Vår forståelse av bærekraft

Bærekraft og kontinuerlig utvikling av Dräger ligger i selskapets DNA og historie. Vår veiledende filosofi, «Technology for Life», betyr å ta ansvar. Våre produkter gir et positivt bidrag for mennesker og miljø på mange måter. I utviklingen av våre systemer og prosesser er vi nøye med å bevare ressurser og forhindre risikoer grunnet våre forretningsaktiviteter. Vi i Dräger anser bærekraft som avgjørende for økonomisk suksess. Vi må handle ansvarlig ved alle våre internasjonale virksomhetssteder og i hele vår forsyningskjede dersom vi vil overleve. Vi mener at overholdelse av lover og bestemmelser samt fri og rettferdig konkurranse må være grunnlaget for all forretningsaktivitet – og at vi må bekjempe korrupsjon og beskytte menneskerettighetene.

Fokuspunkter for bærekraftige handlinger

Målet med alt vårt arbeid er at selskapet skal bestå i mange år fremover. Dette kan bare oppnås gjennom bærekraftige handlinger og bærekraftig økonomisk suksess – med varig tilfredse kunder, leverandører, sponsorer og naboer i samfunnene og landene der vi bor. Dette er også grunnlaget for det vi har definert som fire fokuspunkter for bærekraftige handlinger. Vi har satt oss både strategiske og konkrete mål som vi planlegger å utvikle videre de kommende årene. Vi har både lagt vekt på forbedringer i selskapet og det å kunne være med på å møte sosiale utfordringer i tiden:

1 Vi forbedrer helsetilbudet for mennesker over hele verden.

Intensivbehandling

Både antall pasienter og gjennomsnittsalder for pasientene på intensivbehandling vil fortsette å øke de kommende tiårene. Dette vil skape flere utfordringer for intensivmedisinen ved sykehusene. Vi har satt oss selv fore å redusere den fysiske og psykiske belastningen på leger og sykepleiere innen intensivmedisin ved å automatisere rutinearbeid og terapiprosesser samt tilby støtte ved kliniske beslutninger. Dette oppnår vi ved hjelp av løsninger basert på nettverksarbeid og intelligent interaksjon med medisinsk teknologi innen intensivmedisin.

Mål: Innen 2030 skal alt relevant medisinsk utstyr i vår portefølje utstyres med nettverksgrensesnittet for den nye interoperabilitetsstandarden ISO/IEEE 11073 SDC.

Samtidig har vi om lag 15 000 ansatte hos Dräger hvis helse og velvære ligger vårt hjerte nær. Derfor har vi definert ytterligere mål, som skal forfølges ved hjelp av egnede tiltak i 2021. Hovedmålet er å støtte og opprettholde helsen til våre ansatte samt sikre sunne arbeidsforhold og organisasjonsformer.

Mål: I Tyskland er vi nå i ferd med å redusere sykefraværet til våre ansatte. Det permanente målet er 1 % under normen til ansattforeningen Nordmetall.

2 Vi tilstreber en fremtid der alle er garantert helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Fremtiden

Hver dag beskytter våre produkter og tjenester hundretusenvis av mennesker på arbeid. Via Smart Safety – nettverkssamarbeidet for gassvarslingsutstyr og åndedrettsvern samt avledede data – vil vi gjøre det mulig for våre kunder å fange opp utrygge situasjoner tidligere og håndtere dem mer effektivt. Nettopp derfor jobber vi allerede uavbrutt med morgendagens nettverksløsninger.

Mål: Målet er at mer enn 80 % av vår portefølje av gassvarslingsutstyr og åndedrettsvern skal kunne gi smart, databasert merverdi innen 2025.

Helsen og sikkerheten til alle våre ansatte ligger nær vårt hjerte nær. Vi tror at alle arbeidsulykker kan unngås. Vi utvider stadig vår sikkerhetskultur for å kunne oppnå nullvisjonen – en verden uten arbeidsulykker.

Mål: Vi ønsker å redusere hendelsesfrekvensen som fører til tapt arbeidstid hos Dräger-gruppen, fra 5,6 i 2019 til under 4,0 i 2025.

3 Ikke bare beskytter vi miljøet – vi hjelper også våre kunder med å beskytte miljøet sitt.

Miljø

Med våre sikkerhetsteknologiprodukter og -tjenester bidrar vi til å redusere utslipp av forurensende stoffer samt antall skadelige hendelser. I tiden fremover ønsker vi også å posisjonere oss som en kompetent partner med hensyn til å beskytte klimaet. For dette formålet vil vi utvide vår portefølje til å også omfatte f.eks. produkter og tjenester for måling av metanutslipp, som er svært miljøskadelige. I fremtidens hydrogen-økonomi vil vi også se andre forretningsområder.

Videre finnes det betydelige muligheter for å jobbe miljøvennlig ved sykehus. Vi ønsker å støtte våre kunder i å implementere en Green Hospital®-strategi. Derfor utvikler vi produkter og digitale løsninger som f.eks. vil minimere utslipp av klimaskadelige anestesigasser. Vi jobber også med å bygge partnerskap for å kunne forfølge dette strategiske målet. Klimabeskyttelse topper Dräger-gruppens liste med interne strategimål. Dräger er i gang med langsiktig dekarbonisering i samsvar med FNs klimamål:

Mål: Redusere CO2-utslippene med 29 % i forhold til baseåret 2015 innen 2025. Dette skal oppnås uten å kjøpe sertifikater.

4 Vi velger våre leverandører omhyggelig og samarbeider med dem om å implementere vår visjon i hele forsyningskjeden.

Leverandører

Over 2500 leverandører gir verdifulle bidrag til en bærekraftig virksomhet. I den forbindelse legger vi stor vekt på kvalitetsstandarder (Technology for Life). I fremtiden vil vi i større grad legge til grunn de ulike bærekraftkriteriene ved valg av nye leverandører og ordretildeling.

Mål: Fra 2022 vil vi gjennomføre en bærekraftevaluering av alle nye leverandører for godkjenning.

Vår forsyningskjede spiller en betydelig rolle i vår produksjonsprosess. Derfor forsikrer vi oss om at også våre leverandører tar hensyn til bærekraftkriteriene.

Mål: Vårt mål for 2021 er å øke dekningsgraden for direkte materialer underlagt leverandørens atferdskodeks fra 75 til 80 %.

Anerkjennelse utenfra av våre resultater på bærekraft

Dräger blir vurdert av anerkjente rating-byråer. Slik opprettholder vi vår "Prime"-vurdering i ISS ESG Corporate Rating. Denne vurderingen sikrer oss topplassering innen bransjen "Health Care Equipment & Supplies". For år 2023 fikk Dräger en A-klassifisering hos MSCI ESG Ratings. Klassifiseringen foretas på en skala fra AAA (Leader) til CCC (etternøler), alt etter farene ved bransjespesifikke ESG-risikoer og evnen til å administrere slik risikoer - sammenlignet med andre. MSCI ESG Research gir ratinger for globale offentlige - og noen få private - foretak. EcoVadis-instituttet plasserte oss for år 2023 ved sin CSR-vurdering blant de beste 1 % i bransjen, med status "Gull", der vi utmerket oss som en bærekraftig leverandør.

EcoVadis2023
MSCI-Rating-2023
QualityScore-Badge_Environmental-Logo_3-2-2021.png
Prime-Label-ISS-logo-3-2-2021.png
sustainability-report.jpg

Bærekraftrapport 2023

Download bæredygtighedsrapport

sustainability-report.jpg

Bærekraftrapport 2022

Download bæredygtighedsrapport

Bærekraftrapport 2021

Bærekraftrapport 2020

Last ned bærekraftrapport

Drägers bærekraftrapport 2020

Bærekraftrapport 2020

Last ned bærekraftrapport

Bærekraftrapport 2019

Bærekraftrapport 2019

Last ned bærekraftrapport

Bærekraftrapport 2018

Bærekraftrapport 2018

Last ned bærekraftrapport

Bærekraftrapport 2017

Bærekraftrapport 2017

Last ned bærekraftrapport

Sertifikater

Profilen vår signaliserer enestående produktkvalitet og et intakt miljø. Dette innebærer at vi sørger for en kontinuerlig forbedring av prosessene våre ved hjelp av kvalitets- og miljøstyringssystemer. Følgende sertifikater bekrefter suksessen vår:

Argentina

Australia

Belgia

Brasil

Bulgaria

Danmark

Tyskland

Finland

Frankrike

Hellas

Indonesia

Irland

Italia

Canada

Colombia

Kroatia

Malaysia

Mexico

Nederland

New Zealand

Østerrike

Filippinene

Portugal

Slovenia

Romania

Russland

Saudi-Arabia

Sveits

Sverige

Serbia

Singapore

Slovakia

Spania

Sør-Afrika

Thailand

Tsjekkia

Tyrkia

Ungarn

Storbritannia

Vietnam

Andre temaer

Drägers selskapshistorikk

Vår historie

Hvert liv er unikt, og livet må beskyttes, støttes og reddes. Denne tanken er selve hjertet i vår historie. Johann Heinrich Dräger skrev det første kapittelet i 1889. I fremtiden vil vi fortsatt la oss lede av ideen om å forvandle teknologi til «Technology for Life»

corporate-compliance-ildiko-3-2

Samsvar

Samsvar handler om mye mer enn å bare følge reglene. Samsvar er grunnleggende i alt vi gjør. Vårt samsvarsstyringssystem (CMS) for antikorrupsjon, vår lov om antirust, beskyttelse mot svindel og håndtering av eventuelle interessekonflikter deles inn i tre områder.

draeger-corporate-company-profile-3-2

Selskapsprofil

Dräger utvikler og produserer medisinsk teknisk utstyr og sikkerhetsutstyr. Våre produkter og tjenester bidrar til å beskytte og redde liv på sykehus, i brann- og redningstjenesten, i statlige etater, og i industrier over hele verden.

Kontakt Dräger

Konvolutt

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tyskland

+49 451 882 0

Tilgjengelig 24 timer i døgnet.