Be om en virtuell demo - Access Control Package – stadium

Be om en virtuell demo

Kontakt oss

Neste nivå av pasientovervåkning

Vår nye Access and Control Package (ACP) setter pasientkomfort og klinisk arbeidsflyt i fokus. Ved å kombinere ACP og vår pasientmonitor Infinity® M540 oppnås økt fleksibilitet. Grunnlaget for løsningen er ISO/IEEE 11073 SDC-standarden som muliggjør interoperabilitet mellom medisinsk utstyr.

Dräger Access and Control Package

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre akuttomsorgen og mener at tilkoblingsmuligheter er vesentlig i møte med dagens og fremtidens kliniske utfordringer.

Vår Access and Control Package gir deg tilgang til detaljerte pasientdata på sengeposten og mulighet for fjernstyring av det medisinske utstyret.

Se video:

Fleksibel pasientovervåkning

ACP-infografikk

Kliniske utfordringer i hverdagen

Pasientovervåkning er kritisk for å oppnå gode resultater - men pasientovervåkning kan også skape noen utfordringer for både pasienter og helsepersonell. Noen av disse utfordringene kan være:

  • støy som fører til stress hos pasienten.
  • utilgjengelige eller uklare data.
  • ineffektiv arbeidsflyt kombinert med mangel på personell.
  • risiko for infeksjon og krysskontaminering.
ACP-infografikk

Neste nivå ...

… av datatilgjengelighet.

… av pasientovervåkning.

... av fjernomsorg for pasienter.

ACP-infografikk

Access Control Package og Core programvare

Med ACP får du tilgang til detaljert pasientinformasjon på sengeposten og kan betjene Infinity® M540-pasientmonitoren utenfor pasientrommet, effektivt og uavhengig av maskinvare.

Interoperabilitet på sengeposten

Interoperabilitet på sengeposten

Access and Control Package – scene
  • Økt datatilgjengelighet for individuell beslutningsstøtte.
  • Forbedret arbeidsflyt og ergonomi.
  • Økt pasientkomfort.
  • Klar for fremtiden, uavhengig av maskinvare og med en sikker, standardisert kommunikasjon.

Forbedret arbeidsflyt og ergonomi

Access and Control Package – scene

Pasientovervåkning

Visualiseringen av sanntidsdata, med fleksible visningsplasseringer, optimaliserer den daglige arbeidsflyten med dokumentasjon og pasientomsorg. Med Access and Control Package får du både tilgang til data og kontroll over den tilkoblede enheten. Systemet er nettverksbasert og trenger ikke en kablet tilkobling mellom pasientmonitoren og det uavhengige displayet.

Økt pasientkomfort

Access and Control Package

Fjernbasert pasientbehandling

Reduser stress hos pasienten og støyeksponering ved sengeposten. I kombinasjon med Infinity® CentralStation kan sengepostmonitoren plasseres i personvernmodus. Dette bidrar til et bedre pleiemiljø uten forstyrrende alarmer – samtidig som du fortsatt har tilgang til enhetsinnstillinger, alarmer og pasientstatus via den store berøringsskjermen.

Vær klar for fremtiden – uavhengig av maskinvare og med en sikker standardisert kommunikasjon

Access and Control Package – IT-scene

IT-integrasjon

Det maskinvareuavhengige Core programmet gir frihet til å velge maskinvareleverandør og displaystørrelser som passer sykehusets behov. Dere får også tilgang til andre kliniske programmer på det samme skjermbildet, så dere kan kombinere relevant informasjon fra flere kilder.

Den høyst avanserte sikre tilkoblingen som bruker ende-til-ende-godkjenning og -autorisasjon, basert på den internasjonale ISO/IEEE 11073-SDC-standarden, muliggjør tilpasning til sykehusets cybersikkerhetsstrategi.

Access and Control Package – SDC

Bestill en virtuell produktdemo

Vårt virtuelle demoalternativ tilpasser seg din timeplan. Book en demo nå og få mer informasjon om vår nye Access and Control Package. 

ISO/IEEE 11073-SDC

Grunnlaget for ACP er den nye internasjonale SDC-standarden for åpne tilkoblingsmuligheter og interoperabilitet mellom medisinsk utstyr. Nettverkstilkoblede SDC-kombatible enheter og systemer kan kommunisere sammen ved å sende og motta data fremstilt i en standardisert kommunikasjonsterminologi.

Deling av data mellom medisinsk utstyr og sykehussystemer er et stort teknologisk fremskritt innen helse- og omsorgssektoren.

SDC-scene

Ønsker du å lære mer om prinsippene bak SDC og verdien av SDC-basert interoperabilitet?

Klikk her

Tilkoblingsmuligheter i intensivbehandling

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr kan forbedre pasientsikkerheten ved å redusere feil og forbedre effektiviteten i kliniske og administrative prosesser. Dette gjøres ved hjelp av automatiserings- og fjernstyringsfunksjonalitet, i kombinasjon med implementering av fremtidssikker infrastruktur basert på åpne industristandarder.

Dräger Access and Control Package

Access and Control Package

Økt fleksibilitet og brukervennlighet med Infinity® M540 pasientmonitor.

Du kan forbedre tilgangen til kliniske data - sikkert og fleksibelt. I kombinasjon med fjernstyringsfunksjonalitet kan du forbedre den daglige arbeidsflyten og situasjonsforståelsen, samtidig som pasientkomfort og pasiensikkerhet forbedres.

Gå til produktsiden

Kontakt oss

contact-us-hospital-us-16-9.jpg

Dräger Norge AS

Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Postboks 6318 Etterstad, 0604 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00