Lederskapsmodellen hos Dräger

Vær lederen du selv gjerne ville fulgt.

Drägers lederskapsmodell, WeLEAD, rommer de veiledende prinsippene for lederskap og samarbeid hos Dräger. WeLEAD-modellen ble utviklet med den ansatte i tankene. Modellens kjerne er «Jeg bygger tillit.» Hos Dräger behandler vi hverandre med respekt. Vi gir tillit, og tilliten består fordi vi gjør det vi sier. WeLEAD oppsummerer forventningene til våre ledere, og gjør det mulig for oss å samarbeide mer hensiktsmessig ved å sette hverandre i stand til å levere resultater som skaper verdi for våre kunder, samtidig som vi omfavner mangfoldet.

Dräger-administrasjon

Menneskene som jobber hos Dräger har en rekke talenter og ansvarsområder. Alle kan vokse her – både personlig og profesjonelt. Verdsetting av kundefokus, resultatorientering, tillit og mangfold – hos Dräger er hele staben, ikke bare ledelsen, opptatt av disse temaene.

Derfor har vi gjennomført en dyptgående dialog med staben over hele verden for å skape vår visjonserklæring for ledelse og lagarbeid:

›WeLEAD‹.

Lederskap WeLead

Tillit og respekt

Dette inkluderer tillit som vår kjerneverdi. Det kjennetegner vår ledelsesstil og måten vi arbeider sammen på som et team – med åpenhet og respekt. For oss innebærer ledelse at man skaper et arbeidsmiljø for staben der den kan prestere så godt som mulig. Dette inkluderer å gi staben friheten til å arbeide på eget initiativ samt gi den klare strategiske retningslinjer.

Når vi velger ledere, legger vi vekt på at lederen skal være åpen og kan samarbeide med andre på like fot. Vi ser etter ledere som vil sette staben i stand til å bidra hos Dräger med sitt fulle potensiale. Fordi god ledelse er essensielt for å kunne oppnå gjensidig suksess og skape verdi for våre kunder.

Disse områdene er aktivt viktige for oss alle, fordi ledelse og lagarbeid ikke utvikles på papiret – de stiger frem fra våre daglige interaksjoner.

Vi er henrykt over å ønske nye kolleger som identifiserer seg med dette prinsippet og er ivrige etter å ta ansvar, velkommen

Kontakt oss

Kontakt oss

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck

+49 451 882 0

+49 451 882 2080