytte og redde liv på sykehus, i brann- og redningstjenesten, i statlige etater, og i industrier over hele verden.

nachhaltigkeit-3-2-D-11012-2009.jpg

Vår visjon om bærekraft

Vårt veiledende prinsipp «Technology for Life» betyr for oss å leve opp til vårt ansvar. Våre produkter er et positivt bidrag til mennesker og til miljøet på mange måter. Med våre systemer og prosesser sørger vi for å ivareta ressurser og redusere eventuelle negative innvirkninger som virksomheten vår har. Hos Dräger mener vi at bærekraft er en forutsetning for virksomhetens suksess.

unternehmensgeschichte-3-2-FOTO-1_6_ak-1

Selskapets historie

Hvert liv er unikt, og livet må beskyttes, støttes og reddes. Denne tanken er selve hjertet i vår historie. Johann Heinrich Dräger skrev det første kapittelet i 1889. I fremtiden vil vi fortsatt la oss lede av ideen om å forvandle teknologi til «Technology for Life»

Kom i kontakt med Dräger

Konvolutt

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 23558–23558

23558 Lübeck, Tyskland

+49 451 882 0

Vi er her for deg døgnet rundt.