Digitale løsninger for helsevesenet - Sammenkoblet medisinsk teknisk utstyr som deler data og interoperabilitet

Digitale løsninger for helsevesenet

Se løsninger

Bedre resultater og økt effektivitet med digitale løsninger

Sammenkoblede systemløsninger spiller en viktig rolle i forhold til å forbedre resultater og øke effektiviteten i pasientbehandlingen. Vi ser for oss en fremtid der medisinsk teknisk utstyr er koblet sammen som systemer som samhandler med hverandre for å muliggjøre nye kliniske applikasjoner i et sikkert miljø. Her kan du lære mer om våre digitale løsninger for helsevesenet. 

ACP

Nyhet! Dräger Access and Control Package

Vår nye Access and Control Package (ACP) gir deg tilgang til detaljerte pasientdata på sengeposten og mulighet for fjernstyring av utstyr.

Les mer

Draeger-Operating-room-scene-Connected-Technologies-4-3-D-8145-2019_HighRes.jpg

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr

Interoperabilitet mellom medisinsk utstyr kan bidra til å forebygge feil og ineffektivitet. Som din spesialist innen akuttpleie kombinerer vi ulike løsninger, tjenester og ekspertise for å kunne tilby integrerte systemløsninger.

Les mer

Hospital-Data-Analytics-Data-on-Monitor-4-3-dgt-119-2020.jpg

Analyse av sykehusdata

Databasert belsutningstaking bidrar til å øke effektiviteten og forbedre resultater.

Les mer

SDC-Webinar-Europe-Device-Interoperability-teaser-4-3-v1.jpg

ISO/IEEE 11073-SDC

IEEE 11073 SDC muliggjør integrasjonen av relevant utstyr, bruksområder og sykehusets IT-systemer. Den webbaserte arkitekturen formidler pålitelig datautveksling i flere retninger og kan inkludere fjernkontroll av medisinsk utstyr.

Les mer

alarm-management-stage-4-3.jpg

Alarmstyring

Reduser stress og alarmtretthet fremkalt av pasientalarmer og øk effektiviteteten på tvers av arbeidsstasjoner.

Les mer

Hospital-Data-Analytics-Data-on-Monitor-4-3-dgt-119-2020.jpg

Analyse av sykehusdata

Databasert belsutningstaking bidrar til å øke effektiviteten og forbedre resultater.

Les mer

Kontakt oss

contact-us-hospital-us-16-9.jpg

Dräger Norge AS

Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Postboks 6318 Etterstad, 0604 Oslo

+47 23 65 38 00

Åpningstider:
Mandag - fredag: kl. 08:00-16:00