Bli med å forvandle teknologi til «Technology for Life» - Karriere hos Dräger

Bli med å forvandle teknologi til «Technology for Life»

Ledige stillinger

Hvorfor Dräger?

Dräger er en internasjonal bransjeleder innen medisinsk teknisk utstyr og sikkerhetsutstyr. Siden 1889 har våre produkter og løsninger beskyttet og reddet liv. Våre verdier som å skape verdi for kunden, levere resultater, omfavne mangfold, gi retning og bygge tillit er det som driver oss. Det samme gjør vår integritet og vår forpliktelse ovenfor ansatte, kunder og verden rundt oss.

 Draegerjobs

Finn drømmejobben blant våre ledige stillinger 

Karriere lederskap we lead

Vær den lederen du selv ville fulgt

Møt Dräger

Uansett hvor du befinner deg i karrieren - vi har muligheter for deg

Verdt å jobbe for

Hvert liv er unikt og i Dräger jobber vi med å beskytte og redde liv.  Hos oss får du jobbe med det som virkelig betyr noe.

Våre produkter og markeder

Vi utvikler innovative produkter, tjenester og løsninger som beskytter og redder liv.

Dräger sykehusventilasjon

Sykehus

Vi tilbyr anestesiapparater, respiratorer, pasientmonitorering og utstyr for behandling av premature og nyfødte. Vi har også uttakssentraler, IT-løsninger for operasjonsrom og gasshåndteringssystemer.

Brannslukking hos Dräger

Brann og redning

Vi tilbyr personlig verneutstyr, gassmåling og varmesøkende kameraer til nødetater og industri. Vi har kurs og opplæring, og kan også utføre service og vedlikehold.

Gruvedrift hos Dräger

Gruvedrift

Våre gassmålere varsler gruvearbeidere om farlige gasskonsentrasjoner. Vårt fluktutstyr, åndedrettsvern og våre redningsrom gir beskyttelse i nødssituasjoner. Produkter og løsninger fra Dräger hjelper gruvearbeidere verden over med å overleve i kritiske situasjoner under bakkenivå.

Olje- og gassindustri hos Dräger

Olje- og gassindustri

Fra høysensitive gassvarslingssystemer til pålitelige evakueringsløsninger: Dräger er tilstede gjennom hele prosessen, fra produktutvikling til drift. 

Kjemisk industri hos Dräger

Kjemisk industri

Gassmåling og personlig verneutstyr gir beskyttelse mot farlige stoffer. Vår portefølje omfatter blant annet beskyttelsesdrakter og åndedrettsvern, bærbar og stasjonær gassmåling samt komplette løsninger som kan tas i bruk ved ved driftsstans.

Stål- og metallindustri hos Dräger

Stål- og metallindustri

Gnister, ekstreme temperaturer, farlige gasser og andre farlige stoffer er reelle risikoer i stål- og metallindustrien. Arbeid med masovner skjer under tøffe forhold, og med høye krav til effektivitet. Sikkerhet har topp prioritet innen produksjon og vedlikehold. Visste du forresten at gassblandingen fortsatt holder en temperatur på 200 °C når du forlater ovnen?

Alkohol- og narkotikaskanning hos Dräger

Alkoholmåling og deteksjon av narkotiske stoffer

Gjennom flere tiår har Dräger opparbeidet seg erfaring og ekspertise på alkohol- og narkotikamåling. Vi er verdensledende innen alkotesting og politietater verden over bruker vårt utstyr. I over 60 år har Dräger sine alkotestere hjulpet politiet med å identifisere lovbrytere og sikre bevis. Visste du forresten at vår første alkotester ble funnet opp etter en firmafest?

Helse og sikkerhet hos Dräger

Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

Håndtering av farlige stoffer byr på en rekke utfordringer for de ansatte. Vi kan bistå med gassmålingssystemer og personlig verneutstyr. Visste du at Dräger-produkter også benyttes i verdensrommet?

Vannbehandling hos Dräger

Vannbehandling

Brennbare gasser, farlige biologiske stoffer og flyktige kjemikalier er noen av farene som møter industriarbeidere innen vannbehandling. Arbeiderne må beskyttes mot blant annet kontaminert avløpsvann og avfall samt kontakt med farlige stoffer. Visste du at rent vann er en ekstremt sjelden ressurs, og at bare 2,5 % av alle globale vannressurser er ferskvann?

Søknads- og intervjuprosess

Har vi vekket din interesse? Finn ut mer om vår søknads- og intervjuprosess.