Tilbehør og forbruksmateriell - Pasientmonitorering og IT - Tilbehør og forbruksmateriell - Pasientmonitorering og IT

Tilbehør og forbruksmateriell - Pasientmonitorering og IT

Kontakt oss

Tilbehør og forbruksmateriell - Pasientmonitorering og IT

Vårt tilbehør og forbruksmateriell for pasientmonitorering gir muligheten til å overvåke livsviktige parameter. Vi tilbyr både engangsprodukter og produkter til flergangsbruk. HCA Connect er en konfigurator som hjelper deg med å finne det rette tilbehøret til din pasientmonitor. Direkte link til HCA Connect finner du nedenfor.

Non-invasive blodtrykksmansjetter Dräger, sykehus

Non-invasive blodtrykksmansjetter

Temperaturmålere monitorering fra Dräger

Temperaturmålere monitorering

MAIN IMAGE - HCA-CONNECT_3to2.png

HCA Connect

hospital-accessory-catalogue-4-3.png

Tilbehør og forbruksmateriell (2023)

ORIGINALT TILBEHØR FRA DRÄGER.
Helsevesenet er presset på både tid og penger, samtidig som pasientene skal ivaretas på best mulig måte. Ved å benytte originalt tilbehør utnyttes det medisinske utstyrets fulle potensial.

Last ned

Relaterte produkter

tilbehør og forbruksmateriell for intensiv Dräger

Intensiv

Drägers tilbehør og forbruksmateriell for intensiv har optimal kompabilitet med våre resipratorer.Tilbehør og forbruksvarer fra Dräger for perioperativ

Operasjonssalen

Tilbehør og forbruksvarer fra Dräger for operasjonssalen bidrar til å optimalisere anestesiapparatets ytelse.

Tilbehør og forbruksmateriell fra Dräger for neonatal

Neonatal

Tilbehør og forbruksmateriell fra Dräger for neonatal kan bidra til å forbedre varmeregulering, pustestøtte og overvåkning av vitale parametre.

Kontakt oss

contact-us-hospital-us-16-9.jpg

Dräger Norge AS

Innspurten 9, 0663 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00